Studia podyplomowe

1. Na II-semestralne studia podyplomowe może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów wyższych przynajmniej I stopnia albo jednolitych studiów magisterskich.

2. Podstawą kwalifikowania na II-semestralne studia podyplomowe są kolejno: 
1) kolejność składania dokumentów; 
2) konkurs oceny na dyplomie ze studiów wyższych.
 

3. Utworzenie kierunków studiów:

1) Kierunek Bezpieczeństwo lotnicze zostanie utworzony w przypadku przyjęcia na studia minimum 13 osób. Limit przyjęć 30 osób.

2) Kierunek Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej zostanie utworzony w przypadku przyjęcia na studia  minimum 13 osób. Limit przyjęć 30 osób.