Pamięci Poległych

Śpij kolego, a w tym grobie niech się Polska przyśni Tobie...

Ważnym miejscem upamiętniania żołnierzy i pracowników wojska, którzy ponieśli najwyższą ofiarę w służbie na rzecz światowego pokoju i stabilizacji jest Pomnik Żołnierzy Poległych w Misjach i Operacjach Wojskowych Poza Granicami Państwa, usytuowany w bezpośrednim otoczeniu Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa w Warszawie.  Dopełnieniem wykonanej z brązu bryły Pomnika jest przedstawiona na zdjęciu Ściana Pamięci z nazwiskami wszystkich żołnierzy poległych i zmarłych w misjach, wygrawerowanymi na tabliczkach - baretkach z brązu osadzonych na symbolicznym tle, tworzonym przez stylizowane orły Rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczących w misjach.

Misje zagraniczne żołnierzy Wojska Polskiego