Zakład Kształcenia Ogólnego

Zakład Kształcenia Ogólnego jest samodzielną jednostką organizacyjną w Lotniczej Akademii Wojskowej. W ramach Zakładu funkcjonują dwie pracownie: Pracownia Historii Polski i Historii Powszechnej oraz Pracownia Przedmiotów Ścisłych Stosowanych.
 
Kierownik Zakładu Kształcenia Ogólnego
 
Profesor nadzwyczajny
dr hab. Marcin Kruszyński
m.kruszynski@law.mil.pl