Ośrodek Szkolenia Nawigatorów Naprowadzania

Ośrodek Szkolenia Nawigatorów Naprowadzania, Lotniczej Akademii Wojskowej powstał w 2014 roku jako odpowiedź na daleko posunięte zmiany w sposobie wykorzystania lotnictwa. Zaawansowane technicznie, nowoczesne platformy lotnicze a także sprawne  i efektywne wykorzystywanie systemów dowodzenia, analizy i transmisji danych oraz odporne na zakłócenia środki łączności, pociągnęły za sobą potrzebę zmian w wciąż ewoluującym, szeroko rozumianym środowisku bezpieczeństwa powietrznego Polski.
 
Ośrodek Szkolenia Nawigatorów Naprowadzania (OSNN) obserwując kierunek zachodzących zmian jak również widząc potrzebę zapewnienia pełnej interoperacyjności polskiego systemu obrony powietrznej z platformami bojowymi i systemami NATO, a także ścisłą współpracę z pilotami i operatorami sił sojuszniczych w ramach zintegrowanego systemu obrony NATO (NATINAMDS) realizuje głównie zadania związane z praktycznym szkoleniem specjalistycznym nawigatorów naprowadzania.
 
Podstawowym zadaniem OSNN jest wyszkolenie wykwalifikowanego personelu nawigatorskiego potrafiącego sprostać wysokim wymaganiom i dużej dynamice działań współczesnego pola walki. Realizuje głównie zadnia związane ze szkoleniem praktycznym nawigatorów naprowadzania. Ośrodek dysponuje stanowiskami operacyjnymi dla praktykantów i operatorów symulatora.
 
Do szkolenia praktycznego nawigatorów naprowadzania wykorzystywane są dwa rodzaje symulatorów:
 
IKS-80 OBERON
Zestaw elektronicznych urządzeń i komputerowych programów imitujących procesy, urządzenia i procedury pracy występujące w rzeczywistych systemach foniczno-wzrokowego naprowadzania samolotów przechwytujących cele powietrzne. Przeznaczony jest do szkolenia wstępnego oraz doskonalenia umiejętności nawigatorów naprowadzania w zakresie nawigatorskiego zabezpieczenia lotu samolotów i regulaminowego kierowania samolotami przechwytującymi w różnych fazach procesu naprowadzania. Umiejętność określania parametrów lotu statków powietrznych, jak również zrozumienie zasad działania stacji radiolokacyjnych jest niezmiernie istotna przed przystąpieniem do treningów na kolejnym typie symulatora.
 
SYMULATOR SYTUACJI POWIETRZNEJ (RDS-15)
Przeznaczony do prowadzenia szkolenia oraz treningu w oparciu o imitowaną sytuację powietrzną, maksymalnie zbliżoną do sytuacji realnej. Realizowany trening poszerzony jest o aspekty współpracy stanowisk nawigatorskich z organami ATS oraz innymi elementami środowiska lotniczego. Dużym atutem szkolenia symulatorowego jest wysoki poziom realizmu dający możliwość tworzenia i edycji dowolnie wybranych scenariuszy ćwiczeń. Szkolenie kandydatów na nawigatora naprowadzania oraz treningi praktyczne nawigatorów naprowadzania mają na celu utrzymanie oraz podniesienie poziomu wyszkolenia praktycznego.
 
Celem szkolenia symulatorowego jest wpojenie praktykantom zachowań, które będą niezbędne w czasie realizacji zadań na stanowiskach operacyjnych. Opanowanie zasad i umiejętności określania parametrów lotu statku powietrznego w oparciu o wskazania radaru i innych elementów zobrazowania elektronicznego. Kształtowanie wyobraźni przestrzennej, podzielności uwagi a także nauka zasad koordynacji i współpracy z organami ATS oraz innymi elementami środowiska lotniczego. Przygotowanie do podejmowania samodzielnych decyzji w sytuacjach charakteryzujących się wysokim poziomem stresu i pracą w deficycie czasu. Ponadto szkolenie symulatorowe pozwala doskonalić umiejętności używania standardowej frazeologii lotniczej w korespondencji radiowej jak również uczy panowania nad głosem i zachowaniem w sytuacjach nietypowych i niebezpiecznych. Poprzez realizację wszystkich tych zadań szkolony kształtuje i wypracowuje cechy osobowości niezbędne w zawodzie nawigatora naprowadzania.