Sprawy studenckie

 • Szybowcowe Koło Naukowe
 • Koło Naukowe Awioników
 • Spadochronowe Koło Naukowe
 • Logistyczne Koło Naukowe Studentów
 • Naukowe Koło Historii Lotnictwa
 • Skrzydlaty Wolontariat
 • Koło naukowe Studentów Bezpieczeństwa Narodowego
 • Naukowe Koło Astronomiczne i Astronautyczne „SpaceLAW” 
 
 • Koło naukowe Studentów Bezpieczeństwa Narodowego

  Koło Naukowe Studentów Bezpieczeństwa Narodowego (KNSBN) działa na Wydziale Bezpieczeństwa Lotniczego Lotniczej Akademii Wojskowej. Koło powstało, aby poszerzać wiedzę i umiejętności oraz prowadzić do samorozwoju studentów, którzy pragną rozwijać swoje zainteresowania naukowe w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

   

  KNSBN realizuje działalność w następujących obszarach:

  - bezpieczeństwo narodowe,

  - bezpieczeństwo lotnicze,

  - bezpieczeństwo powietrzne,

  - zarządzanie kryzysowe w lotnictwie.

   

  Za cele członkowie KNSBN obrali:

  - rozwijanie działalności naukowej studentów-członków koła,

  - organizowanie i uczestnictwo w spotkaniach, wykładach, seminariach i konferencjach naukowych,

  - zdobywanie wiedzy poprzez ogólnokrajową współpracę z innymi kołami naukowymi,

  - rozwijanie umiejętności studentów w zakresach: samodzielności badawczej, pisania artykułów naukowych, organizacji pracy,

  - promowania działalności Koła, Wydziału i Alma Mater.

   

  Dlaczego warto dołączyć do KNSBN?

  - Rozwijaj umiejętność pisania artykułów naukowych,

  - Poznawaj świat naukowy na konferencjach, szkoleniach i wyjazdach,

  - Zdobywaj kontakty naukowe w całej Polsce,

  - Zyskaj dodatkowy atut w CV.

   

  Osoby zainteresowane aktywnym udziałem w Kole Naukowym Studentów Bezpieczeństwa Narodowego proszone są o kontakt z Opiekunem bądź Prezesem Koła:

  Opiekun Koła
  dr hab. Adam Radomyski
  a.radomyski@law.mil.pl

  Prezes Koła
  Joanna Łozińska
  j.lozinska4183@wsosp.edu.pl

 • Logistyczne Koło Naukowe Studentów "Szkoły Orląt"

  Logistyczne Koło Naukowe Studentów "Szkoły Orląt" Lotniczej Akademii Wojskowej, (LKNS) jest uczelnianą organizacją studencką zrzeszającą studentów i pracowników Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. 

    
   

  LKNS zostało powołane uchwałą Zgromadzenia Założycielskiego, które odbyło się z inicjatywy studentów LAW w dniu 14.10.2015 r. w Dęblinie i w swojej działalności opiera się na aktywnej pracy członków.

   

  Działalność Koła opiera się na realizowaniem przedsięwzięć w środowisku logistycznym, kultywowaniu tradycji uczelni, promocji szkoły na skalę ogólnokrajową, organizowaniu wyjazdów studyjnych, pozyskiwaniem wiedzy od przedsiębiorstw oraz wymianą doświadczeń pomiędzy podobnymi organizacjami działającymi w branży logistycznej. Dodatkowo aktywnie angażuje się w różne wydarzenia związane z uczelnią oraz z kontrahentami w aspekcie czysto logistycznym. Członkowie Koła starają się rozwinąć wiedzę na temat logistyki pod każdym kątem by studenci, którzy są zaangażowani w działanie byli wystarczająco przygotowani do podjęcia pracy w branży logistycznej.


  Podstawowymi celami LKNS są:

  1)  Zdobywanie i poszerzanie wiedzy, kwalifikacji zawodowych, kultury technicznej
  i etyki zawodowej oraz umiejętności z zakresu logistyki;

  2)  Służba rozwojowi aktywności naukowej i społecznej studentów;

  3)  Realizowanie badań i projektów naukowych przez członków Koła;

  4)  Propagowanie kierunku logistyka;

  5)  Współpraca z podmiotami gospodarczymi oraz organizacjami naukowymi
  w zakresie wspólnych projektów.

   

  Głównymi formami działalności LKNS są:

  1)  Spotkania i dyskusje na tematy przewidziane w programie Koła;

  2)  Organizowanie i udział w seminariach, sympozjach, warsztatach oraz konferencjach i zjazdach naukowych;

  3)  Organizowanie wyjazdów i współpraca z podmiotami gospodarczymi.

