Studia cywilne II stopnia

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł należy wpłacić na adres:

Lotnicza Akademia Wojskowa
08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 35

nr konta: 12 1020 3147 0000 8402 0085 9934

W treści przelewu należy podać swoje imię i nazwisko z dopiskiem – opłata rekrutacyjna, nazwa kierunku.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia wnosi jedną opłatę w ramach danej rekrutacji niezależnie od liczby kierunków studiów, na które składa wniosek.

Wniesienie opłaty jest traktowane jako potwierdzenie zgłoszenia kandydatury na studia - jej terminowe wpłynięcie jest warunkiem dalszego rozpatrywania kandydatury zarejestrowanej osoby.

Nie wniesienie opłaty rekrutacyjnej jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.