Studia cywilne I stopnia

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł należy wpłacić na adres:
Lotnicza Akademia Wojskowa
08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 35
nr konta: 12 1020 3147 0000 8402 0085 9934
W treści przelewu należy podać swoje imię i nazwisko z dopiskiem – opłata rekrutacyjna, nazwa kierunku.
Wniesienie opłaty jest traktowane jako potwierdzenie zgłoszenia kandydatury na studia - jej terminowe wpłynięcie jest warunkiem dalszego rozpatrywania kandydatury zarejestrowanej osoby.
Nie wniesienie opłaty rekrutacyjnej jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.