Sprawy studenckie

 • Szybowcowe Koło Naukowe
 • Koło Naukowe Awioników
 • Spadochronowe Koło Naukowe
 • Logistyczne Koło Naukowe Studentów
 • Naukowe Koło Historii Lotnictwa
 • Skrzydlaty Wolontariat
 • Koło naukowe Studentów Bezpieczeństwa Narodowego
 
 • Koło naukowe Studentów Bezpieczeństwa Narodowego

  Koło Naukowe Studentów Bezpieczeństwa Narodowego (KNSBN) działa na Wydziale Bezpieczeństwa Lotniczego Lotniczej Akademii Wojskowej. Koło powstało, aby poszerzać wiedzę i umiejętności oraz prowadzić do samorozwoju studentów, którzy pragną rozwijać swoje zainteresowania naukowe w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

   

  KNSBN realizuje działalność w następujących obszarach:

  - bezpieczeństwo narodowe,

  - bezpieczeństwo lotnicze,

  - bezpieczeństwo powietrzne,

  - zarządzanie kryzysowe w lotnictwie.

   

  Za cele członkowie KNSBN obrali:

  - rozwijanie działalności naukowej studentów-członków koła,

  - organizowanie i uczestnictwo w spotkaniach, wykładach, seminariach i konferencjach naukowych,

  - zdobywanie wiedzy poprzez ogólnokrajową współpracę z innymi kołami naukowymi,

  - rozwijanie umiejętności studentów w zakresach: samodzielności badawczej, pisania artykułów naukowych, organizacji pracy,

  - promowania działalności Koła, Wydziału i Alma Mater.

   

  Dlaczego warto dołączyć do KNSBN?

  - Rozwijaj umiejętność pisania artykułów naukowych,

  - Poznawaj świat naukowy na konferencjach, szkoleniach i wyjazdach,

  - Zdobywaj kontakty naukowe w całej Polsce,

  - Zyskaj dodatkowy atut w CV.

   

  Osoby zainteresowane aktywnym udziałem w Kole Naukowym Studentów Bezpieczeństwa Narodowego proszone są o kontakt z Opiekunem bądź Prezesem Koła:

  Opiekun Koła
  dr hab. Adam Radomyski
  a.radomyski@law.mil.pl

  Prezes Koła
  Joanna Łozińska
  j.lozinska4183@wsosp.edu.pl