Sprawy studenckie

Zarządzenie Rektora-Komendanta Nr 87 z dnia 4 września 2020 r. zmiieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów dotyczących przebiegu i ukończenia studiów oraz za przeprowadzenie rekrutacji na studia od roku akademickiego 2019;

 

Zarządzenie Rektora-Komendanta Nr 77 z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne od roku akademickiego 2020/2021;

 

Zarządzenie Rektora-Komendanta Nr 51 z dnia 28 czerwca 2019 r. o wysokości opłat za wydanie dokumentów dotyczących przebiegu i ukończenia studiów oraz za przeprowadzenie rekrutacji na studia od roku akademickiego 2019/2020;

 

Zarządzenie Rektora-Komendanta Nr 65 z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/2020;

 

Uchwała Senatu Lotniczej Akademii Wojskowej Nr 39/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zasad pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia w Lotniczej Akademii Wojskowej;

 

Zarządzenie Rektora-Komendanta nr 44 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz wydawane dokumenty w roku akademickim 2018/2019;

 

Zarządzenie Rektora-Komendanta nr 46 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w celu wyegzekwowania należności pieniężnych WSOSP”.

 

Zarządzenie Rektora-Komendanta Nr 45 z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne od roku akademickiego 2022/2023

 

Zarządzenie Rektora-Komendanta Nr 45 z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne od roku akademickiego 2022/2023