Lotnicza Akademia Wojskowa

Lotnicza Akademia Wojskowa
Ul. Dywizjonu 303 nr 35
08-521 Dęblin
NIP 5060034353, REGON 060059216
 
Biuro Rekrutacji
Rekrutacja na studia:
tel. +48 261 517 733
Budynek 4 pok. 105
e-mail: rekrutacja@law.mil.pl
 
Sekretariat Rektora
tel. +48 261 517 100
fax +48 261 517 103
e-mail: rektorat@law.mil.pl
Rektor-Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej przyjmuje interesantów w sprawach podań, skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 14.00-16.00.
 
Sekretariat Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Lotniczego
tel. +48 261 518 271
fax +48 261 518 272
e-mail: sekretariat_wbl@law.mil.pl
 
Sekretariat Dziekana Wydziału Lotnictwa
tel. +48 261 517 423
fax +48 261 517 417
e-mail: sekretariat_wl@law.mil.pl
 

Sekretariat Dyrektora Instytutu Nawigacji

tel. +48 261 517 133

e-mail: i.pazdzior@law.mil.pl

 

Sekretariat Dyrektora Instytutu Logistyki i Transportu

tel. +48 261 518 297

e-mail: a.kornas@law.mil.pl

 
Biuro Obsługi Studentów
tel. +48 261 518 811
+48 261 518 269
Budynek 3 (D) pok. 112 i 120
e-mail: bos@law.mil.pl
 
Pełnomocnik osób niepełnosprawnych
+48 261 519 680
Budynek 245 pok. 204
e-mail: r.ambroziak@law.mil.pl
 
 

W związku z obecną sytuacją stanu epidemii wszystkie sprawy w Biurze Obsługi Studentów, załatwiane będą jedynie drogą mailową lub telefonicznie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach i z zachowaniem wszystkich reżimów sanitarnych możliwa będzie wizyta w BOS po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Powyższe zasady obowiązują do odwołania.

 

Rzecznik prasowy

p.o ppłk Jarosław Wojtyś

tel. +48 501 079 835, 261 517 110

e-mail: j.wojtys@law.mil.pl

  

Psycholog LAW

Agnieszka Mioduchowska-Zienkiewicz

Osobiste dyżury w Psychologicznym Punkcie Konsultacyjnym (budynek ISKRA, pokój 17) będą sprawowane w dniach: Wtorek godz. 08.00 – 12.00 Czwartek godz. 8.00 – 12.00. 
Poza wymienionymi terminami, psycholog jest dostępny telefonicznie: 501-015-599. Zgłoszenie w sprawie mobbingu lub dyskryminacji należy złożyć na druku, którego wzór znajduje się w zarządzeniu rektora-komendanta nr 98 z 01.10.2020 r. (https://drive.google.com/drive/folders/1j3wemHy9C24mYQf23t-9wsBRdtpk9glP)
 
Inspektor Ochrony Danych
Ada Chiszczyńska
tel. 261 517 474
adres e-mail: iod@law.mil.pl