Polski Kontyngent Wojskowy Irak w koalicyjnej operacji wojskowej pk. Iracka Wolność

Autor zdjęcia: st. chor. szt. mar. A. Dwulatek

MND CS IRAK

Polegli:
 
1. kpr. Piotr NITA, zm. 7.II.2007;
2. kpr. Roman  GÓRALCZYK, zm. 25.II.2005;
3. kpr. Tomasz JURA, zm. 20.IV.2007;
4. mł. chor. szt. Marek KRAJEWSKI , zm. 8.V.2004;
5. kpt. Sławomir STRÓŻAK, zm. 8.V.2004;
6. plut. Tomasz KRYGIEL, zm. 8.VI. 2004;
7. kpr. Andrzej ZIELKE, zm. 8.VI. 2004;
8. mjr Jarosław POSADZY, zm. 17.VII.2007;
9. st. kpr. Marcin RUTKOWSKI, zm. 29.VII.2004;
10. kpr. Sylwester KUTRZYK , zm. 19.VIII.2004;
11. kpr. Grzegorz RUSINEK, zm. 19.VIII.2004;
12. kpr. Krystian ANDRZEJCZAK, zm. 21.VIII.2004;
13. por. Piotr MAZUREK, zm. 12.IX.2004;
14. kpr. Grzegorz NOSEK, zm. 12.IX.2004;
15. por. Daniel RÓŻYŃSKI, zm. 12.IX.2004;
16. sierż. Andrzej FILIPEK, zm. 2.XI.2007;
17. ppłk Hieronim KUPCZYK, zm. 6.XI.2003;
18. st. sierż. Tomasz MURKOWSKI, zm. 11.XI.2006;
19. st. chor. Paweł JELONEK, zm. 15.XII.2004;
20. mjr Jacek KOSTECKI, zm. 15.XII.2004;
21. chor. Karol SZLĄZAK, zm. 15.XII.2004;
22. kpr. Gerard WASIELEWSKI, zm. 22.XII.2003.
 
***
 
Operacja „Iracka Wolność” rozpoczęła się 20 marca 2003 r.
 
Do pierwszej fazy operacji Siły Zbrojne RP skierowały jednostki GROM, okręt zabezpieczenia logistycznego „Kontradmirał Xawery Czernicki” oraz pluton likwidacji skażeń. W dniu 1.05.2003 r. podczas konferencji w Londynie Polska otrzymała oficjalną propozycję udziału w IV fazie operacji stabilizacyjnej i objęcia kontroli wojskowej nad sektorem centralno – południowym. W sierpniu 2003 r., skierowano do Iraku PKW w liczbie ok. 2500 żołnierzy.
 
Charakter działań wojskowych trzech pierwszych zmian PKW można określić jako stabilizacyjny. Początkowo cele misji ukierunkowane były na zaspokojenie podstawowych potrzeb humanitarnych lokalnej społeczności. Do zadań PKW należało przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa ludności cywilnej, wojskom koalicji, liniom komunikacyjnym oraz organizacjom humanitarnym. Polscy żołnierze przyczynili się do stworzenia warunków do powstania nowych struktur administracji centralnej i lokalnej. Udzielono także pomocy w odzyskiwaniu skradzionych dóbr kultury oraz przy odbudowie zniszczonej infrastruktury. Czwarta zmiana realizowała zadania stabilizacyjno – szkoleniowe, piąta szkoleniowo – stabilizacyjne. Główny nacisk położono wówczas na szkolenie i wsparcie irackich Sił Bezpieczeństwa oraz działania interwencyjne i manewrowe. Zmiana szósta określona została jako szkoleniowo – doradcza. Natomiast VII i VIII miały charakter doradczo – szkoleniowy. 
IX zmiana liczyła 897 żołnierzy i pracowników wojska. Ponadto Polska skierowała do Iraku dziesięcioosobowy zespół doradców wojskowych oraz zadeklarowała do działań w „zielonej strefie” trzydziestoosobowy pluton transportowy wraz z grupą instruktorów.
 
Po pięciu latach misja polskich żołnierzy została zakończona. 4 października 2008 r. w Diwaniji odbyła się oficjalna uroczystość zakończenia działalności Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji irackiej i przekazania Irakijczykom odpowiedzialności za bezpieczeństwo w prowincji, nad którym będą teraz czuwać pod nadzorem armii amerykańskiej.
 
Zgodnie z decyzją Prezydenta i Rządu RP, do końca października 2008 r. wszyscy polscy żołnierze powrócili do kraju, a w Iraku pozostało jedynie 20 polskich oficerów w ramach misji szkoleniowej NATO - NMTI.
 
Podstawą prawną operacji Iraqi Freedom jest Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ Nr 1723 z 28 listopada 2006 r;
(ang. Multinational Division Central-South)
Państwa biorące udział w Międzynarodowej Dywizji Centralno – Południowej: Armenia, Bośnia i Hercegowina, Polska, Kazachstan, Litwa, Łotwa, Mongolia, Rumunia, Ukraina, USA.