side image
Internetowa Rejestracja Kandydatów
zobacz więcej

Rekrutacja na studia wojskowe

 
 
Rejestracja trwa do 29 kwietnia br. 
 
 
 
 
I etap rekrutacji na studia wojskowe w LAW
Wniosek o powołanie do służby kandydackiej

Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych 

Zgłoszenia kandydatów na studia wojskowe są przyjmowane w trybie rejestracji internetowej, obsługiwanej przez system internetowej rejestracji kandydatów (IRK) zgodnie z informacją zawartą w systemie.

W 2022 r. ilość miejsc wynosi 196 z podziałem na specjalności:

Pilot samolotu bojowego naddźwiękowego - 30 miejsc

Pilot samolotu transportowego wielosilnikowego - 20 miejsc

Pilot śmigłowca - 40 miejsc

Pilot-operator bezzałogowych statków powietrznych  - 21 miejsc

Nawigator naprowadzania – 10 miejsc
 
Nawigator statku powietrznego - 20 miejsc
 
Wysunięty nawigator naprowadzania lotnictwa - 5 miejsc
 
Identyfikacja bojowa - 4 miejsca

Ruch lotniczy – 15 miejsc

Ogólnologistyczna - 31 miejsc
 
Planowany termin egzaminów - 12-14 lipca br. 
 

Rekrutacja na studia wojskowe w LAW - Etap III

Rekrutacja na studia wojskowe w LAW
Kolejny etap rekrutacji
egzaminy ze sprawności fizycznej oraz rozmowy kwalifikacyjne

Jednym z etapów postępowania rekrutacyjnego do Lotniczej Akademii Wojskowej są egzaminy ze sprawności fizycznej oraz rozmowy kwalifikacyjne. Ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego, rekrutacja będzie odbywać się z zachowaniem szczególnych zasad reżimu sanitarnego.

Wszystkim kandydatom życzymy powodzenia!

Opłaty z tytułu egzaminów wstępnych (rekrutacyjnej) w wysokości 100 zł należy dokonać na rachunek:

Lotnicza Akademia Wojskowa, ul. Dywizjonu 303 nr 35,
08-521 Dęblin.
Nr rachunku:
12 1020 3147 0000 8402 0085 9934
z dopiskiem – rekrutacja na studia wojskowe

Rekrutacja na studia wojskowe w LAW - Etap II

Rekrutacja na studia wojskowe w LAW
Kolejny etap rekrutacji
szkolenie sprawdzające na urządzeniu symulacji  lotu "Selekcjoner"


Kolejny etap postępowania rekrutacyjnego w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek Lotnictwo i kosmonautyka w grupie osobowej pilotów rozpocznie się w marcu 2022 r. Zostanie przeprowadzone szkolenie sprawdzające na urządzeniu symulacji lotu "Selekcjoner".

Więcej informacji na temat szkolenia:

 • Szkolenie sprawdzające predyspozycje kandydatów do pełnienia służby w powietrzu na rok akademicki 2022/2023

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 lipca 2019 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2019 poz. 1475)  szkolenie sprawdzające na urządzeniu symulacji lotu "Selekcjoner" rozpocznie się w kwietniu. 

  Szkolenie obejmuje dwa ćwiczenia - pierwsze to sprawdzenie umiejętności wykonania podstawowych figur pilotażu (lot po prostej, zakręty, wznoszenie, zniżanie) oraz sprawdzenie techniki pilotowania połączonej z testem psychologicznym (prostych działań arytmetycznych, zapamiętywania symboli, rozpoznawaniu kształtów, itp.).

  Loty sprawdzające są poprzedzone lotem zapoznawczym, który nie podlega ocenie. Całkowity czas szkolenia praktycznego na symulatorze wynosi około 1,5 godziny. Reakcja szkolonego w trakcie testów psychologicznych oraz utrzymanie nakazanych warunków lotu są uwzględnione w procesie automatycznej oceny kandydata. W oparciu o wprowadzoną do systemu skalę ocen wygenerowywany jest wynik końcowy w formie oceny ogólnej.

  Warunkiem niezbędnym do przystąpienia do egzaminów wstępnych jest uzyskanie oceny co najmniej  ogólnej dostatecznej ze szkolenia sprawdzającego.

  Informacje organizacyjne:

  Biuro Rekrutacji LAW  informuje kandydatów o terminie szkolenia sprawdzającego.

  Kandydaci są zobligowani do przybycia do LAW w dniu poprzedzającym szkolenie sprawdzające. Spotkanie informacyjne z kandydatami będzie prowadzone każdorazowo w dniu badań o godz. 7.40 w sali nr B-6 (półpiętro) Akademickiego Centrum Szkolenia Lotniczego, gdzie zostaną zapoznani z zasadami BHP, wyposażeniem kabiny symulatora lotu, scenariuszami lotów oraz metodyką oceny lotów.

  Uwaga:

  Niniejsze wymagania dotyczą kandydatów ubiegających się o specjalność studiów: pilotaż statku powietrznego.

 • Informacje dla kandydatów do LAW dotyczące badania sprawdzającego na lotniczym symulatorze „selekcjoner”

  INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO LAW

  DOTYCZĄCE BADANIA SPRAWDZAJĄCEGO

  NA LOTNICZYM SYMULATORZE „SELEKCJONER”

   

  ZAKWATEROWANIE – dla chętnych odpłatnie

   

  Hotel „Dedal” ul Dywizjonu 303 nr 27 tel. 261 519 100 (Recepcja w hotelu „Ikar” – budynek obok)

  Doba hotelowa w godzinach 15.00 – 10.00, cena 32,40 zł brutto w pokoju dwuosobowym, płatne w recepcji (możliwość pozostawienia bagaży po godzinie 10.00 w wyznaczonym miejscu).

   

   

  WYŻYWIENIE – dla chętnych odpłatnie

   

  Stołówka akademicka

  Śniadanie w godzinach 7.00 – 08.00, cena 12.00 zł.

  Obiad w godzinach 13.00 – 16.00, cena (zupa 3,00 II danie 13.00 zł)

  Kolacja w godzinach 17.30 – 19.00, cena 12.00 zł.

  Opłata za posiłki w stołówce  parter w pokoju nr 3 w godzinach 07.00 - 15.00 

  Zapraszamy do restauracji PIEKIEŁKO od godziny 14.30 – 22.00 (budynek obok hotelu)

   

   

  BADANIA NA LOTNICZYM SYMULATORZE „SELEKCJONER”

   

  Budynek kształcenia Wydziału Lotnictwa LAW, wejście od ul. Szkoły Podchorążych Lotnictwa (obok oficera dyżurnego) sala nr B-6 Akademickiego Centrum Szkolenia Lotniczego, parter (dojście oznaczone tablicami informacyjnymi).
  Odprawa przed badaniami dla wszystkich uczestników obowiązkowa o godzinie 7.40

   

  WEJŚCIE NA TEREN UCZELNII

   

  Na podstawie listy, przez bramę obok hotelu „Dedal”.

  Wejście na teren jednostki w dniu badania w godzinach 6.30 – 18.00.

   

  TELEFONY ALARMOWE

   

  Pan Andrzej Lalak – 603 988 451.

  Oficer dyżurny LAW – 261 519 402

  Sekretariat ACSL – 261 517 760 (w godzinach 7.30 – 15.30).

  Policja – 997.

  Pogotowie ratunkowe – 999.

  Straż pożarna - 998