Studium Języków Obcych

Studium Języków Obcych Lotniczej Akademii Wojskowej jest jedynym ośrodkiem językowym w Polsce prowadzącym kursy "Frazeologii lotniczej dla personelu latającego i kontrolerów ruchu lotniczego". Kursy te kończą się egzaminem nadającym uprawnienia do prowadzenia korespondencji radiowej w języku angielskim w sieciach radiowych lotnictwa Sił Zbrojnych RP.
 
Studium Języków Obcych jako jedyny ośrodek prowadzi również kursy frazeologii technicznej SET na potrzeby Sił Powietrznych. Jako jeden z nielicznych ośrodków w Polsce przygotowuje personel lotniczy do egzaminów językowych według kryteriów ICAO. Nauczyciele SJO mają uprawnienia nadane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego do przeprowadzania ww. egzaminów. Studium Języków Obcych WSOSP sfinalizowało certyfikowanie nauczycieli języka angielskiego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego (w porozumieniu z agencją EUROCONTROL) do prowadzenia kursów w zakresie "Aviation English – IV poziom operacyjny" i uzyskało uprawnienia do prowadzenia kursów ELPAC (dla kontrolerów ruchu lotniczego) oraz egzaminowanie zgodnie ze standardami ICAO. Dodatkowo SJO, jako największy ośrodek językowy szkolący na potrzeby Sił Powietrznych, prowadzi kursy języka angielskiego na poziomie 1, 2, 3 według STANAG 6001. Rocznie wydaje około 600 świadectw potwierdzających znajomość języka angielskiego.  
 
Nauczyciele prowadzący kursy specjalistyczne doskonalą swoje kwalifikacje w ośrodkach zagranicznych (np. DLIELC - USA, OISE - Bristol), a wielu z nich ma doświadczenie lotnicze.
 
Od lutego 2010 roku Studium Języków Obcych uruchomiło kursy specjalistyczne w zakresie "Aviation English". Personel Studium Języków Obcych odbył przeszkolenie i ma kwalifikacje do prowadzenia kursów specjalistycznych w zakresie:
  • specjalistycznej frazeologii języka angielskiego (Specialised English Terminology),
  • frazeologii dla personelu ruchu lotniczego,
  • frazeologii wojskowej (Military English),
  • frazeologii specjalistycznej w zakresie "Aviation English" – do VI poziomu operacyjnego.