Polski Kontyngent Wojskowy w misji nadzoru przestrzeni powietrznej państw Bałtyckich

Autor zdjęcia: CO MON

Polski Kontyngent Wojskowy w misji nadzoru przestrzeni powietrznej państw Bałtyckich

Polski Kontyngent Wojskowy "Orlik 9" o liczebności do 150 żołnierzy i pracowników, wyposażony w 4 samoloty F-16 wraz z niezbędnym zabezpieczeniem stacjonuje w Estonii, w bazie lotniczej w Amari.
 
PKW będzie realizował zadania związane z patrolowaniem przestrzeni powietrznej do dnia 15 maja 2020 roku w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Baltic Air Policing trwa od 2004 roku. Trzy kraje bałtyckie wstąpiły wtedy do NATO o nadzór ich przestrzeni powietrznej, ponieważ nie dysponują własnymi samolotami myśliwskimi. Sojusz Północnoatlantycki postanowił zagwarantować ochronę ich przestrzeni powietrznej. 

Celem operacji Baltic air Policing jest m. in. demonstracja sojuszniczej solidarności oraz kolektywnej obrony w ramach NATO oraz zapewnienie jednolitego poziomu bezpieczeństwa państwom Sojuszu. PKW realizuje cel misji poprzez jest patrolowanie i niedopuszczenie do naruszenia przestrzeni powietrznej Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej oraz udzielanie pomocy samolotom wojskowym i cywilnym w sytuacjach awaryjnych występujących podczas lotu.
 
Misja Sojuszu Północnoatlantyckiego, w ramach wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej państw Bałtyckich, jest prowadzona w oparciu o rotacyjny system dyżurów pełnionych przez kolejne państwa sojusznicze. Polska w ciągu 16 lat jej trwania jest jednym z najaktywniejszych sojuszników.

W 2019 roku po raz 8 polscy żołnierze uczestniczyli w misji tworząc kontyngent, który operował z bazy lotniczej w Szawlach na Litwie. Wówczas polskie wsparcie w misji stanowiły samoloty F-16 wraz z obsługą techniczną i personelem zabezpieczającym wykonywanie lotów w liczebności nie większej niż 140 żołnierzy i pracowników.