Polski Kontyngent Wojskowy na Litwie w ramach Baltic Air Policing

Polski Kontyngent Wojskowy na Litwie w ramach Baltic Air Policing

Autor zdjęcia: dfdfdfdfdfd

Polski Kontyngent Wojskowy na Litwie w ramach Baltic Air Policing

Baltic Air Policing trwa od 2004 roku. Trzy kraje bałtyckie wstąpiły wtedy do NATO, a ponieważ nie dysponują własnymi samolotami myśliwskimi, Sojusz Północnoatlantycki postanowił zagwarantować ochronę ich przestrzeni powietrznej. Misja Sojuszu Północnoatlantyckiego, w ramach wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej państw Bałtyckich, jest prowadzona w oparciu o rotacyjny system dyżurów pełnionych przez kolejne państwa sojusznicze. Polska w ciągu 15 lat jej trwania jest jednym z najaktywniejszych sojuszników.

W 2019 r. już po raz 8 polscy żołnierze uczestniczyli w misji tworząc kontyngent, który operował z bazy lotniczej w Szawlach na Litwie. Wówczas polskie wsparcie w misji stanowiły samoloty F-16 wraz z obsługą techniczną i personelem zabezpieczającym wykonywanie lotów w liczebności nie większej niż 140 żołnierzy i pracowników.

Cele operacji Baltic air Policing jest m. in. demonstracja sojuszniczej solidarności oraz kolektywnej obrony w ramach NATO oraz zapewnienie jednolitego poziomu bezpieczeństwa państwom Sojuszu.

Do pobrania