Rekrutacja na studia wojskowe


Etapy rekrutacji na studia wojskowe w LAW

 

 

Przyjmowanie wniosków prowadzone będzie do 30 kwietnia 2023 r.

 

 

 

1. Rejestracja w Portalu Rekrutacyjnym Wojska Polskiego - kandydat zakłada konto na portalu Zostań Żołnierzem

Po założeniu konta na portalu Zostań Żołnierzem kandydat składa wniosek w Wojskowym Centrum Rekrutacji

- Po pozytywnej weryfikacji oraz po ustaleniu grupy zdrowia informacje z portalu Zostań Żołnierzem zostaną pobrane automatycznie  do IRK LAW

- W IRK LAW zakładane jest automatycznie konto kandydata

- Kandydat dostanie informację z linkiem do ustawienia hasła do konta w IRK LAW. Loginem jest adres mailowy kandydata podany podczas rejestrowania konta na portalu Zostań Żołnierzem

- W IRK LAW kandydat wprowadza kolejne niezbędne informacje w procesie rekrutacji, w tym wyniki z matur

- W trakcie egzaminów wstępnych wszystkie otrzymane wyniki są weryfikowane przez Komisję Rekrutacyjną do IRK LAW

 

 

2. Złożenie wniosku w dowolnie wybranym Wojskowym Centrum Rekrutacji (WCR) – wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelni wojskowej należy złożyć w dowolnie wybranym Wojskowym Centrum Rekrutacji. Do wniosku należy dołączyć życiorys oraz oświadczenie  kandydata o nieprowadzeniu przeciwko osobie zainteresowanej postępowania karnego.

 

3. Badanie psychologiczne  – po rejestracji w Portalu Rekrutacyjnym Wojska Polskiego, kandydat otrzyma wystawione przez WCR (w którym złożono wniosek) skierowanie na badanie psychologiczne.

 

4. Po uzyskaniu pozytywnego orzeczenia Wojskowej Pracowni Psychologicznej kandydat zostanie skierowany do: Rejonowej Wojskowej Komisji Lotniczo-Lekarskiej, znajdującej się w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Warszawie   czas badań dla kandydatów na kierunki lotne wynosi do 5 dni, natomiast na kierunki naziemne do 3 dni. Zakończone są przyznaniem kategorii zdrowia w wybranej specjalności wojskowej. Badania są bezpłatne!

 

Po uzyskaniu orzeczenia o zdolności do szkolenia w wybranej specjalności lotniczej dalsza procedura rekrutacyjna prowadzona będzie przez Biuro Rekrutacji Lotniczej Akademii Wojskowej. 

 

5. Kandydaci, którzy uzyskali wymagane orzeczenie do szkolenia w specjalnościach pilotażowych kierowani będą na szkolenie sprawdzające predyspozycje do pełnienia służby na stanowiskach pilotów na urządzeniu symulacji  lotu "Selekcjoner" (planowany termin rozpoczęcia szkolenia: od marca br.).

  

6. Postępowanie rekrutacyjne do LAW odbędzie się w dniach 10-12 lipca 2023 r. tj.:

- egzamin ze sprawności fizycznej

- rozmowa kwalifikacyjna

- egzamin z języka angielskiego (tylko dla osób, które nie zdawały języka angielskiego na maturze) 

 

 

Każdy student wojskowy otrzymuje miesięczne uposażenie w kwocie minimalnej 4960 zł. Podchorążowie mają zapewnione bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i umundurowanie.

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA WOJSKOWE (pdf)

 


W 2023 r. ilość miejsc wynosi 251 z podziałem na specjalności:

Pilot samolotu bojowego naddźwiękowego - 30 miejsc

Pilot samolotu transportowego wielosilnikowego - 32 miejsc

Pilot śmigłowca - 42 miejsc

Pilot-operator bezzałogowych statków powietrznych  - 32 miejsc

Nawigator naprowadzania – 8 miejsc

 

Nawigator statku powietrznego - 25 miejsc

 

Wysunięty nawigator naprowadzania lotnictwa - 6 miejsc

 

Identyfikacja bojowa - 6 miejsca


Ruch lotniczy – 15 miejsc

 

Przeciwlotnicze zestawy rakietowe - 25 miejsc

 

Ogólnologistyczna - 20 miejsc

 

Planowanie i organizacja transportu lotniczego - 10 miejsc

 

Opłaty z tytułu egzaminów wstępnych (rekrutacyjnej) w wysokości 100 zł należy dokonać na rachunek:

