Studenci wojskowi

Rekrutacja
1.    W celu zgłoszenia swojego udziału na wyjazd w ramach programu EMILYO, należy:
        a) Zgłosić telefonicznie lub elektronicznie chęć uczestnictwa w przedsięwzięciu (tel.: +48 261 517 127, e-mail: m.gawryjolek@law.mil.pl;
            dane kontaktowe znajdują się w zakładce EMILYO (Military Erasmus) na stronie LAW);

        b) Uzupełnić Formularz Zgłoszeniowy udostępniony przez Koordynatora programu EMILYO i odesłać go elektronicznie, a następnie
            dostarczyć jego wydrukowaną i podpisaną wersję do Biura Współpracy Międzynarodowej (Rektorat, parter, pokój nr 9).

2.    Jeżeli na dany wyjazd nie ma zgłoszeń, podchorążowie zostają wytypowani do wyjazdu na podstawie polecenia Prorektora ds. wojskowych
       oraz Prorektora ds. kształcenia.

 
Kwalifikacja
a)    Zespół ds. Programu EMILYO dokonuje analizy danych w złożonym formularzu, a przewodniczący Programu podejmują decyzję
       o zakwalifikowaniu podchorążego do udziału w przedsięwzięciu. O decyzji informuje podchorążego Koordynator programu EMILYO.

b)    Jeżeli podchorąży nie został zakwalifikowany, wysłana aplikacja pozostanie w systemie i zostanie przedstawiona Zespołowi ds. Programu
       EMILYO podczas kolejnej rekrutacji w ramach programu EMILYO.

c)    Jeżeli podchorąży został zakwalifikowany na wyjazd w ramach programu EMILYO:
        - zobowiązany jest wypełnić, udostępniony  przez Koordynatora Programu EMILYO, formularz  aplikacyjny wymagany przez organizatora
           przedsięwzięcia i odesłać go do Koordynatora w przeciągu dwóch dni (dane osobowe oraz zdjęcie paszportowe lub zdjęcie do książeczki
           wojskowej w formie elektronicznej);

        - w ciągu dwóch tygodni zobowiązany jest złożyć wniosek o zgodę na wyjazd do Rektora-Komendanta w drodze służbowej (zebrać opinie
           i podpisy do wniosku z datami dziennymi) zgodnie z obowiązującą służbową ścieżką obiegu dokumentów.

d)    Jeżeli wniosek zostanie zaakceptowany przez Rektora-Komendanta, podchorąży zobowiązany jest dostarczyć papierowe zdjęcie do książeczki wojskowej oraz zaświadczenie lekarskie z poświadczoną grupą krwi do Wydziału Kadr LAW (Rektorat), w ciągu 5 dni roboczych od odebrania zgody w celu rozpoczęcia procedury uzyskania Karty i Tabliczki Tożsamości oraz rozkazu personalnego z Departamentu Kadr MON.
 
Procedura wyjazdowa
a) Trzy tygodnie przed wyjazdem za granicę, podchorąży zobowiązany jest do rozpoczęcia procedury wyjazdowej w Biurze Współpracy Międzynarodowej w celu uzyskania odpowiednich dokumentów wyjazdowych oraz NATO Travel Order.
Procedura wyjazdów zagranicznych jest dostępna w Biurze Współpracy Międzynarodowej oraz na stronie LAW pod tym adresem.