Operacja Allied Harmony w Byłej Jugosłaowiańskiej Republice Macedonii (BJRM)

Autor zdjęcia: NATO HQ Skopje

AH MACEDONIA

Polegli:

1. sierż. Piotr MIKUŁOWSKI, zm. 4.III.2003;
2. sierż. Paweł LEGENCKI, zm. 4.III.2003.
 
***
 
Po zakończeniu walk pomiędzy macedońskimi siłami bezpieczeństwa a zbrojnymi ugrupowaniami albańskimi (UCK) sytuacja w rejonie pozostawała napięta.
Część bojowników UCK skorzystała z amnestii i przeszła do działalności politycznej. W efekcie powstał pierwszy rząd koalicyjny skupiający partie albańskie i macedońskie. Rząd ten deklarował chęć realizacji porozumienia pokojowego z Ohrid. Poza partiami politycznymi pozostało jednak wielu Albańczyków zainteresowanych utrzymaniem status quo na terenach byłego konfliktu. Zorganizowani w kilka grup, próbowali objąć kontrolę nad działalnością przestępczą w rejonie Lipkovo.
 
Operacja Allied Harmony dowodzona była przez wielonarodową kwaterę NATO w Skopie. Żołnierze PKW uczestniczyli w niej w składzie Polowych Zespołów Łącznikowych (ang. Light Liaison Monitoring Teams).  Rejon odpowiedzialności polskich zespołów obejmował tereny w okręgach Kumanovo i Lipkovo (płn. zach. rejon Macedonii – pogranicze z Kosowem i Serbią). Podczas pobytu w rejonie misji żołnierze II Zmiany PKW w BJRM wykonywali nw. zadania:
  • patrolowanie i rozpoznanie wyznaczonych stref w celu dostarczania aktualnych danych o sytuacji w rejonie;
  • monitorowanie warunków życia miejscowej ludności;
  • monitorowanie działalności macedońskich sił bezpieczeństwa w rejonie byłego konfliktu;
  • obserwowanie działalności władzy lokalnej, w tym lokalnych przywódców;
  • udział w operacjach wspierających wojska własne i międzynarodowe misje cywilne, w tym m.in. wsparcie medyczne, prowadzenie ewakuacji i eskortowania.
Czas trwania: 16 grudnia 2002 r. – 31 marca 2003 r.
Była Jugosławiańska Republika Macedonii (Allied Harmony)