Sprawy studenckie

W celu ułatwienia dostępu do aktów prawnych, wzorów obowiązujących podań i wniosków udostępniany Wam Repozytorium dokumentów dla studentów.
 
Repozytorium dostępne jest po zalogowaniu kontem studenckim w domenie @wsosp.edu.pl lub @law.edu.pl