Polski Kontyngent Wojskowy w Bośni i Hercegowinie w ramach EUFOR/ALTHEA

Autor zdjęcia: COMON

Polski Kontyngent Wojskowy w Bośni i Hercegowinie w ramach EUFOR/ALTHEA

Polski Kontyngent Wojskowy PKW EUFOR/EUFOR realizuje misję o charakterze szkoleniowo – doradczym.

Obecnie głównym zadaniem stojącym przed polskimi żołnierzami PKW w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie w ramach sił EUFOR jest szkolenie i doradzanie oraz budowa wybranych zdolności bojowych SZ BiH zgodnie ze standardami NATO i UE. Do zadań należy także monitorowanie przestrzegania porozumień i traktatów międzynarodowych w przydzielonym rejonie odpowiedzialności. Ponadto PKW realizuje szereg przedsięwzięć związanych ze wspieraniem władz lokalnych w utrzymaniu bezpiecznych warunków  do wdrażania ustaleń zawartych w porozumieniach pokojowych. Poza działaniami ściśle szkoleniowymi PKW wspomaga i organizuje pomoc humanitarną, jak również prowadzi zajęcia ze świadomości minowej.