Wydział Lotnictwa

Wydział Lotnictwa jest jednostką organizacyjną Lotniczej Akademii Wojskowej. Realizuje proces kształcenia studentów wojskowych i cywilnych oraz szkolenie kursowe żołnierzy zawodowych na potrzeby Sił Zbrojnych oraz środowiska cywilnego.
Działalność Wydziału Lotnictwa obejmuje kształcenie studentów na studiach:
 
 • wojskowych - jednolite studia magisterskie w specjalnościach:
 1. pilotaż statku powietrznego;
 2. bezzałogowe statki powietrzne i wskazywania celów.
 • cywilnych I stopnia w specjalnościach:
 1. pilotaż statku powietrznego;
 2. awionika;
 3. inżynieria lotnicza;
 4. bezzałogowe statki powietrzne.
 • cywilnych II stopnia w specjalności:
 1. eksploatacja statków powietrznych.
 • W skład Wydziału Lotnictwa wchodzą następujące komórki organizacyjne:
 1. Katedra Awioniki i Systemów Sterowania,
 2. Katedra Płatowca i Silnika,
 3. Katedra Taktyki i Uzbrojenia.
Działalność naukowo-badawcza Wydziału Lotnictwa obejmuje obszary związane z  budową i eksploatacją techniki lotniczej, bezpieczeństwem lotów oraz zastosowaniem bojowym lotnictwa.