Polski Kontyngent Wojskowy w Afganistanie w ramach RESOLUTE SUPPORT

Autor zdjęcia: st. chor. sztab. mar. A. Dwulatek

Polski Kontyngent Wojskowy w Afganistanie w ramach RESOLUTE SUPPORT

W związku z zakończeniem w 2014 roku misji prowadzonej w Islamskiej Republice Afganistanu przez Międzynarodowe Siły Wspierania Bezpieczeństwa - ISAF (siły ISAF działały w tym kraju w ramach rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych od 2001 roku) - jednocześnie wychodząc naprzeciw zaproszeniu władz afgańskich szefowie państw i rządów NATO zdecydowali podczas Szczytu w Chicago w 2012 roku (podjęte wówczas decyzje potwierdzono w trakcie Szczytu w Newport w 2014 roku) o kontynuacji zaangażowania w tym kraju.

Zgodnie z założeniami nowa misja - Resolute Support (RSM) jest kontynuacją wcześniejszych wysiłków wspólnoty międzynarodowej na rzecz stabilizacji i bezpieczeństwa  Islamskiej Republiki Afganistanu. Nadrzędnym celem RSM jest prowadzenie działalności doradczo-szkoleniowej, która ma przygotować dowództwa afgańskich sił bezpieczeństwa i instytucji podległych Ministerstwu Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych do samodzielnego, profesjonalnego i kompleksowego kierowania oraz zarządzania  szeroko rozumianym obszarem bezpieczeństwa Islamskiej Republice Afganistanu.
 
RSM nie jest misją bojową – siły w nią zaangażowane nie uczestniczą w bieżących działaniach operacyjnych podejmowanych przez stronę afgańską.
 
Polski Kontyngent Wojskowy (PKW Afganistan) wchodzący obecnie w skład sił działających w ramach RSM liczy do 400 żołnierzy i pracowników realizujących zadania w następujących obszarach:
 
  •     doradztwo na szczeblu strategicznym i operacyjnym afgańskim dowództwom i instytucjom podległym Ministerstwu Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych;
  •     doradztwo 201 Korpusowi Afgańskiej Armii Narodowej, Narodowym Siłom Policji Afgańskiej i Regionalnemu Centrum Operacyjnemu;
  •     ochrona realizujących powyższe zadania doradców oraz ochrona bazy;
  •     doraźna ochrona konwojów logistycznych.
 
Pod względem kierowania narodowego PKW Afganistan podlega Ministrowi Obrony Narodowej za pośrednictwem Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.