@ Zasoby IT

Wirtualny Dziekanat to kompleksowe rozwiązanie wspierające pracę administracji uczelni, obsługę procesu kształcenia oraz przyspieszające przepływ informacji pomiędzy pracownikami dydaktycznymi, pracownikami dziekanatu i studentami. 
 
UWAGA: W przypadku wystąpienia błędów podczas logowania (zagubienia hasło) należy udać się do Biura Obsługi Studentów w celu wyjaśnienia i rozwiązania problemów z logowaniem. 
Skrócona instrukcja obsługi systemu informatycznego Wirtualny Dziekanat do pobrania na dole strony.