PKW Morze Północne

Autor zdjęcia: 8. FOW

PKW Morze Północne

Sojusz Północnoatlantycki utrzymuje w stałej rotacyjnej służbie cztery zespoły okrętów. Dwa z nich to zespoły dużych jednostek nawodnych, głównie niszczycieli i fregat rakietowych wspieranych często przez jednostkę zaopatrzeniową czyli Standing NATO Maritime Group 1 i 2. Natomiast dwa kolejne to zespoły okrętów przeciwminowych z wielozadaniowym okrętem dowodzenia czyli Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 i 2 (Stały Zespół Sił Obrony Przeciwminowej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego). W sobotę, 2 października 2021 r. dowodzenie Stałym Zespołem Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1 przejął oficer polskiej Marynarki Wojennej.

Głównym zadaniem okrętów Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO jest utrzymanie bezpieczeństwa żeglugi poprzez poszukiwanie, wykrywanie i niszczenie niebezpiecznych obiektów podwodnych. Poza tym istotnym zadaniem zespołu jest demonstrowanie solidarności członków sojuszu oraz realizacja jednego z najważniejszych wspólnych zadań czyli zapewnienia bezpieczeństwa morskich szlaków komunikacyjnych. W ten sposób okręty zespołu tworzą system obrony przeciwminowej na akwenach morskich określany mianem "Tarczy Przeciwminowej" dla Europy. Siły te mogą być także skierowane do wsparcia operacji antyterrorystycznych, akcji ratowania życia oraz reagowania w sytuacjach kryzysowych. Zespoły okrętowe należą do najbardziej efektywnych elementów tzw. sił odpowiedzi (NRF - NATO Response Force). Większość czasu zespoły te spędzają na morzu, między innymi zgrywając współdziałanie wchodzących w ich skład okrętów oraz uczestnicząc w manewrach z marynarkami państw członkowskich i partnerskich NATO.

 

Polski Kontyngent Wojskowy -  Morze Północne rozpoczął realizację swoich zadań 17 września 2021 r. i na czas misji był podporządkowany operacyjnie Naczelnemu Dowódcy Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Europie. Dowódcą kontyngentu był kmdr por. Michał Dziugan.

 

Polacy swoją misję zakończyli 12 stycznia 2022 r. przekazując dowodzenie Stałym Zespołem Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1 oficerom estońskiej Marynarki Wojennej.