Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AOGŁOSZENIA

| Autor:

* * * OGŁOSZENIA * * * OGŁOSZENIA * * * OGŁOSZENIA* * * 


 

Po wojsku …. zawodowy kierowca … http://www.transjobs.eu/pl/rekonwersja

 


 

OFERTA SZKOLENIOWA

 

w porozumieniu z Centralnym Ośrodkiem Aktywizacji Zawodowej organizuje szkolenia w zakresie uzyskania uprawnień specjalistycznych, w tym dla osób podlegających rekonwersji. Niżej wymienione kursy odbywają się w zakresach:

 • Ø Operator bezzałogowego statku powietrznego (UAVO):
 • Loty z widzialnością – VLOS;
 • Loty bez widzialności – BVLOS;

w kategoriach - samolot i wielowirnikowiec do 25 kg;

 • Ø Monitoring – min. przygotowanie dokumentacji i zobrazowania do wyburzeń;
 • Ø Obserwator wspierający.

Kursy prowadzone są na terenie Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce, przez doświadczonych instruktorów, w oparciu o programy szkolenia zatwierdzone przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Informacje: 22 761 46 79, kom.: 665 400 614, email: bspszkolenie@witu.mil.pl

WITU organizuje również:

 • szkolenie do uzyskania koncesji MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
 • szkolenie do uzyskania pozwolenia wojewody w zakresie stosowania materiałów wybuchowych lub zatrudnienia się przy pracach z materiałami wybuchowymi w obszarze:
 • pokazów pirotechnicznych (w tym scenicznych, filmowych, rekonstrukcyjnych);
 • wyburzeń (w tym infrastruktury, obiektów naturalnych);
 • oczyszczania terenów (w tym niewybuchy, niewypały);
 • stosowania materiałów wybuchowych w procesach produkcyjnych;
 • stosowania materiałów wybuchowych w badaniach.

 

Informacje: 22 761 45 00, kom.: 693 064 412, email: szkolenia@witu.mil.pl

 

Informacje w regionalnych Ośrodkach Aktywizacji Zawodowej.

Ośrodek szkolenia operatorów bojowych platform bezzałogowych oferuje:

 • Ø SZKOLENIA ZAWODOWE w zakresie lotów BSP żołnierzy i byłych żołnierzy w ramach przekwalifikowania zawodowego.

 

OFERTA ZATRUDNIENIA

 

Heisterkamp Transport Sp. z o.o.
Ul. Pomorska 144 /E
70-812 Szczecin

Tel. +48 510 263 275

e-mail: rekrutacja@heisterkamp.eu

www.heisterkamp.eu

 

Heisterkamp Transport Sp. z o.o. specjalizuje się w międzynarodowym transporcie drogowym opartym na oryginalnej koncepcji Trailertruckingu


Koncepcja ta wyrosła z prostej przesłanki: to nasi klienci, firmy spedycyjne zapewniają całkowity stopień załadowania przyczepy i związany z tym przepływ towarów. Heisterkamp troszczy się zaś jedynie o dowóz ładunku na wskazane miejsce we właściwym czasie. Heisterkamp dostarcza zatem „koła”, to znaczy ciągnik z wykwalifikowanym kierowcą. 


Z uwagi na ciągły rozwój naszej firmy poszukujemy kandydatów na stanowisko:

KIEROWCA W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM

KAT C+E


Wymagamy:

 • prawa jazdy kat C+E, kod 95,
 • karty kierowcy,
 • świadectwa kwalifikacji zawodowej,
 • aktualnego orzeczenia psychologicznego,
 • doświadczenie nie jest wymagane
 • mile widziana znajomości języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie

Oferujemy

 • 51 Euro dziennego ekwiwalentu za pobyt w podroży służbowej,
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • odprowadzanie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych
 • przeszkolenie z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (ADR),
 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • 3 tygodnie pracy – 1 tydzień wolnego,
 • trasy na terenie Unii Europejskiej,
 • transport między miejscami pracy zapewniony jest przez firmę.

OFERTA ZATRUDNIENIA

 

12 TERENOWY ODDZIAŁ LOTNISKOWY
 W WARSZAWIE

00-909 Warszawa Al. Jerozolimskie 97

Tel. 261-840-600

e-mail: 12tol@ron.mil.pl

 

oferuje możliwość zatrudnienia dla:

INSPEKTORÓW

NADZORU INWESTORSKIEGO
WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI BUDOWLANYCH

Wymagania:

 • Uprawnienia do wykonywania samodzielnie funkcji w budownictwie bez ograniczeń;
 • Udokumentowane doświadczenie zawodowe minimum 3 lata;
 • Niekaralność.

SPECJALISTÓW

W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wymagania:

 • Studia wyższe lub podyplomowe w zakresie zamówień publicznych;
 • Udokumentowane doświadczenie zawodowe minimum 3 lata;
 • Niekaralność.

