Lotnicza Akademia Wojskowa

Lotnicza Akademia Wojskowa
Ul. Dywizjonu 303 nr 35
08-521 Dęblin
NIP 5060034353, REGON 060059216
 
Biuro Rekrutacji
Rekrutacja na studia wojskowe:
tel. +48 261 517 733
Budynek 4 pok. 105
e-mail: rekrutacja@law.mil.pl

Rekrutacja na studia cywilne:
tel. +48 261 517 435
Budynek 4 pok. 103
e-mail: m.zmuda@law.mil.pl
 
Biuro Obsługi Studentów
tel. +48 261 518 811
+48 261 518 269
Budynek 3 (D) pok. 112 i 120
e-mail: bos@law.mil.pl
 
Sekretariat Rektora
tel. +48 261 517 100
fax +48 261 517 103
e-mail: rektorat@law.mil.pl
Rektor-Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej przyjmuje interesantów w sprawach podań, skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 14.00-16.00.
 
 
PROREKTORZY
 
Prorektor ds. wojskowych
płk pil. dr inż. Wojciech Wróblewski
tel. +48 261 517 100, fax +48 261 517 103, prorek_ds.wojsk@law.mil.pl
 
Prorektor ds. kształcenia
ppłk dr inż. Andrzej Truskowski
tel. +48 261 518 285, fax +48 261 517 493, prorek_ds.kszt@law.mil.pl
 
Prorektor ds. naukowych
dr hab. inż. Paweł Gołda, prof. LAW
tel. +48 261 518 185 fax +48 261 517 493 prorek_ds.nauk@law.mil.pl
 
Prorektor ds. studenckich 
dr hab. Adam Wetoszka, prof. LAW
tel. +48 261 518 203, prorek_ds.stud@law.mil.pl
 
 
DZIEKANI I DYREKTORZY INSTYTUTÓW
 
Sekretariat Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Lotniczego
tel. +48 261 518 271
fax +48 261 518 272
e-mail: sekretariat_wbl@law.mil.pl
 
Sekretariat Dziekana Wydziału Lotnictwa
tel. +48 261 517 423
fax +48 261 517 417
e-mail: sekretariat_wl@law.mil.pl
 

Sekretariat Dyrektora Instytutu Nawigacji

tel. +48 261 517 133

e-mail: i.zabor@law.mil.pl

 

Sekretariat Dyrektora Instytutu Logistyki i Transportu

tel. +48 261 518 297

e-mail: a.kornas@law.mil.pl

 
OŚRODKI SZKOLENIOWE
 
Akademickie Centrum Szkolenia Lotniczego
płk pil. Grzegorz Weltrowski
tel. +48 261 517 760
e-mail: g.weltrowski@law.mil.pl
 
Ośrodek Informatyki 
ppłk Jarosław Nowak
tel. +48 261 518 292
e-mail: j.nowak@law.mil.pl
 
Ośrodek Szkolenia Kondycyjnego
ppłk Robert Tałaj
tel. +48 261 517 781
e-mail: r.talaj@law.mil.pl
 
Ośrodek Szkolenia Nawigatorów Naprowadzania
ppłk Wojciech Słyk
tel. 261 517 741
e-mail: w.slyk@law.mil.pl
 
Ośrodek Szkolenia Obsług BSP
ppłk Jarosław Chabski
tel. 261 519 644
e-mail: j.chabski@law.mil.pl
 
Ośrodek Szkolenia Personelu Służb Ruchu Lotniczego
ppłk Maciej Ruszuk
tel. 261 517 748
e-mail: m.ruszuk@law.mil.pl
 
Wielonarodowe Centrum Szkolenia Integracji Powietrzno-Lądowej
płk Jarosław Neffe
tel. 261 518 802
e-mail: j.neffe@law.mil.pl
 
 
WAŻNE KONTAKTY
 
Pełnomocnik osób niepełnosprawnych
+48 261 519 680
Budynek 245 pok. 204
e-mail: r.ambroziak@law.mil.pl
 

  

Psycholog LAW / Rzecznik ds. przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji LAW

dr Agnieszka Mioduchowska-Zienkiewicz

Psychologiczny Punkt Konsultacyjny pełni dyżury w budynku Willa 24, pokój nr 6, w dniach:
     wtorek godz. 09:00 – 12:00
           czwartek godz. 09:00 – 12:00. 
Poza wymienionymi terminami, Psycholog/Rzecznik jest dostępny telefonicznie: 501-015-599. 
Zgłoszenie w sprawie mobbingu lub dyskryminacji należy złożyć na druku, którego wzór znajduje się w zarządzeniu Rektora-Komendanta LAW nr 98 z 01.10.2020 r. https://docs.google.com/document/d/1GBST84oB3agfNK__ifUMIPipc_3920Tb/edit
 
Inspektor Ochrony Danych
Ada Chiszczyńska
tel. 261 517 474
adres e-mail: iod@law.mil.pl
 

Rzecznik prasowy

p.o ppłk Jarosław Wojtyś

tel. +48 501 079 835, 261 517 110

e-mail: j.wojtys@law.mil.pl