   

  KONTAKT:

  Fb: @lknswsosp

  logistycznekns@wsosp.pl

  http://aplikacja-lkns.cba.pl/

   

  Na wszelkie pytania z chęcią odpowiedzą członkowie koła:

  Aleksandra Baran  -  a.baran4860@wsosp.edu.pl

  Kamil Kern -  k.kern4498@wsosp.edu.pl

  Osóbka Hanna  -  h.osobka4711@wsosp.edu.pl

   

   

  OPIEKUNOWIE:

   

  ppłk Dariusz Górczyński                                           dr inż. Czesław Wojdat
        tel. 261 517 964                                                       tel. 261 517 673    
  e-mail - d.gorczynski@law.mil.pl                                 e-mail - c.wojdat@law.mil.pl

   

   

  Działalność naukowa członków koła – prace naukowe, artykuły i referaty

  ● „Bariery rozwoju transportu intermodalnego w Polsce”- J. Łupińska
  ● „ Innowacyjne projekty w transporcie intermodalnym”- I.Karolak, A.Głączyńska,
  ● “Nowe technologie w systemach nawigacji satelitarnej”- I.Budzisz,
  ● “Ocena możliwości wykorzystania jednostki ratowniczo-gaśniczej Ochotniczej Straży Pożarnej Dęblin-Masów w sytuacji wystąpienia wypadku lotniczego” - A.Głączyńska, I.Karolak,
  ● “Ocena czynników sukcesu przedsięwzięcia inwestycyjnego-port lotniczy”- R. Konstanty,
  ● “Bezpieczeństwo cywilnych operacji lotniczych bezzałogowych statków powietrznych”- E. Krakowiak,
  ● “Zwiększenie możliwości operowania śmigłowców w terenie o obniżonej nośności”- S. Swat,
  ● “Szybka naprawa zniszczeń lotniskowych – technologia i organizacja”- E. Olkowska,
  ● “Nowoczesne technologie w transporcie i przechowywaniu paliw płynnych w Siłach Zbrojnych RP”- plut. pchor C. Stiepowikow,
  ● “Magazyny w przedsiębiorstwie – Logistyka magazynowania.”- A. Komorek, K. Mizak,
  ● “Innowacyjność w transporcie jako narzędzie konkurencyjności.”- M. Maksim, W.Wereszka,
  ● “Glideway – innowacja w transporcie indywidualnym”- I. Karolak, A. Głączyńska,
  ● “Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w logistyce lotnictwa.”- I. Karolak, A. Głączyńska,
  ● “Współczesna koncepcja usług outsourcingowych na przykładzie gospodarki paliwami w logistyce wojskowej.”- plut. pchor C. Stiepowikow,
  ● “Zastosowanie BSP – wielowirnikowce do transportu paczek na przykładzie firmy DHL.”- M. Kędziora, K. Kafara,
  ● “Scentralizowanie potencjału transportowego.”- E. Banak, M. Grajek,
  ● “Perspektywy implementacji pojazdów autonomicznych na rynek Polski.”- I. Karolak, A. Głączyńska,
  ● “Bezzałogowe statki powietrzne w służbie bezpieczeństwa oraz jako nowe narzędzie w rękach przestępców.”- E. Krakowiak,
  ● “Automatyczna identyfikacja i lokalizacja produktów z wykorzystaniem RFID oraz Google Glass.”-M. Kędziora, K. Kafara,
  ● “Transport lotniczy zwierząt- wyzwania i problemy.”- E. Banak, M. Grajek,
  ● “Transport lotniczy materiałów wybuchowych.”-K. Herc, B. Zakrzewska.

   

  Jeśli któraś praca Ci się spodobała i chcesz się z nią zapoznać, daj znać!

   

  Tekst: D. Górczyński

 • Naukowe Koło Astronomiczne i Astronautyczne „SpaceLAW”
  Naukowe Koło Astronomiczne i Astronautyczne „SpaceLAW” działa przy Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. W poczet członków i współdziałaczy Koła wchodzą zarówno studenci cywilni i wojskowi LAW, pracownicy Uczelni, a także wiele wyśmienitych osobowości na scenie polskiego kosmosu, tj. Piotr Kosek „Astrofaza”, czy Matt Harasymczuk – astronauta analogowy.
   
  Działalność Koła skupia się wokół szeroko pojętej tematyki astronomii oraz astronautyki. Studenci zrzeszeni w naszej organizacji prowadzą obserwacje astronomiczne za pomocą zaawansowanych teleskopów optycznych, a także konstruują rakiety i łaziki marsjańskie. Korzystając z posiadanego asortymentu wykonujemy zdjęcia obiektów głębokiego nieba, które później mogą posłużyć jako podstawa wielu prac naukowych. Nasi członkowie biorą również udział w konferencjach naukowych i warsztatach astronomicznych zarówno w Polsce jak i za granicą. Promujemy także nauki o kosmosie oraz inżynierię z nią związaną. Są to jedne z głównych celów „SpaceLAW”, aby poprzez naukę i promocję budować co raz to szersze pojęcie na temat Wszechświata i nas samych. Pracujemy zgodnie z naszym motto, które głosi „Per Aspera Ad Astra” – przez trudy do gwiazd.
   
  Prezes – Olaf Bacher
  Wiceprezes – Tymoteusz Marzewski
  Sekretarz – Sebastian Sternik
  Zapraszamy na naszego facebooka oraz instagrama!