12 TOL umożliwia swoim pracownikom podwyższanie kwalifikacji, odbycie stażu lub praktyki.


OFERTA SZKOLENIOWA

OŚRODKA SZKOLENIA „ACS” Sp. z o.o.

 

 1. Kurs zawodowy: Kwalifikowany Pracownik Ochrony Fizycznej – 1800 pln. – 245 godz. (30 osób);
 2. Kurs doskonalący dla Kwalifikowanych Pracowników Ochrony Fizycznej. – 800 pln. – 40 godz. (30 osób);
 3. Kurs: Kierownik ds. bezpieczeństwa imprez masowych. – 700 pln.  – 50 Godz. (10 osób);
 4. Szkolenie strzeleckie doskonalące – 900 pln. – 6 godz. (10 osób);
 5. Szkolenie: Operator ochrony osobistej VIP. – 3000 pln. - 112 godz. (10 osób);
 6. Szkolenia BHP;
 7. Szkolenie: Ochrona VIP w krajach podwyższonego ryzyka – 1000 pln. – 40 godz. (10 osób);
 8. Szkolenie: Ofensywne metody działań w ochronie – 600 pln. – 21 godz. (10 osób);
 9. Szkolenie: Zakres przygotowań przed kontrolą Wydziału Postepowań Administracyjnych w branży ochrony. – 300 pln. – 5 godz. (5-10 osób);
 10. Szkolenie: Profiling - identyfikacja psychologiczna w ochronie, zapobieganie aktom terroru – 1500 pln.– 12 godz. (10 osób);
 11. Szkolenie: Wykonywanie konwoju (przygotowanie, sprzęt, realizacja, taktyka, zakończenie) – dla pracowników ochrony; - 500 pln. – 25 godz. (10 osób);
 12. Sytuacje korupcyjne w biznesie – zapobieganie, wykrywanie i gromadzenie materiału dowodowego; - 3500 pln. - 7 godz. ( do 10 osób);
 13. Wartość informacji a funkcjonowanie przedsiębiorstwa; - 1000 pln. - 1 godz. ( do 10 osób);
 14. Bezpieczeństwo biznesu w kontekście zewnętrznym (z uwzględnieniem aspektu działań policji i służb specjalnych) w specyfice wschodniej i dalekowschodniej; - 3000 pln. - 3 godz. (10 osób);
 15. Ochrona przedsiębiorstwa przed cyber-zagrożeniami; - 3500 pln. - 4 godz. (10 osób)
 16. Usługa - Audyt bezpieczeństwa, projekt i wykonanie systemów bezpieczeństwa;
 17. SZKOLENIA OCHRONY LOTNICTWA CYWILNEGO: podstawowe 11.2.2. – 150 pln. ponowna certyfikacja 11.3.1. Szkolenia regularnie powtarzane 11.4.1. oraz Szkolenia DGR. (10 osób);
 18. Kurs przygotowujący do licencji detektywa. -2000 pln. – 50 godz (10 osób)
 19. Szkolenie medyczne: I – stopnia – 700 pln. – 6 godz; II – stopnia – 800 pln. – 8 godz.; Medycyna taktyczna ( taktyka czerwona ) – 2000 pln. – 40 godz. (10 osób);
 20. Kurs certyfikowany  do pracy z paralizatorem TASER – 2000 pln. (5-10 osób);
 21. Kurs pomocy przedmedycznej pracujących z bronią palną – 1500 pln. – 16 godz. (10 osób).

 

Tel. 48 22 650 25 97;  fax 22 650 20 10

 


www.euseca.com   |   ESA Facebook

to Polska firma, zajmująca się szkoleniami funkcjonariuszy dla wojska, policji oraz innych służb mundurowych i formacji ochronnych.

Oferuje swoje usługi na rynku krajowym oraz zagranicznym. Szkoli funkcjonariuszy polskiego wojska i policji, ale także dla takich państw jak: Algieria, Arabia Saudyjska, Bangladesz, Jordania, Liban, Libia, Kolumbia, Oman, Nigeria, Meksyk czy Ukraina. Szkolenia prowadzone są przez byłych funkcjonariuszy jednostek specjalnych.

Firma oferuje:

Ø Kurs Oficera Ochrony Statków;
Ø Kurs Oficera Ochrony w Warunkach Wysokiego Ryzyka;
Ø Kurs Oficera Ochrony Osobistej;
Ø Kurs Kwalifikowanego Pracownika Ochrony. 

  

Wszystkie cztery wyżej wymienione kursy kończą się otrzymaniem międzynarodowych kwalifikacji i certyfikatów, upoważniających do pełnienia służby/zawodu  w określonym sektorze.

 

European Security Academy

53-140 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 202.

Numer telefonu: 669-955-955. Numer faxu: 713-647-860.

E-mail: info@ueseca.com

Strona: www.euseca.com