Studia podyplomowe

1. Lista uczestników II semestralnych studiów podyplomowych w specjalności bezpieczeństwo lotnicze - rok akademicki 2021/2022  -  dokument pdf do pobrania na dole strony  
2. Lista osób przyjętych II tura - dokument do pobrania na dole strony

3. Lista osób zakwalifikowanych II tura - dokument do pobrania na dole strony

 

4. SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE:

Druga tura rekrutacji na II- semestralne studia podyplomowe:

1)  rejestracja w systemie internetowej rejestracji kandydatów (IRK) – od dnia 15 września do 17 września 2021 r.

2)  ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na II- semestralne studia podyplomowe na stronie internetowej Uczelnii w systemie IRK – do dnia 21 września 2021 r.;

3) przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na II- semestralne studia podyplomowe w okresie – od dnia 22 września – do dnia 27 września 2021 r. (w godzinach 9.00-13.00, Budynek F, pokój F202), dokumenty można również przesłać pocztą, na adres Lotnicza Akademia Wojskowa ul. Dywizjonu 303 nr 35 08-521 Dęblin z dopiskiem STUDIA PODYPLOMOWE WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO,

4) ogłoszenie wyników rekrutacji, listy przyjętych i nieprzyjętych na II- semestralne studia podyplomowe – do dnia 28 września 2021 r.;

5) wydawanie decyzji o nieprzyjęciu na studia – do dnia 28 września 2021 r.

 

5. Lista osób przyjętych - dokument pdf. do pobrania na dole strony

 

6. Lista osób zakwalifikowanych - dokument pdf. do pobrania na dole strony.

 

7. Limit miejsc na studia podyplomowe w specjalności Bezpieczeństwo lotnicze: 30 osób. Wymagana liczba uczestników do uruchomienia specjalności: 13 osób. Limit miejsc na studia podyplomowe
w specjalności Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej: 30 osób. Wymagana liczba uczestników do uruchomienia specjalności: 13 osób.

 

8. SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE:

Pierwsza tura rekrutacji na II- semestralne studia podyplomowe:

1)  rejestracja w systemie internetowej rejestracji kandydatów (IRK) – dodnia 31 sierpnia 2021 r.;

2)  ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na
II- semestralne studia podyplomowe na stronie internetowej Uczelni
i w systemie IRK – do dnia 3 września 2021 r.;

3) przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na II- semestralne studia podyplomowe w okresie – od dnia 6 września – do dnia 9 września 2021 r. (w godzinach 9.00-13.00, Budynek F, pokój F202), dokumenty można również przesłać pocztą, na adres Lotnicza Akademia Wojskowa ul. Dywizjonu 303 nr 35 08-521 Dęblin z dopiskiem STUDIA PODYPLOMOWE WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO,

4) ogłoszenie wyników rekrutacji, listy przyjętych i nieprzyjętych na II- semestralne studia podyplomowe – do dnia 14 września 2021 r.;

5) wydawanie decyzji o nieprzyjęciu na studia – do dnia 14 września 2021 r.

 

Po zakończeniu pierwszej tury rekrutacji, w przypadku niewyczerpania limitu miejsc, ogłasza się drugą turę rekrutacji.