Lotnicza Akademia Wojskowa, ul. Dywizjonu 303 nr 35,
08-521 Dęblin.
Nr rachunku:
12 1020 3147 0000 8402 0085 9934
z dopiskiem – rekrutacja na studia wojskowe

Więcej informacji na temat szkolenia:

 • Szkolenie sprawdzające predyspozycje kandydatów do pełnienia służby w powietrzu na rok akademicki 2023/2024

  Szkolenie sprawdzające na urządzeniu symulacji lotu "Selekcjoner" rozpocznie się w marcu (LAW poinformuje kandydata o konkretnym terminie szkolenia). Obejmie ono dwa ćwiczenia - pierwsze to sprawdzenie umiejętności wykonania podstawowych figur pilotażu (lot po prostej, zakręty, wznoszenie, zniżanie), drugie to sprawdzenie techniki pilotowania połączone z testem psychologicznym (prostych działań arytmetycznych, zapamiętywania symboli, rozpoznawaniu kształtów, itp.). Reakcja szkolonego w trakcie testów psychologicznych oraz utrzymanie nakazanych warunków lotu w oparciu o wprowadzoną do systemu skalę procentową generują wynik końcowy kandydata. Na tej podstawie stwierdza się predyspozycje do wykonywania zawodu pilota.

  Loty sprawdzające są poprzedzone lotem zapoznawczym, który nie podlega ocenie. Całkowity czas szkolenia praktycznego na symulatorze wynosi około 1,5 godziny.

   

  Informacje organizacyjne:

  1. Szkolenie sprawdzające kandydatów na symulatorze „Selekcjoner” realizowane jest na podstawie § 21. pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie kształcenia kandydatów do zawodowej służby wojskowej w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich, centrach szkolenia lub ośrodkach szkolenia.

  2. Szkolenie o którym mowa w ust. 1  dotyczy kandydatów na specjalność studiów – pilotaż statku powietrznego.

  3. Wielkość grupy szkoleniowej – do 8 kandydatów dziennie.

  4. Czas przewidziany dla każdego kandydata – 1,5 godziny.

  5. Kandydaci przybywają do LAW w dniu poprzedzającym szkolenie sprawdzające. Szkolenie sprawdzające oraz zakwaterowanie i żywienie w czasie pobytu na szkoleniu jest bezpłatnie. Zakwaterowanie w hotelu „Dedal” miejsce w pokoju dwuosobowym w godzinach 15:00 - 10:00 dnia następnego, tel. 261 519 100. Dojazd do hotelu od ul. Spacerowej.
  W dniu szkolenia po godzinie 10.00 w hotelu przygotowany będzie pokój, na potrzeby oczekiwania kandydatów przed lotami na symulatorze oraz pozostawienia bagaży.
  Wyżywienie kandydatów w dniu szkolenia realizowane będzie na stołówce akademickiej. Śniadanie w godzinach 6.30 - 7.30 i obiad w godzinach 13.00 - 16.00;

  6. Spotkanie informacyjne z kandydatami odbywa się w dniu szkolenia o godz. 7.40 (po śniadaniu) w sali nr B-6 (półpiętro) Akademickiego Centrum Szkolenia Lotniczego.

  7. Spotkanie informacyjne z kandydatami ma na celu:

  - zapoznanie z zasadami BHP;

  - zapoznanie z wyposażeniem kabiny symulatora lotu;

  - zapoznanie ze scenariuszami lotów;

  - zapoznanie z metodyką oceny lotu;

  - ustalenie kolejności wykonania lotów sprawdzających.

  8. Przed przystąpieniem do szkolenia kandydat zobligowany jest przedstawić dokument potwierdzający jego tożsamość.

  9. W dniu szkolenia sprawdzającego kandydaci o godzinie 6.30  z hotelu  przemieszczą się pod nadzorem podchorążego przez bramę „BASZTA”  na śniadanie a następnie do Akademickiego Centrum Szkolenia Lotniczego.

  10. W przypadku sytuacji awaryjnych kontakt z:

      - Sekretariat ACSL LAW (w godz. 7.30 – 15.30) tel. 261 517 760 ;

  - Oficer dyżurny LAW tel. 261 517 195;

  - Pan Andrzej Lalak (w godz. 7.30 – 15.30) tel. 261 517 733.

   

   

  Uwaga:

  Niniejsze wymagania dotyczą kandydatów ubiegających się o specjalność studiów: pilotaż statku powietrznego.