Pracownicy

Rekrutacja
1. W celu zgłoszenia swojego udziału na wyjazd w ramach programu EMILYO, należy:
    a) Zgłosić telefonicznie lub elektronicznie chęć uczestnictwa w przedsięwzięciu (tel.: +48 261 517 127, e-mail: m.gawryjolek@law.mil.pl; dane
        kontaktowe znajdują się w zakładce EMILYO (Military Erasmus) na stronie LAW)

    b) Uzupełnić Formularz Zgłoszeniowy udostępniony przez Koordynatora programu EMILYO i odesłać go elektronicznie, a następnie dostarczyć
         jego wydrukowaną i podpisaną wersję do Biura Współpracy Międzynarodowej (Rektorat, parter, pokój nr 9)

2. Jeżeli na dany wyjazd nie ma zgłoszeń, pracownicy zostają wytypowani do wyjazdu na podstawie polecenia Prorektora ds. wojskowych oraz
    Prorektora ds. kształcenia.


Kwalifikacja
a) Zespół ds. Programu EMILYO dokonuje analizy informacji w złożonym formularzu, a przewodniczący Programu podejmują decyzję
    o zakwalifikowaniu pracownika do udziału w przedsięwzięciu. O decyzji informuje pracownika Koordynator programu EMILYO

b) Jeżeli pracownik nie został zakwalifikowany, wysłana aplikacja pozostanie w systemie i zostanie przedstawiona Zespołowi ds. Programu
    EMILYO
podczas kolejnej rekrutacji w ramach programu EMILYO.
c) Jeżeli pracownik został zakwalifikowany na wyjazd w ramach programu EMILYO:
  - Zobowiązany jest wypełnić, udostępniony  przez Koordynatora Programu EMILYO, formularz  aplikacyjny wymagany przez organizatora
    przedsięwzięcia (dane osobowe oraz zdjęcie paszportowe lub zdjęcie do książeczki wojskowej w formie elektronicznej);

  - w ciągu dwóch tygodni zobowiązany jest złożyć wniosek o zgodę na wyjazd do Rektora-Komendanta w drodze służbowej (zebrać opinie
     i podpisy do wniosku z datami dziennymi) zgodnie z obowiązującą służbową ścieżką obiegu dokumentów.

d) Jeżeli wniosek zostanie zaakceptowany przez Rektora-Komendanta, pracownik zobowiązany jest dostarczyć papierowe zdjęcie do książeczki
    wojskowej oraz zaświadczenie lekarskie z poświadczoną grupą krwi do Wydziału Kadr LAW (Rektorat), w ciągu 5 dni roboczych od odebrania
    zgody w celu rozpoczęcia procedury uzyskania Karty i Tabliczki Tożsamości oraz rozkazu personalnego z Departamentu Kadr MON.

Procedura wyjazdowa
Trzy tygodnie przed wyjazdem za granicę, pracownik zobowiązany jest do rozpoczęcia procedury wyjazdowej w Biurze Współpracy Międzynarodowej w celu uzyskania odpowiednich dokumentów wyjazdowych oraz NATO Travel Order.
Procedura wyjazdów zagranicznych jest dostępna w Biurze Współpracy Międzynarodowej oraz na stronie LAW pod tym adresem.