Senat Lotniczej Akademii Wojskowej

SKŁAD SENATU LAW NA KADENCJĘ 2020–2024[1]

 

PRZEWODNICZĄCY:

1. gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztof CUR – Rektor-Komendant

 

CZŁONKOWIE:

 

Przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnieni lub wyznaczeni na stanowiska profesorów oraz profesorów uczelni:

2. prof. dr hab. inż. Marek GRZEGORZEWSKI

3. dr hab. inż. Mirosław ADAMSKI

4. dr hab. inż. Janusz ĆWIKLAK

5. dr hab. inż. Grzegorz KORALEWSKI

6. dr hab. inż. Aneta KRZYŻAK

7. dr hab. Daniel KUCHAREK

8. dr hab. Jacek NOWAK

9. dr hab. Adam RADOMYSKI

10. dr hab. Mirosław TOKARSKI

11. dr inż. Ryszard HAĆ

 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

12.  dr Małgorzata KIRSCHENSTEIN

13.  ppłk dr inż. Tomasz KULIK - Sekretarz Senatu

14.  ppłk dr inż. Krzysztof OGONOWSKI

15.  dr Adam RURAK

16.  Rafał BIEŃCZAK

 

Przedstawiciele studentów i doktorantów:

17.  Klaudia GWIZDAŁA

18.  sierż. pchor. Mateusz FRANKOWSKI

19.  Małgorzata LEMPART

20.  Rafał PTASIŃSKI

 

Osoby uczestniczące w posiedzeniach Senatu z głosem doradczym:

1.       płk pil. dr inż. Wojciech WRÓBLEWSKI – Prorektor ds. wojskowych

2.       ppłk dr inż. Andrzej TRUSKOWSKI - Prorektor ds. kształcenia

3.       mgr inż. Tomasz PŁOWAŚ – Kanclerz

4.       mgr Maria TRUSIEWICZ – Kwestor

5.       mgr Anna BURSKA-GRUDZIEŃ – radca prawny

6.       mgr Bożena JACH – przedstawiciel Niezależnego Samorządnego
                                    Związku Pracowników Wojska

 

 [1] Aktualizacja 26.10.2021 r. spowodowana zatwierdzeniem statutu Lotniczej Akademii Wojskowej wprowadzonego Decyzją Nr-349/DSW/2021 Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 października 2021 roku.

 

 

 

 

UCHWAŁY SENATU

 

Terminy posiedzeń Senatu Lotniczej Akademii Wojskowej

 

w roku akademickim 2021/2022