Studia podyplomowe

1. Na II-semestralne studia podyplomowe może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów wyższych przynajmniej I stopnia albo jednolitych studiów magisterskich.

2. Podstawą kwalifikowania na II-semestralne studia podyplomowe są kolejno: 
1) kolejność składania dokumentów; 
2) konkurs oceny na dyplomie ze studiów wyższych.