Polski Kontyngent Wojskowy w Afganistanie w ramach RESOLUTE SUPPORT

Polski Kontyngent Wojskowy w Afganistanie w ramach RESOLUTE SUPPORT

Autor zdjęcia: st. chor. sztab. mar. A. Dwulatek

Polski Kontyngent Wojskowy w Afganistanie w ramach RESOLUTE SUPPORT

Mając na uwadze liczne wyzwania, zwłaszcza w obszarze bezpieczeństwa, w oparciu o decyzje podjęte przez szefów państw i rządów Sojuszu Północnoatlantyckiego podczas szczytu NATO w Chicago (2012 r.) i potwierdzone podczas szczytu NATO w Newport (2014 r.), na zaproszenie władz afgańskich Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego kontynuuje w Islamskiej Republice Afganistanu zadanie szkolenia, doradztwa i wsparcia afgańskich sił bezpieczeństwa w ramach misji o nazwie RESOLUTE SUPPORT.
 
W trakcie misji Polski Kontyngent Wojskowy prowadzi działalność doradczo-szkoleniową, a jej głównym celem jest przygotowanie dowództw afgańskich sił bezpieczeństwa i instytucji podległych Ministerstwu Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych do samodzielnego i profesjonalnego kierowania oraz zarządzania w sposób umożliwiający efektywne zapewnienie bezpieczeństwa w Islamskiej Republice Afganistanu.

Kontyngent liczy do 315 żołnierzy.

Misja nie ma charakteru bojowego, a siły w niej uczestniczące bezpośrednio nie uczestniczą w zadaniach zwalczania rebeliantów oraz w operacjach antynarkotykowych. Sojusz Północnoatlantycki dopuszcza prowadzenie działań bojowych jedynie w przypadku sił specjalnych.