Sprawy studenckie

Organizacje studenckie to przede wszystkim Koła Naukowe, których w Lotniczej Akademii Wojskowej aktywnie działa ponad 20, jak również organy Samorządu Studenckiego czy organizacje o charakterze kulturalnym, artystycznym oraz sportowym. Wszyscy studenci mają prawo zrzeszać się w uczelnianych organizacjach studenckich.

 

Organizacje skupiają osoby chcące rozwijać indywidualne zainteresowania, zdobywać umiejętności i poszerzać wiedzę z różnych dziedzin nauki. Częstą formą uczestnictwa są szkolenia, sympozja oraz konferencje naukowe, o zasięgu lokalnym, regionalnym jak i krajowym. Członkowie tych organizacji pogłębiają swoją wiedzę, prowadząc rozmaite badania naukowe, w ramach których wydawane są publikacje, czy też organizowane szkolenia i warsztaty naukowe. Poza tym, w ramach uczestnictwa w uczelnianych organizacjach odbywają się akcje charytatywne, wydarzenia sportowe oraz liczne wydarzenia kulturalne czy popularnonaukowe.

 

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat tego jakie organizacje studenckie funkcjonują w Lotniczej Akademii Wojskowej oraz jak wygląda proces założenia organizacji studenckiej.

 • AKADEMICKI KLUB GÓRSKI „HUSAR”

  Akademicki Klub Górski „HUSAR” jest organizacją studencką popularyzującą turystykę górską wśród studentów LAW. Będąc członkiem AKG, masz szansę na wyjazdy w góry, szkolenia górskie oraz narciarskie. Tak obszerne możliwości otworzyła nam współpraca z Wojskowym Ośrodkiem Szkoleniowo-Kondycyjnym w Zakopanem oraz ratownikami Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kwalifikacja na Wojskową Odznakę Górską odbywa się dwa razy do roku. Klubowicze uczestniczą również w corocznych Centralnych Rajdach Turystycznych Wojska Polskiego na Orientację, zajmując wysokie lokaty.

   

  Jeżeli chcesz dołączyć w szeregi podróżników, skontaktuj się z nami na Facebooku!

   

  Zapraszamy do kontaktu:

  https://www.facebook.com/akghusar

 • AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY
  Sekcje KU AZS LAW Dęblin promują rozwój fizyczny oraz tworzenie wspólnoty opartej na współzawodnictwie, rywalizacji i wzajemnym szacunku w klasyfikacji AMWL

  1)      Siatkówka
  2)      Kolarstwo
  3)      Koszykówka
  4)      Lekka atletyka
  5)      Piłka nożna
  6)      Piłka ręczna
  7)      Pływanie
  8)      Strzelectwo
  9)      Tenis
  10)   Tenis stołowy
  11)   Unihokej

  Zapraszamy do kontaktu:
  https://www.facebook.com/azslawdeblin
 • KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI
  Krew jest na chwilę obecną lekiem, którego nie da się zastąpić żadnym innym. Jest najcenniejszym darem, jaki możemy ofiarować drugiemu człowiekowi. Szczególnie niezbędna jest w wielu stanach zagrożenia życia, dlatego jesteśmy by pomagać, to jest nasz cel. Od początku 2021 roku 391 dawców oddało prawie 200 litrów krwi bądź jej składników.

  Jesteś zainteresowany tym sposobem pomagania innym? Dołącza do Nas!

  Zapraszamy do kontaktu:
  https://www.facebook.com/LAWHDK
 • KOŁO NAUKOWE AWIONIKÓW
  KNAwi tworzą studenci LAW zainteresowani awioniką i bezzałogowymi statkami powietrznymi. Nasze systemy biorą udział w zawodach oraz służą do badań naukowych w zakresie konstrukcji, elektroniki i autonomii lotu.

  Zapraszamy do kontaktu:

  https://www.facebook.com/KoloNaukoweAwionikow
  http://knawi.wsosp.pl/
  knawi@wsosp.pl
 • KOŁO NAUKOWE MATERIAŁÓW LOTNICZYCH

  Koło Naukowe Materiałów Lotniczych zajmuje się wytwarzaniem kompozytów z wykorzystaniem różnych metod i materiałów. Wykonane laminaty są następnie wykorzystywane do budowy modeli bezzałogowych statków powietrznych, jak również do badań z użyciem maszyn znajdujących się w Katedrze Płatowca i Silnika. Wyniki z prowadzonych badań pozwalają na porównywanie wykonanych próbek, poznawanie ich właściwości, a także użycie w budowanych modelach. Oprócz tworzenia kompozytów, członkowie koła konstruują modele w programie Solidworks, ucząc się dodatkowych narzędzi i funkcji, a swoje projekty mogą przenosić do rzeczywistości przy pomocy drukarki 3D lub frezarki.

 • KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

  Koło Naukowe Studentów Bezpieczeństwa Narodowego (KNSBN) działa na Wydziale Bezpieczeństwa Lotniczego Lotniczej Akademii Wojskowej. Koło powstało, aby poszerzać wiedzę i umiejętności oraz prowadzić do samorozwoju studentów, którzy pragną rozwijać swoje zainteresowania naukowe w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

  KNSBN realizuje działalność w następujących obszarach:

  1) bezpieczeństwo narodowe,

  2) bezpieczeństwo lotnicze,

  3) bezpieczeństwo powietrzne,

  4) zarządzanie kryzysowe w lotnictwie.

  Za cele członkowie KNSBN obrali:

  1) rozwijanie działalności naukowej studentów-członków koła,

  2) organizowanie i uczestnictwo w spotkaniach, wykładach, seminariach i konferencjach naukowych,

  3) zdobywanie wiedzy poprzez ogólnokrajową współpracę z innymi kołami naukowymi,

  4) rozwijanie umiejętności studentów w zakresach: samodzielności badawczej, pisania artykułów naukowych, organizacji pracy,

  5) promowania działalności Koła, Wydziału i Alma Mater.

  Dlaczego warto dołączyć do KNSBN?

  1) Rozwijaj umiejętność pisania artykułów naukowych,

  2) Poznawaj świat naukowy na konferencjach, szkoleniach i wyjazdach,

  3) Zdobywaj kontakty naukowe w całej Polsce,

  4) Zyskaj dodatkowy atut w CV.

   

  Zapraszamy do kontaktu:

  https://www.facebook.com/KNSBNLAW

 • KOŁO NAUKOWE ZASTOSOWAŃ NUMERYKI W MECHANICE PŁYNÓW I TERMODYNAMICE
 • KOŁO STRZELECKO-TAKTYCZNE
  Promowanie strzelectwa wśród studentów i podnoszenie umiejętności strzeleckich to główny cel Naszej Organizacji. Skupiamy się tu również na rozwoju umiejętności taktyczno-dowódczych.

  Promujemy kulturę bezpieczeństwa podczas obsługi broni co jest niezwykle ważne, oraz budujemy świadomość sytuacyjną pola walki wśród członków i wspomagamy logiczne myślenie podczas zadań.
 • LOGISTYCZNE KOŁO NAUKOWE
  Logistyczne Koło Naukowe Studentów "Szkoły Orląt" Lotniczej Akademii Wojskowej, (LKNS) jest uczelnianą organizacją studencką zrzeszającą studentów i pracowników Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie.
  LKNS zostało powołane uchwałą Zgromadzenia Założycielskiego, które odbyło się z inicjatywy studentów LAW w dniu 14.10.2015 r. w Dęblinie i w swojej działalności opiera się na aktywnej pracy członków.
  Działalność Koła opiera się na realizowaniem przedsięwzięć w środowisku logistycznym, kultywowaniu tradycji uczelni, promocji szkoły na skalę ogólnokrajową, organizowaniu wyjazdów studyjnych, pozyskiwaniem wiedzy od przedsiębiorstw oraz wymianą doświadczeń pomiędzy podobnymi organizacjami działającymi w branży logistycznej. Dodatkowo aktywnie angażuje się w różne wydarzenia związane z uczelnią oraz z kontrahentami w aspekcie czysto logistycznym. Członkowie Koła starają się rozwinąć wiedzę na temat logistyki pod każdym kątem by studenci, którzy są zaangażowani w działanie byli wystarczająco przygotowani do podjęcia pracy w branży logistycznej.
  Podstawowymi celami LKNS są:
  1) Zdobywanie i poszerzanie wiedzy, kwalifikacji zawodowych, kultury technicznej i etyki zawodowej oraz umiejętności z zakresu logistyki;
  2) Służba rozwojowi aktywności naukowej i społecznej studentów;
  3) Realizowanie badań i projektów naukowych przez członków Koła;
  4) Propagowanie kierunku logistyka;
  5) Współpraca z podmiotami gospodarczymi oraz organizacjami naukowymi
  1) w zakresie wspólnych projektów.
  Głównymi formami działalności LKNS są:
  1) Spotkania i dyskusje na tematy przewidziane w programie Koła;
  2) Organizowanie i udział w seminariach, sympozjach, warsztatach oraz konferencjach i zjazdach naukowych;
  3) Organizowanie wyjazdów i współpraca z podmiotami gospodarczymi.
   
