@ Zasoby IT

Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl.
Student korzystający z systemu ma za zadanie wprowadzić do niego pracę dyplomową w celu poddania jej analizie antyplagiatowej.
Rozmiar pracy nie może przekraczać 15 MB.
Logowanie do systemu ASAP odbywa się przez stronę https://asap.law.mil.pl/
Przy pierwszym logowaniu należy dokonać aktywacji konta. Kolejne logowania polegają na podaniu adresu e-mail oraz ustalonego wcześniej hasła. Hasło dostępowe resetuje samodzielnie użytkownik za pomocą: https://passwordreset.microsoftonline.com/.
Instrukcje obsługi systemu dla poszczególnych użytkowników dostępne są do pobrania na dole strony.
Jednolity System Anplagiatowy został wdrożony przez Osrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy
Z obsługi JSA zostały przeszkolone n/w osoby, które udzielą pomocy promotorom i recenzentom w zakresie obsługi systemu:
Wydział Lotnictwa:
ppłk Marek DOBEK
mjr Robert AMBROZIAK
dr hab. inż. Janusz ĆWIKLAK
dr Małgorzata KIRSCHENSTEIN
dr Justyna TOMASZEWSKA
mgr inż. Marta LALAK
 
Wydział Bezpieczeństwa Lotniczego:
płk Dariusz UNGIERT
ppłk Robert CZERSKI
dr Paweł BERNAT
dr Wojciech JOBDA
dr Andrzej KATTENBACH
dr Marcin PALUCH