Studia podyplomowe

Opłata za I semestr - 2500 zł

Opłata za II semestr - 2500 zł

Opłata za całość studiów podyplomowych - 5000 zł

 

Odpłatność za studia podyplomowe dokonywana jest na konto:

 

Lotnicza Akademia Wojskowa

 

12 1020 3147 0000 8402 0085 9934  

 

08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 35

 

W tytule przelewu należy podać: "studia podyplomowe - nazwa specjalności, NAZWISKO Imię"