Infrastruktura studencka

Sekcje sportowe

 
- sekcja piłki siatkowej, 
- sekcja paramilitarna, 
- sekcja tenisa stołowego, 
- sekcja koszykówki, 
- sekcja biegów przełajowych, 
- sekcja pływania, 
- sekcja piłki nożnej, 
- sekcja judo, 
- sekcja sporów siłowych

Zaliczenia semestralne

Zajęcia z przedmiotu wychowanie fizyczne są realizowane w Ośrodku Szkolenia Kondycyjnego w oparciu o zatwierdzone przez Rektora-Komendanta LAW zarządzenia nr 70 i 71 z dnia 10 lipca 2020 r. Wychowanie fizyczne jest przedmiotem obowiązkowym, z zajęć tych podchorążowie oraz studenci cywilni otrzymują zaliczenie z oceną. Szczegółowe zasady uzyskania zaliczenia z przedmiotu wychowanie fizyczne określają zarządzenia: 
 

Baza dydaktyczna

Obiekty sportowe 
 
Dobrze zorganizowana i wyposażona baza dydaktyczna to prawidłowe zabezpieczenie właściwego procesu szkoleniowego z zakresu kultury fizycznej oraz szkolenia dydaktycznego podchorążych i studentów cywilnych kształcących się w Szkole Orląt. Ponadto baza szkoleniowa zapewnia sprawną organizację masowych imprez sportowych zarówno tych na najwyższym szczeblu organizacyjnym, jak również na szczeblu lokalnym czy też tylko samej Uczelni. Lotnicza Akademia Wojskowa chcąc sprostać coraz to nowszym wymaganiom szkoleniowym doskonali, unowocześnia oraz rozwija swoje obiekty sportowe, gdyż nieustanny rozwój zaplecza sportowego sprzyja zachęcaniu studentów do korzystania z nich i dbania w ten sposób o własną sprawność fizyczną i zdrowie psychiczne. 
Obecnie do dyspozycji naszych studentów przeznaczone są: 
- trzy sale gimnastyczne wykorzystywane do gier zespołowych, gimnastyki oraz walki wręcz, 
- sala do ćwiczeń siłowych, 
- sala lotniczych gimnastycznych przyrządów specjalnych (LGPS), 
- pracownia prób wysiłkowych, 
- pływalnia z widownią. 
Obiekty otwarte, które skupione były wokół stadionu lekkoatletycznego, zostały zamknięte i przeznaczone do gruntownej przebudowy. Przez najbliższe lata z niecierpliwością będziemy wyczekiwać oddania do użytku bazy szkoleniowej na zewnątrz.
 
Laboratoria
 

Laboratorium diagnostyki wysiłkowej im. płk. dr. Piotra Stechni. W laboratorium prowadzi się próby wysiłkowe mające na celu określenie wydolności aerobowej i anaerobowej podchorążym-pilotom. Istnieją możliwości przeprowadzenia badań kończyn dolnych i górnych w aspekcie pracy koncentrycznej i ekscentrycznej mięśni szkieletowych. Można także przeprowadzić badania dotyczące składu ciała w aspekcie procesu treningowego podchorążego-pilota.

Zakres działania

- prowadzenie badań specjalistycznych z zakresu fizjologii wysiłku fizycznego dla potrzeb procesu dydaktycznego z wychowania fizycznego podchorążych,

- prowadzenie badań dla potrzeb Studenckiego Koła Naukowego „Psychofizyczne przygotowanie do lotów” pod kątem wykonywania manewru przeciwprzeciążeniowego przez podchorążych-pilotów,
- prowadzenie badań w ramach realizacji projektów naukowych,
- prowadzenie badań z zakresu diagnostyki siły mięśni szkieletowych.

Wyposażenie

- System do badań strefy przemian metabolicznych wysiłkowych PRO-TEAM,
- Aparat AKERN-101 do badań składu ciała,
- POWER-TEST do określania siły mięśni szkieletowych,
- Ergonometry wioślarskie,
- Bieżnie stacjonarne.