@ Zasoby IT

System Centralnego Wydruku

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora-Komendanta nr 23 z dnia 11.04.2017 r. w sprawie funkcjonowania Systemu Centralnego Wydruku, dla pracowników oraz studentów LAW zostaje udostępniony w/w system. 

Instrukcja przedstawiająca sposób instalacji i korzystania z Systemu Centralnego Wydruku dostępna jest do pobrania na dole strony

System Centralnego Wydruku obejmuje drukarko-kopiarki oraz wpłatomat. Lista dostępnych urządzeń wraz z ich lokalizacją jest zamieszczona poniżej. Z urządzeń Systemu Centralnego Wydruku mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające imienny identyfikator, a więc pracownicy i studenci/kursanci LAW (autoryzacja w Systemie następuje poprzez zbliżenie Elektronicznej Legitymacji Studenta/Doktoranta lub identyfikatora pracowniczego do czytnika w urządzeniu). Korzystanie z Systemu Centralnego Wydruku w przypadku studentów jest płatne. Studenci zasilają swoje konta w systemie poprzez wpłatomat.

W przypadku braku aktywacji Elektronicznej Legitymacji Studenta/Doktoranta w Systemie Centralnego Wydruku należy zgłosić ten fakt wysyłając wiadomość na adres e-mail: helpdesk@law.mil.pl albo zgłosić osobiście w Ośrodku Informatyki (budynek E pok. 119 lub 123).

System Centralnego Wydruku dla studentów jest dostępny za pośrednictwem dowolnego połączenia z Internetem poprzez przeglądarkę internetową z wykorzystaniem usługi Google Cloud Print lub poprzez wysyłanie wiadomości z załącznikiem w formacie pdf na adres skrzynki e-mail: mobile_printing@wsosp.pl (akceptowane są jedynie wiadomości e-mail z domeny @law.mil.pl lub @wsosp.edu.pl).

System Centralnego Wydruku umożliwia:

 • Kopiowanie. Na zasadzie zaawansowanej maszyny ksero, z dodatkowymi opcjami, takimi jak zszywanie czy sortowanie dokumentów.
 • Skanowanie i wysłanie skanu na wskazany adres email. Zeskanowany dokument jest przesyłany na pocztę jako załącznik do wiadomości e-mail, przy czym parametry skanu oraz adresy e-mail można dowolnie konfigurować (domyślnym adresem e-mail jest adres użytkownika w domenie @wsosp.edu.pl).
 • Drukowanie
  • Pliki wysłane z komputera na drukarkę "Drukarka WSOSP" są przesyłane do pamięci serwera System Centralnego Wydruku i oczekują tam do 5 dni na aktywację druku na dowolnej z maszyn (po tym czasie są automatycznie usuwane), natomiast po wydrukowaniu dokument pozostaje dostępny przez 1 dzień.
  • Z adresu użytkownika w domenie @wsosp.edu.pl – studenci mogą przesłać plik (lub wiele plików) w formacie PDF na adres mobile_printing@wsosp.pl. Pliki oczekują w pamięci serwera System Centralnego Wydruku do 5 dni na aktywację druku na dowolnej z maszyn (po tym czasie są automatycznie usuwane), natomiast po wydrukowaniu dokument pozostaje dostępny przez 1 dzień.

Urządzenia są wyposażone w panel dotykowy, obsługują kopiowanie, druk i skanowanie. Największy dostępny format to A3.

 

Lokalizacje drukarko-kopiarek Systemu Centralnego Wydruku: 

 

Nazwa Numer Lokalizacja urządzenia Kolor
Bud. A 1 piętro 2 nie
Bud. A 1 półpiętro korytarz nie
Bud. A 1 piętro 1 nie
Bud. C 2 półpiętro korytarz tak
Bud. C 2 piętro 2 nie
Bud. C 2 piętro 1 tak
Bud. D 3 parter korytarz nie
Bud. D 3 piętro 2 tak
Biblioteka 4 Biblioteka Fachowa nie
Biblioteka 4 parter hol nie
Biblioteka 4 piętro 1 nie
Bud. F 13 piętro 2 tak
Bud. F 13 parter hol tak
IKAR 26 parter korytarz nie
KINO 42 parter korytarz tak
ISKRA 235 parter hol nie
WL 245 piętro 3 nie
WL 245 piętro 1 tak
WL 245 piętro 2 tak
WL 245 parter hol nie
MEWA 298 parter korytarz nie
MEWA 298 piętro 1 tak

 

Cennik (druk i ksero):

 • 0,10 zł za 1 szt. ksero/wydruk w formacie A4 – monochromatyczny
 • 0,45 zł za 1 szt. ksero/wydruk w formacie A4 – kolor
 • 0,20 zł za 1 szt. ksero/wydruk w formacie A3 – monochromatyczny
 • 0,90 zł za 1 szt. ksero/wydruk w formacie A3 – kolor
 • Skanowanie jest bezpłatne

Lokalizacja wpłatomatu:

 • Budynek 245 Wydział Lotnictwa hol parter (obok dyżurki Oficera Dyżurnego)