Studium Języków Obcych

Kierownik studium
ppłk mgr inż. Ryszard ZAREMBA
 
tel. +48 261 517 788
r.zaremba@law.mil.pl
 
Konsultacje:
 
wtorki, czwartki 13:00 - 15:00
 
 
Kierownik Ośrodka Doskonalenia Specjalistycznego Języka Angielskiego
mgr Agnieszka BURDA
 
tel. +48 261 517 780
a.burda@law.mil.pl
Konsultacje:
 
wtorki, czwartki 1300 - 1500
 
Sekretariat
tel. +48 261 517 785