Senat Lotniczej Akademii Wojskowej

SKŁAD SENATU LAW NA KADENCJĘ 2020–2024[1]

 

PRZEWODNICZĄCY:

1. gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztof CUR – Rektor-Komendant

 

CZŁONKOWIE:

 

Przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnieni lub wyznaczeni na stanowiska profesorów oraz profesorów uczelni:

2. prof. dr hab. inż. Marek GRZEGORZEWSKI

3. dr hab. inż. Mirosław ADAMSKI

4. dr hab. inż. Janusz ĆWIKLAK

5. dr hab. inż. Grzegorz KORALEWSKI

6. dr hab. inż. Aneta KRZYŻAK

7. dr hab. Daniel KUCHAREK

8. dr hab. Jacek NOWAK

9. dr hab. Adam RADOMYSKI

10. dr hab. Mirosław TOKARSKI

11. dr inż. Ryszard HAĆ

 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

12. dr Małgorzata KIRSCHENSTEIN

13. ppłk dr inż. Tomasz KULIK - Sekretarz Senatu

14. ppłk dr inż. Krzysztof OGONOWSKI

15. dr Adam RURAK

16. Rafał BIEŃCZAK

 

Przedstawiciele studentów i doktorantów:

17. sierż. pchor. Aleksandra SKRZESZEWSKA

18. plut. pchor. Mateusz DZIEDZIC

19. st. kpr. pchor. Agata SEKITA

20. Rafał PTASIŃSKI

 

Osoby uczestniczące w posiedzeniach Senatu z głosem doradczym:

1. płk pil. dr inż. Wojciech WRÓBLEWSKI – Prorektor ds. wojskowych

2.  ppłk dr inż. Andrzej TRUSKOWSKI - Prorektor ds. kształcenia

3. dr hab. inż. Paweł GOŁDA – Prorektor ds. naukowych

4. dr hab. inż. Adam WETOSZKA – Prorektor ds. studenckich

5.  mgr inż. Tomasz PŁOWAŚ – Kanclerz

6.  płk mgr Krzysztof KUKLA – Kwestor

7.  mgr Anna BURSKA-GRUDZIEŃ – Radca prawny

8.  mgr Bożena JACH – Przedstawiciel Niezależnego Samorządnego
                               Związku Pracowników Wojska

 [1] Aktualizacja 02.03.2023 r. Uchwała Nr 4/II/2023 Rady Uczelnianej Samorządu Studentów Lotniczej Akademii Wojskowej z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie powołania przedstawiciela studentów w Senacie Uczelni oraz Uchwała Nr 1/III/2023 Rady Uczelnianej Samorządu Studentów Lotniczej Akademii Wojskowej z dnia 2 marca 2023 r.

 

 

 

 

 

UCHWAŁY SENATU

 

Terminy posiedzeń Senatu Lotniczej Akademii Wojskowej

 

w roku akademickim 2021/2022

 

 
 
 

Rok 2022

Rok 2023

Miesiąc

Październik

Listopad

Grudzień

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Dzień

18

-

6

-

7

7

3

23

20

-

-

26

 
 
Uwaga: ze względu na potrzebę rozpatrywania przez Senat pilnych i niecierpiących zwłoki spraw, terminy posiedzeń Senatu mogą ulec zmianie lub mogą być zwołane posiedzenia nadzwyczajne Senatu. O wszystkich zmianach członkowie Senatu zostaną