Studia podyplomowe

  • rejestracja w systemie rekrutacji elektronicznej, wprowadzanie danych do systemu, wniesienie opłaty rekrutacyjnej – do dnia 18 września 2020 r.;
  • ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia na stronie internetowej Uczelni i w systemie rekrutacji elektronicznej – do dnia 21 września 2020 r.;
  • przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – od dnia 22 września do dnia 25 września 2020 r. w godzinach pełnienia dyżurów przez Komisję Rekrutacyjną;
  • ogłoszenie wyników rekrutacji, w tym listy osób przyjętych i nieprzyjętych na studia – do dnia 28 września 2020 r.;
  • wydawanie decyzji o nieprzyjęciu na studia – do dnia 15 października 2020 r.

Harmonogram zjazdów na studia podyplomowe