Ośrodek Szkolenia Kondycyjnego

Ośrodek Szkolenia Kondycyjnego jest specjalistyczną jednostką organizacyjną LAW przeznaczoną do prowadzenia działalności dydaktyczno-naukowej oraz organizacyjno-sportowej.
 
Do głównych zadań OSK należy:
 
  • realizacja procesu dydaktycznego w celu podnoszenia sprawności fizycznej podchorążych;
  • prowadzenie badań naukowych w kierunku unowocześniania procesu dydaktyczno-treningowego podchorążych pilotów w zakresie manewru przeciwprzeciążeniowego i szkolenia specjalistycznego na Lotniczych Gimnastycznych Przyrządach Specjalnych;
  • edukacja zdrowotno-wydolnościowa podchorążych pilotów w zakresie utrzymania tolerancji na przeciążenia i odporności na chorobę powietrzną;
  • edukacja zdrowotno-wydolnościowa podchorążych nawigatorów naprowadzania i kontrolerów ruchu lotniczego na stres i odpowiedzialność podejmowanych decyzji;
  • diagnostyka psychomotoryczności i sprawności fizycznej podchorążych pilotów w procesie przygotowania do praktyk lotniczych;
  • wdrożenie innowacyjne w procesie sprawnościowego przygotowania podchorążych do praktycznego szkolenia w powietrzu oraz naziemnego zabezpieczena lotniczego;
  • przygotowanie reprezentacji Uczelni do udziału w zawodach sportowych na szczeblach wojskowych i cywilnych;
  • publikowanie prac naukowych w obszarze prowadzonych badań psychomotorycznych podchorążych pilotów.
Kierownikiem Ośrodka Szkolenia Kondycyjnego jest ppłk Robert TAŁAJ.