Slajd

Zostań Żołnierzem RP

Poznaj kulisy codziennej służby żołnierzy Wojska Polskiego oglądając kolejne odcinki programu Zostań Żołnierzem RP.

WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ

To jeden z Rodzajów Sił zbrojnych. Misją "terytorialsów" jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to m.in. przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych i zwalczanie ich oraz prowadzenie działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. Natomiast w czasie wojny będą wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią – siłą wiodącą.

WOJSKA CHEMICZNE

Wojska Chemiczne wykonują zadania wsparcia bojowego wojsk w ramach Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia. Specjalistyczne wyposażenie i wyszkolenie żołnierzy wojsk chemicznych jest nieocenione również w sytuacjach kryzysowych.

WOJSKA PANCERNE I ZMECHANIZOWANE

Przeznaczone są do odpierania uderzeń zgrupowań pancerno-zmechanizowanych, wykonywanie zwrotów zaczepnych celem odzyskania utraconego terenu, prowadzenie działań na rzecz wsparcia pokoju, zwalczanie środków napadu powietrznego (w tym zwłaszcza śmigłowców bojowych) i walka z formacjami aeromobilnymi przeciwnika. Siły zmechanizowane charakteryzują się taką samą manewrowością, jak wojska pancerne, ale mniejszą ochroną i siłą ognia.

WOJSKA OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ

Wojska obrony przeciwlotniczej uczestniczą w walce ogólnowojskowej w sposób uzgodniony, co do celu, miejsca i czasu z innymi rodzajami wojsk. Stosują przy tym własną taktykę i właściwe tylko dla nich sposoby działania wynikające z zadań i możliwości bojowych uzbrojenia oraz organizacji wojsk.

KAWALERIA POWIETRZNA

25. Brygada Kawalerii Powietrznej jest związkiem taktycznym przeznaczonym do prowadzenia działań powietrzno-szturmowych i desantowo-szturmowych. Zdolna jest do współpracy bojowej ze wszystkimi rodzajami wojsk. Żołnierze brygady byli na zmianach misji irackiej i afgańskiej. W strukturze brygady jest działa Powietrzna Jednostka Ewakuacji Medycznej.

WOJSKA RAKIETOWE I ARTYLERII

To wsparcie ogniowe wojsk w każdych warunkach. Wojska artylerii tak samo jak wojska rakietowe zapewniają wsparcie walczącym wojskom własnym poprzez rażenie przeciwnika. W skład wojsk artylerii wchodzą również pododdziały rozpoznania, topogeodezyjne jak i meteorologiczne.

SIŁY POWIETRZNE

Siły Powietrzne zapewniają obronę przestrzeni powietrznej kraju. Są także przygotowane do prowadzenia operacji mających na celu utrzymanie przewagi w powietrzu oraz wspierania innych rodzajów wojsk w operacjach połączonych. Ponadto odpowiadają za polski wkład do zintegrowanego systemu obrony powietrznej NATO – NATINADS. Polscy lotnicy uczestniczą również w misjach poza granicami kraju, takich jak operacja „Inherent Resolve” w Kuwejcie, Iraku oraz Katarze, a także sojuszniczych misjach „Air Policing” w obszarze państw bałtyckich. Żołnierzy służących w lotnictwie wyróżnia mundur w kolorze stalowym.

MARYNARKA WOJENNA

Marynarka Wojenna broni interesów państwa na polskich obszarach morskich. Powierzono jej także morską obronę wybrzeża. Jest również formacją przygotowaną do udziału w lądowej obronie wybrzeża we współdziałaniu z innymi rodzajami sił zbrojnych w ramach strategicznej operacji obronnej. Zgodnie ze zobowiązaniami międzynarodowymi utrzymuje także zdolność do realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa zarówno w obszarze Morza Bałtyckiego, jak i poza nim.

7 ESKADRA DZIAŁAŃ SPECJALNYCH

To jednostka lotnicza utowrzona dla wsparcia Wojsk Specjalnych. Do głównych zadań eskadry należy zabezpieczenie działań jednostek Wojsk Specjalnych zarówno na terenie kraju jak i poza granicami. Przerzucają żołnierzy na miejsce akcji, dbają o ich bezpieczeństwo, gdy trzeba, otwierają ogień. Zdarza się, że ruszają na pomoc cywilom, np. ratując z opresji uszkodzony śmigłowiec TOPR-u. Piloci 7 Eskadry Działań Specjalnych należą do elity wojsk powietrznych. Jednostka stacjonuje w 33 Bazie Lotniczej w Powidzu.

MORSKA JEDNOSTKA RAKIETOWA

Morska Jednostka Rakietowa przeznaczona jest do zwalczania (niszczenia, obezwładniania) nawodnych sił okrętowych przeciwnika, osłony głównych Baz Morskich (Punktów Bazowania, Punktów Manewrowego Bazowania) Marynarki Wojennej, rejonów dogodnych do lądowania desantu morskiego oraz ważnych obiektów wojskowych i przemysłowych rozmieszczonych na wybrzeżu.

CENTRUM SZKOLENIA WOJSK LĄDOWYCH W POZNANIU

To jednostka organizacyjna szkolnictwa wojskowego. Głównym zadaniem Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych jest realizowanie procesu kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego zgodnie z potrzebami rozwoju zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP wynikających z realizacji zadań w układzie narodowym, międzynarodowym i sojuszniczym.

56 BAZA LOTNICZA

56. Baza Lotnicza przeznaczona jest do wsparcia oddziałów na polu walki, zabezpieczenia dowodzenia, realizacji zadań transportowo-łącznikowych, rozpoznania, korygowania ognia artylerii oraz zabezpieczenia przerzutu grup specjalnych i desantów taktycznych. Żołnierze jednostki przygotowani są także do prowadzenia operacji bojowego poszukiwania i ratownictwa we wszystkich warunkach atmosferycznych. W czasie pokoju utrzymuje siły i środki do usuwania zagrożeń niemilitarnych.

BRYGADA LOTNICTWA MARYNARKI WOJENNEJ

Domeną Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej są specjalistyczne operacje lotnicze nad obszarami morskimi m.in.: zwalczanie okrętów podwodnych samodzielnie i we współdziałaniu z siłami okrętowym, rozpoznanie i wskazywanie celów okrętom i naprowadzanie na cele nawodne samolotów uderzeniowych, misje poszukiwawczo-ratownicze w ramach zabezpieczenia polskiej strefy Konwencji o poszukiwaniu i ratownictwie na morzu SAR (ang. Search and Rescue), monitoring ekologiczny Polskiej Strefy Ekonomicznej (PSE) na Bałtyku oraz transport ludzi i sprzętu.