Studia podyplomowe

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 

Pierwsza tura rekrutacji na II- semestralne studia podyplomowe:

1)    rejestracja w systemie internetowej rejestracji kandydatów (IRK) – do
dnia 31 sierpnia 2021 r.;

2)    ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na
II- semestralne studia podyplomowe na stronie internetowej Uczelni
i w systemie IRK – do dnia 3 września 2021 r.;

3)    przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na II- semestralne studia podyplomowe w okresie – od dnia 6 września – do dnia 9 września 2021 r. (w godzinach 9.00-12.00, Budynek F, pokój F202), dokumenty można również przesłać pocztą, na adres Lotnicza Akademia Wojskowa ul. Dywizjonu 303 nr 35 08-521 Dęblin z dopiskiem STUDIA PODYPLOMOWE WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO,

4)     ogłoszenie wyników rekrutacji, w tym listy przyjętych i nieprzyjętych na
II- semestralne studia podyplomowe – do dnia 14 września 2021 r.;

5)    wydawanie decyzji o nieprzyjęciu na studia – do dnia 14 września 2021 r.

Po zakończeniu pierwszej tury rekrutacji, w przypadku niewyczerpania limitu miejsc, ogłasza się drugą turę rekrutacji.

 

Limit miejsc na studia podyplomowe w specjalności Bezpieczeństwo lotnicze:
30 osób. Wymagana liczba uczestników do uruchomienia specjalności: 13 osób.

Limit miejsc na studia podyplomowe w specjalności Zarządzanie kryzysowe
w administracji publicznej:
30 osób. Wymagana liczba uczestników

do uruchomienia specjalności: 13 osób.