Polski Kontyngent Wojskowy IRINI w ramach EUNAVFOR MED IRINI

Zgodnie z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2021 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej na Morzu Śródziemnym, w misji bierze udział do 80 żołnierzy i pracowników wojska, wyposażonych w samolot patrolowo-rozpoznawczy M-28B1R.

Głównym zadaniem operacji IRINI (w jęz. greckim – „pokój”) jest egzekwowanie embarga na broń nałożonego przez ONZ, z wykorzystaniem zasobów powietrznych, satelitarnych i morskich. W szczególności, zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2292 (2016), w ramach operacji możliwe jest prowadzenie na pełnym morzu u wybrzeży Libii inspekcji statków, w przypadku gdy zaistnieją uzasadnione powody, aby podejrzewać, że przewożą one broń lub materiały powiązane do Libii lub z Libii.
 
Inne zadania operacji EUNAVFOR MED IRINI to:
  • monitorować i gromadzić informacje na temat nielegalnego wywozu z Libii ropy naftowej, ropy surowej i rafinowanych produktów naftowych
  • przyczyniać się do tworzenia zdolności i szkolenia libijskiej straży przybrzeżnej i marynarki wojennej w zadaniach związanych z egzekwowaniem prawa na morzu
  • przyczyniać się do ukrócenia działalności sieci przemytu ludzi i handlu ludźmi poprzez gromadzenie informacji i patrolowanie z powietrza.