  Zapraszamy do kontaktu:
  logistycznekns@wsosp.pl
  http://aplikacja-lkns.cba.pl/
 • NAUKOWE KOŁO ASTRONOMICZNE I ASTRONAUTYCZNE „SPACELAW”
  Naukowe Koło Astronomiczne i Astronautyczne „SpaceLAW” działa przy Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. W poczet członków i współdziałaczy Koła wchodzą zarówno studenci cywilni i wojskowi LAW, pracownicy Uczelni, a także wiele wyśmienitych osobowości na scenie polskiego kosmosu, tj. Piotr Kosek „Astrofaza”, czy Matt Harasymczuk – astronauta analogowy.

  Działalność Koła skupia się wokół szeroko pojętej tematyki astronomii oraz astronautyki. Studenci zrzeszeni w naszej organizacji prowadzą obserwacje astronomiczne za pomocą zaawansowanych teleskopów optycznych, a także konstruują rakiety i łaziki marsjańskie. Korzystając z posiadanego asortymentu wykonujemy zdjęcia obiektów głębokiego nieba, które później mogą posłużyć jako podstawa wielu prac naukowych. Nasi członkowie biorą również udział w konferencjach naukowych i warsztatach astronomicznych zarówno w Polsce jak i za granicą. Promujemy także nauki o kosmosie oraz inżynierię z nią związaną. Są to jedne z głównych celów „SpaceLAW”, aby poprzez naukę i promocję budować co raz to szersze pojęcie na temat Wszechświata i nas samych. Pracujemy zgodnie z naszym motto, które głosi „Per Aspera Ad Astra” – przez trudy do gwiazd.

  Zapraszamy do kontaktu:
  https://www.instagram.com/nkaia.spacelaw/
  https://www.facebook.com/nkaiaspacelaw
 • NAUKOWE KOŁO HISTORII LOTNICTWA
  Jeżeli jesteś pasjonatem historii i lotnictwa, to koło jest właśnie dla Ciebie!

  Naukowe Koło Historii Lotnictwa ma na celu pogłębianie i propagowanie wiedzy historycznej wśród podchorążych i studentów cywilnych Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Członkowie Naukowego Koła Historii Lotnictwa, prócz głównego obszaru zainteresowań, jakim jest historia lotnictwa polskiego oraz światowego, pogłębiają swoją wiedzę w różnorodnych sekcjach tematycznych, obejmujących swoim zakresem historię XX wieku, historię regionalną, historię wojen i wojskowości. Pod względem czasowym członkowie Naukowego Koła prowadzą swoje badania od starożytności do współczesności.

  Zapraszamy do kontaktu:
  https://www.facebook.com/naukowekolohistoriilotnictwa
 • NAUKOWE KOŁO MŁODYCH KONSTRUKTORÓW
  Jesteśmy studentami Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Łączy nas pasja do latania oraz chęć pogłębiania tajników techniki lotniczej. Musimy wiedzieć, jak to wszystko działa oraz jak i z czego buduje się samoloty. Młodzieńcza ciekawość nie pozwala nam przejść obojętnie obok tak wspaniałego zjawiska, jakim jest lotnictwo i wszystko co z nim związane, jest naszą pasją, a pogłębianie wiedzy o konstrukcjach lotniczych to dla nas sama przyjemność. Możemy się pochwalić 5 miejscem w klasie Micro spośród 77 drużyn z całego świata i okolic oraz zaszczytnym 1 miejscem spośród drużyn europejskich w zawodach SAE Aero Design East. Było to pierwsze tak prestiżowe wydarzenie, w którym wzięliśmy udział. W 2021 roku udało się zająć 1. miejsce w Konkursie Ministra Obrony Narodowej na opracowanie koncepcji i realizację projektu Bezzałogowego Systemu Powietrznego lub Bezzałogowego Systemu Morskiego do zastosowań związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa.

  Zapraszamy do kontaktu:
  https://www.facebook.com/Kolo.Mlodych.Konstruktorow
  nkmk@wsosp.pl
 • NAUKOWE KOŁO NAWIGACJI
  Naukowe Koło Nawigacji pragnie czynnie wpływać na rozwój nawigacji poprzez inicjowanie i przeprowadzanie badań naukowych w kraju i za granicą związanych z nawigacją, lokalizacją, pozycjonowaniem, a także pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych przestrzennych. W 2022 roku planowane są badania odbiornika GNSS - Novatel Flex Pack 6, praca nad urządzeniem służącym do oceny sprawności autonomicznych systemów lądowania, praca z symulatorem sygnałów GNSS oraz zorganizowanie spotkania naukowego.
 • NAUKOWE KOŁO SPADOCHRONOWE
  Jeśli jesteś miłośnikiem mocnych wrażeń i chcesz zrobić coś nie do końca normalnego, To spadochroniarstwo jest czymś w sam raz Dla ciebie!

