Senat Lotniczej Akademii Wojskowej

SKŁAD SENATU LAW NA KADENCJĘ 2020–2024

 

PRZEWODNICZĄCY:

1.     gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztof CUR – Rektor-Komendant

 

CZŁONKOWIE:

Przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadający tytuł  profesora lub stopień naukowy doktora  habilitowanego:

2.    prof. dr hab. inż. Marek GRZEGORZEWSKI

3.    dr hab. inż. Mirosław ADAMSKI

4.    dr hab. inż. Janusz ĆWIKLAK - Sekretarz Senatu

5.    dr hab. inż. Grzegorz KORALEWSKI

6.    dr hab. inż. Aneta KRZYŻAK

7.    dr hab. Daniel KUCHAREK

8.    dr hab. Jacek NOWAK

9.    dr hab. Adam RADOMYSKI

10.  dr hab. Mirosław TOKARSKI

 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

11.  dr inż. Ryszard HAĆ

12.  dr Małgorzata KIRSCHENSTEIN

13.  ppłk dr inż. Tomasz KULIK

14.  ppłk dr inż. Krzysztof OGONOWSKI

15.  dr Adam RURAK

 

Przedstawiciele studentów:

16.  plut. pchor. Mateusz KUZIO

17.  sierż. pchor. Mateusz FRANKOWSKI

18.  Sabina AUGUSTYN

19.  Rafał PTASIŃSKI

 

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:

20.  Rafał BIEŃCZAK

 

Osoby uczestniczące w posiedzeniach Senatu LAW z głosem doradczym:

1.    płk pil. dr inż. Wojciech WRÓBLEWSKI – prorektor ds. wojskowych

2.    mgr Tomasz PŁOWAŚ – Kanclerz

3.    mgr Maria TRUSIEWICZ – Kwestor

4.    Roman AMAROWICZ – przedstawiciel Niezależnego Samorządnego Związku Pracowników Wojska 

5.    mgr Anna BURSKA-GRUDZIEŃ – radca prawny

6.    ppłk dr Andrzej TRUSKOWSKI - prorektor ds. kształcenia

 

 

UCHWAŁY SENATU

 

Terminy posiedzeń Senatu Lotniczej Akademii Wojskowej

 

w roku akademickim 2021/2022