Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A ASZKOLENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I INNYCH PARTNERÓW SPOŁECZNYCH DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ OBRONNOŚCI ORAZ PRZEDSTAWICIELI JEDNOSTEK WOJSKOWYCH ODPOWIEDZIALNYCH ZA WSPÓŁPRACĘ ZE SPOŁECZEŃSTWEM

| Autor:

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2019 r. na bazie Klubu 1. Pułku Saperów w Brzegu (ul. Piastowska 4, 49-300 Brzeg).

Głównym celem planowanego szkolenia jest wyjaśnienie problematycznych kwestii związanych z realizacją zadań publicznych w związku z wejściem w życie rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań” oraz omówienie sposobu postępowania przez organ udzielający dotacji, w tym prowadzenie monitoringu realizowanych zadań publicznych i kontroli prawidłowości wydatkowania środków z dotacji.

Ponadto, w trakcie prowadzonych szkoleń zostaną omówione zasady rozliczania przyznanej dotacji i zmian temu towarzyszących oraz sprawowania kontroli i nadzoru nad realizacją zadań. Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatów praktycznych bazujących na aktywnym udziale uczestników.

Koszt pobytu uczestników oraz koszty programowe związane z realizacją szkolenia pokrywa organizator.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać faksem nr: 261 874 789 lub na adres email: wDEKiD@mon.gov.pl. w terminie do 20 maja br.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc 80 osób, do udziału w szkoleniu zapraszamy w pierwszej kolejności przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych partnerów społecznych działających na rzecz obronności państwa z województw: opolskiego, śląskiego, dolnośląskiego oraz lubuskiego

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną poinformowane drogą mailową lub telefonicznie.

Dodatkowe informacje dotyczące szkolenia można uzyskać również kontaktując się telefonicznie pod nr tel. 261-840-130, a także na adres email: wDEKiD@mon.gov.pl.

Szczegółowy program szkolenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej w termie do 17 maja 2019 r.

Jednocześnie informujemy, że planowane jest jeszcze przeprowadzenie trzech podobnych szkoleń dla pozostałych województw.

Informacja o terminie i miejscu będzie zamieszczona na stronie internetowej www.wojsko-polskie.pl.

 

Formularz Zgłoszeniowy

Program szkolenia