Obszary współpracy

Współpraca międzynarodowa ma kluczowe znaczenie dla Lotniczej Akademii Wojskowej ponieważ strategia rozwoju, obejmująca doskonalenie i rozszerzanie współpracy międzynarodowej, ma na celu internacjonalizację uczelni w zakresie oferty edukacyjnej, specjalistycznych szkoleń oraz prowadzonych badań naukowych. Celem wszystkich podejmowanych działań jest zwiększenie rozpoznawalności Akademii na arenie międzynarodowej, dzięki czemu uczelnia będzie mogła nieustannie oraz z powodzeniem rozwijać się poprzez wdrażanie najnowszych rozwiązań spełniających najwyższe światowe standardy i wymagania.
 
Akademia współpracuje z renomowanymi lotniczymi uczelniami wojskowymi i cywilnymi, pozostałymi uczelniami oraz ośrodkami naukowo-badawczymi w ramach projektów edukacyjnych, dydaktycznych, badawczych i szkoleniowych. Lotnicza Akademia Wojskowa, a wcześniej Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, nieustannie prowadzi współpracę w zakresie kształcenia akademickiego, specjalistycznych szkoleń praktycznych, badań naukowych, propagowania aktywności fizycznej i wymian kulturowych, zarówno z krajami Europy, Azji, z krajami Zatoki Perskiej oraz Ameryki Północnej.
 
Lotnicza Akademia Wojskowa jest również zaangażowana w realizację międzynarodowych programów wymiany, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród naszych studentów, wykładowców i pracowników. Akademia jest także chętnie odwiedzana przez studentów i kadrę naszych zagranicznych partnerów, co pozwala nam na systematyczny rozwój, wymianę doświadczeń i zwiększanie zakresu współpracy bilateralnej jak i wielostronnej w ramach realizowanych międzynarodowych programów.
 
 
 

W 2008 roku, uczelnia przystąpiła do projektu EMILYO (The European Initiative for the Exchange of Young Officers inspired by Erasmus) i od 2016 roku czynnie uczestniczy w międzynarodowych wymianach studentów wojskowych. Program EMILYO tzw. Military Erasmus jest dedykowany studentom wojskowym, którzy biorą udział w krótkoterminowych kursach. Mobilność studentów wojskowych ma na celu harmonizację europejskiego systemu kształcenia, promowanie idei Europejskiego Bezpieczeństwa i Obrony, oraz wzmocnienie interoperacyjności między europejskimi kadetami. Studenci wojskowi uczestniczą w szerokiej ofercie przedsięwzięć dostępnych w ramach programu EMILYO, uwzględniających m.in. wykłady, kursy, szkolenia, wymiany sportowe czy kulturowe. W ramach programu EMILYO uczelnia współpracowała, m.in. z Austrią, Belgią, Bułgarią, Chorwacją, Grecją, Estonią Włochami, Litwą, Rumunią, Hiszpanią i Szwecją.

 

 

Od 2015 roku, kiedy Komisja Europejska przyznała uczelni Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (ECHE), uprawniającą do realizacji programu Erasmus+, Lotnicza Akademia Wojskowa aktywnie uczestniczy w międzynarodowym programie wymian międzyinstytucjonalnych Erasmus+.Głównym celem współpracy w ramach programu Erasmus+ jest systematyczna wymiana doświadczeń studentów, wykładowców i pracowników Akademii z zagranicznymi partnerami w ramach prowadzonych działań mobilnościowych: wyjazdy studentów na studia i praktyki, wyjazdy absolwentów na praktyki,  wyjazdy wykładowców w celach dydaktycznych i szkoleniowych, wyjazdy pozostałych pracowników uczelni w celach szkoleniowych. W ramach bilateralnych porozumień Erasmus+, Akademia współpracuje z prestiżowymi wojskowymi jak również cywilnymi uczelniami i uniwersytetami w Europie. Wśród naszych partnerów zagranicznych znajdują się: Austria, Bułgaria, Czechy, Estonia, Francja, Węgry, Litwa, Słowacja, Hiszpania.