Studia podyplomowe

UWAGA! Studia podyplomowe odbywają się w formie zdalnej.

Harmonogram rekrutacji na II-semestralne studia podyplomowe obejmuje następujące czynności:
  1. Rejestrację w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) – od dnia 4 lipca 2022 r. do dnia 14 września 2022 r.;
  2. Ogłoszenie w systemie IRK listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na II-semestralne studia podyplomowe – do dnia 16 września 2022 r.;
  3. Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na II- semestralne studia podyplomowe w okresie – od dnia 19 września – do dnia 22 września 2022 r. w godzinach ustalonych prze kierownika studiów podyplomowych i podanych do wiadomości na stronie internetowej Uczelni;
  4. Ogłoszenie w systemie IRK listy przyjętych na II- semestralne studia podyplomowe – do dnia 26 września 2022 r.