Studia Podyplomowe

Kierownik Studiów Podyplomowych: dr Małgorzata Matraszek

Zastępca Kierownika Studiów Podyplomowych: mgr Paulina Mendrek

e-mail: podyplomowe-wbl@law.mil.pl

telefon: 607-959-837

od poniedziałku do piatku w godzinach 7.30 -15.30