Studia podyplomowe

Wydział Bezpieczeństwa Lotniczego (od roku akademickiego 2020/21):

 

  • bezpieczeństwo lotnicze,
  • zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej.