O programie EMILYO

EMILYO (Exchange of MILitary Young Officers)  to europejski program wymiany podchorążych, którego pełna nazwa brzmi “European Initiative for the Exchange of Miltary Young Officers based on Erasmus”. Inne funkcjonujące nazwy to „Military Erasmus”, „Erasmus Militaire”, czy też „the Initiative”.
 
Program powstał w 2008 roku jako odpowiedź na potrzebę stworzenia harmonijnego europejskiego systemu szkolenia podchorążych, który poprzez międzynarodowe wymiany oraz programy nauczania i szkolenia pozwoli na przygotowanie przyszłej kadry oficerów. Kadra ta posiadać będzie wysokie umiejętności międzynarodowej współpracy i tym samym przyczyniać się do wzrostu interoperacyjności między europejskimi siłami zbrojnymi, jak również do promowania wspólnej kultury obronności i bezpieczeństwa w Europie.
 
Po decyzji podjętej przez wszystkich ministrów obrony Unii Europejskiej, w lutym 2008 roku odbyło się pierwsze posiedzenie implementacyjnej grupy roboczej programu EMILYO (1st IG meeting), a kolejne organizowane są kwartalnie do dzisiejszego dnia. Każde spotkanie grupy implementacyjnej poświęcone jest podsumowaniom wykonanych wcześniej zadań, prezentacji oraz implementacji nowych jak również pracy w grupach LoD (Line of Development), które zajmują się rozwojem poszczególnych aspektów ewolucji programu, jak np. stworzenie międzynarodowego semestru sił powietrznych. 
 
Od pierwszego spotkania grupy implementacyjnej upłynęło wiele lat, a program bardzo się rozwinął i stał się nieocenionym narzędziem do wzmacniania wspólnej polityki obronności i bezpieczeństwa w Europie jak również do rozwijania umiejętności interoperacyjnych w międzynarodowych grupach podchorążych z wielu europejskich akademii wojskowych. Każdego roku wszyscy studenci wojskowi z instytucji partnerskich mają okazję uczestniczyć w ponad sześćdziesięciu krótkoterminowych kursach (Common Modules) oraz innych przedsięwzięciach. Ci, których macierzyste uczelnie przystąpiły do realizacji Międzynarodowych Semestrów (International Semester) mają szansę na odbycie jednego międzynarodowego semestru studiów.
 
Myślą przewodnią, kierującą tworzeniem i realizacją programu EMILYO, jest wspólne działanie wykorzystujące sprawdzone rozwiązania poszczególnych instytucji, 
czyli nie ujednolicanie, a HARMONIZACJA.
 
(Źródło: Gell, Harald, Oficjalna strona internetowa EMILYO,www.emilyo.eu 17.04.2020)