  Zapraszamy do kontaktu:
  https://www.facebook.com/groups/skn.wsosp
 • NAUKOWE KOŁO SYMULACJI LOTNICZYCH SIMLAW
  Nowo powstałe koło zrzeszające pasjonatów symulacji lotniczych oraz poszerzania swojej wiedzy z zakresu lotnictwa. Głównym celem koła jest:

  1) Przygotowanie studentów do realizacji praktyk lotniczych poprzez trening procedur oraz korespondencji radiowej.
  2) Planowanie i realizacja symulowanych misji bojowych na różnych typach statków powietrznych.
  3) Wykorzystanie i pogłębienie wiedzy w zakresie projektowania, budowy i programowania elementów awioniki statków powietrznych.
 • SKRZYDLATY WOLONTARIAT
  Jesteśmy grupą studentów z LAW, którzy niosą pomoc, angażują się w pracę na rzecz osób i instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego.

  Można nas spotkać między innymi w domach dziecka, hospicjach, domach pomocy społecznej, szpitalach, muzeach i schroniskach dla zwierząt. Naszą przygodę ze Skrzydlatym Wolontariatem rozpoczęliśmy w 2016 roku i od tego czasu działamy coraz prężniej, a grono naszych wolontariuszy stale się powiększa. Szukamy osób otwartych na kontakt z innymi ludźmi, mających potencjał. Osób, które potrafią swoją kreatywność przekuć w realizację działań.

  Jeśli chcesz zostać jednym z nas, nie czekaj!

  Zapraszamy do kontaktu:
  https://www.facebook.com/skrzydlatywolontariat
 • STOWARZYSZENIE „ISKRA”
  Stowarzyszenie gromadzi ludzi młodych, pragnących zgłębić wiarę w Boga, chcących być częścią wspólnoty wielbiącej Pana. Jesteśmy grupą studentów z LAW, którzy niosą pomoc poprzez angażowanie się w pracę na rzecz osób i instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego. Można nas spotkać między innymi w domach dziecka, hospicjach, domach pomocy społecznej, szpitalach, muzeach i schroniskach dla zwierząt. Naszą przygodę rozpoczęliśmy w 2016 roku i od tego czasu działamy coraz prężniej, a grono naszych wolontariuszy stale się powiększa. Szukamy osób otwartych na kontakt z innymi ludźmi, mających potencjał. Osób, które potrafią swoją kreatywność przekuć w realizację działań.

  Jeśli chcesz zostać jednym z nas, nie czekaj!

   
  Zapraszamy do kontaktu:
  https://www.facebook.com/DUSZPASTERSTWOAKADEMICKIEISKRA/?ref=page_internal
 • SZYBOWCOWE KOŁA NAUKOWE LAW
  Jako Szybowcowe Koło Naukowe Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie jesteśmy jednym z najdłużej działających stowarzyszeń studenckich. Od przeszło 13 lat propagujemy lotnictwo szybowcowe, które jest naszą ogromną pasją. Nasz zespół tworzą członkowie szybowcowej kadry narodowej juniorów oraz piloci rozpoczynający swoją przygodę z szybownictwem. W ramach działalności koła rozwijamy swoje umiejętności lotnicze. Zdobywamy doświadczenie w lotach treningowych. Wykonujemy loty wyczynowe, uzyskując kolejne odznaki szybowcowe. Przeprowadzamy badania w ramach prac inżynierskich oraz magisterskich. Zdobywamy uprawnienia szybowcowe, takie jak: akrobacja szybowcowa, uprawnienia do lotów górskich, tytuł instruktora szybowcowego FI(S)R oraz wiele innych. Reprezentujemy LAW w krajowych i międzynarodowych zawodach szybowcowych. Prezentujemy dokonania Koła podczas ogólnopolskich konferencji naukowych. Pragniemy dzielić się naszą lotniczą pasją ze wszystkimi.
  Jeśli chcesz z nami rozwinąć swoje skrzydła, zapraszamy Cię już dziś do zespołu!

  Zapraszamy do kontaktu:
  https://www.facebook.com/Szybowcowe-Ko%C5%82o-Naukowe-LAW-398885967379982 https://www.instagram.com/skn_law/
 • UCZELNIANE KOŁO FOTOGRAFICZNE
  Uczelniane Koło Fotograficzne jako organizacja studencka Lotniczej Akademii Wojskowej zrzesza pasjonatów i miłośników fotografii, zarówno amatorów, jak również zawodowych fotografików. Głównym celem UKF jest rozwijanie fotograficznych pasji poprzez szkolenia, prezentacje, warsztaty, a także wystawy, plenery i konkursy. Działamy od 2017 roku ijednym z naszych największych osiągnięć jest nagroda II stopnia Ministra Obrony Narodowej w Ogólnopolskim Konkursie Filmów, Fotografii i Plastyki Wojska Polskiego - Military Art
   

  Zapraszamy do kontaktu:
  https://www.facebook.com/ukf.law
  https://www.instagram.com/ukf.law/
  klub-fotograficzny@wsosp.pl