side image
Internetowa Rejestracja Kandydatów
zobacz więcej

Rekrutacja na studia wojskowe

Rekrutacja na studia wojskowe w LAW - Etap II

Rekrutacja na studia wojskowe w LAW
Kolejny etap rekrutacji
szkolenie sprawdzające na urządzeniu symulacji  lotu "Selekcjoner"


Zakończyliśmy pierwszy etap rekrutacji tj. etap przyjmowania wniosków o powołanie do służby kandydackiej w Lotniczej Akademii Wojskowej.

Kolejny etap postępowania rekrutacyjnego w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek Lotnictwo i kosmonautyka w grupie osobowej pilotów rozpocznie się w kwietniu 2021 r. Zostanie przeprowadzone szkolenie sprawdzające na urządzeniu symulacji lotu "Selekcjoner".
 
 
Rejestracja trwa do 31 maja br. 
 
 
 
I etap rekrutacji na studia wojskowe w LAW
Wniosek o powołanie do służby kandydackiej

Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w roku akademickim 2021/2022

Zgłoszenia kandydatów na studia wojskowe są przyjmowane w trybie rejestracji internetowej, obsługiwanej przez system internetowej rejestracji kandydatów (IRK) zgodnie z informacją zawartą w systemie.

W 2021 r. ilość miejsc wynosi 153 z podziałem na specjalności:

Pilot samolotu bojowego naddźwiękowego - 20 miejsc

Pilot samolotu transportowego wielosilnikowego - 20 miejsc

Pilot śmigłowca - 30 miejsc

Pilot-operator bezzałogowych statków powietrznych  - 10 miejsc

Nawigator naprowadzania – 8

Nawigator statku powietrznego - 10

Ruch lotniczy – 25

Ogólnologistyczna - 30 miejsc
 
Planowany termin egzaminów - 13-14 lipca br. 
 

Rekrutacja na studia wojskowe w LAW - Etap III

Rekrutacja na studia wojskowe w LAW
Kolejny etap rekrutacji
egzaminy ze sprawności fizycznej oraz rozmowy kwalifikacyjne

Jednym z etapów postępowania rekrutacyjnego do Lotniczej Akademii Wojskowej są egzaminy ze sprawności fizycznej oraz rozmowy kwalifikacyjne. Ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego, rekrutacja będzie odbywać się z zachowaniem szczególnych zasad reżimu sanitarnego.

Wszystkim kandydatom życzymy powodzenia!

Opłaty z tytułu egzaminów wstępnych (rekrutacyjnej) w wysokości 100 zł należy dokonać na rachunek:

Lotnicza Akademia Wojskowa, ul. Dywizjonu 303 nr 35,
08-521 Dęblin.
Nr rachunku:
12 1020 3147 0000 8402 0085 9934
z dopiskiem – rekrutacja na studia wojskowe

Więcej informacji na temat szkolenia:

 • Szkolenie sprawdzające predyspozycje kandydatów do pełnienia służby w powietrzu na rok akademicki 2021/2022

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 lipca 2019 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2019 poz. 1475)  szkolenie sprawdzające na urządzeniu symulacji lotu "Selekcjoner" rozpocznie się w kwietniu. 

  Szkolenie obejmuje dwa ćwiczenia - pierwsze to sprawdzenie umiejętności wykonania podstawowych figur pilotażu (lot po prostej, zakręty, wznoszenie, zniżanie) oraz sprawdzenie techniki pilotowania połączonej z testem psychologicznym (prostych działań arytmetycznych, zapamiętywania symboli, rozpoznawaniu kształtów, itp.).

  Loty sprawdzające są poprzedzone lotem zapoznawczym, który nie podlega ocenie. Całkowity czas szkolenia praktycznego na symulatorze wynosi około 1,5 godziny. Reakcja szkolonego w trakcie testów psychologicznych oraz utrzymanie nakazanych warunków lotu są uwzględnione w procesie automatycznej oceny kandydata. W oparciu o wprowadzoną do systemu skalę ocen wygenerowywany jest wynik końcowy w formie oceny ogólnej.

  Warunkiem niezbędnym do przystąpienia do egzaminów wstępnych jest uzyskanie oceny co najmniej  ogólnej dostatecznej ze szkolenia sprawdzającego.

  Informacje organizacyjne:

  Biuro obsługi studenta LAW  informuje kandydatów o zbliżającym się terminie szkolenia sprawdzającego.

  Kandydaci są zobligowani do przybycia do LAW w dniu poprzedzającym szkolenie sprawdzające. Spotkanie informacyjne z kandydatami będzie prowadzone każdorazowo w dniu badań o godz. 7.40 w sali nr B-6 (półpiętro) Akademickiego Centrum Szkolenia Lotniczego, gdzie zostaną zapoznani z zasadami BHP, wyposażeniem kabiny symulatora lotu, scenariuszami lotów oraz metodyką oceny lotów.

  Uwaga:

  Niniejsze wymagania dotyczą kandydatów ubiegających się o specjalność studiów: pilotaż statku powietrznego.

 • Informacje dla kandydatów do LAW dotyczące badania sprawdzającego na lotniczym symulatorze „selekcjoner”
  INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO LAW
  DOTYCZĄCE BADANIA SPRAWDZAJĄCEGO
  NA LOTNICZYM SYMULATORZE „SELEKCJONER”

  ZAKWATEROWANIA – dla chętnych odpłatne

  Hotel „Dedal” ul. Dywizjonu 303 nr 27 tel. 261 519 100 (Recepcja w hotelu „Ikar” – budynek obok)
  Dojazd do hotelu od ulicy Spacerowej – poza terenem LAW.
  Doba hotelowa w godzinach 15.00 - 10.00, cena 21,60 zł płatne w recepcji (możliwość pozostawienia bagaży po godzinie 10.00 w wyznaczonym miejscu).

  WYŻYWIENIE – dla chętnych odpłatnie

  Stołówka akademicka
  śniadanie w godzinach 7.00 – 7.30 cena 12 zł,
  obiad w godzinach 13.00 – 16.00 cena 14 zł,
  kolacja w godzinach 17.00 – 18.00 cena 10 zł.
  Opłata za posiłki na stołówce na parterze w pokoju nr 2 w godzinach wydawania śniadań i obiadów (opłata za kolację w dniu przyjazdu następnego dnia przed śniadaniem, a w dniu badania w godzinach wydawania obiadu)

  BADANIA NA LOTNICZYM SYMULATORZE „SELEKCJONER”

  Budynek kształcenia Wydziału Lotnictwa LAW wejście od ul. Szkoły podchorążych lotnictwa (obok oficera dyżurnego) sala nr B-6 Akademickie Centrum Szkolenia Lotniczego, parter (dojście oznaczone tablicami informacyjnymi).
  Odprawa przed badaniami dla wszystkich obowiązkowa o godzinie 7.40

  WEJŚCIE NA TEREN UCZELNI


  Na podstawie listy przez bramę obok hotelu „Dedal”
  Wejście na teren jednostki :
  - w dniu przyjazdu w godzinach 17.00 – 18.00 (tylko na stołówkę).
  - w dniu badania w godzinach 6.30 – 18.00.
  TELEFONY ALARMOWE

  Pan Andrzej Lalak - 603 988 451
  Oficer dyżurny LAW - 261 519 402
  Sekretariat ACSL – 261 517 760 (w godzinach 7.30 – 15.30)
  Policja - 997
  Pogotowie ratunkowe - 999
  Straż pożarna - 998