Erasmus+

Erasmus+

Uczelniany Koordynator programu Erasmus+

mgr Ilona SKOCZEWSKA

Rektorat, I piętro, pokój nr 114

e-mail: erasmus.plus@law.mil.pl

e-mail: i.skoczewska@law.mil.pl

tel. +48 261 517 128

 

Zastępca Uczelnianego Koordynatora programu Erasmus+

tel.+48 261 517 489

 

Godziny pracy:

Poniedziałek – Piątek: 7.30 - 15.30

 

Koordynatorzy Kierunkowi Erasmus+

Wydział Lotnictwa

dr Justyna TOMASZEWSKA
Budynek F, pokój nr F5
e-mail: 
tomaszewska@law.mil.pl
tel.+48 606 449 964

Wydział Bezpieczeństwa Lotniczego
dr Małgorzata ŻMIGRODZKA
Budynek F, pokój nr F207
e-mail: 
zmigrodzka@law.mil.pl
tel.+48 667 694 221

Instytut Nawigacji
kpt. Artur GOŚ
Budynek E, pokój nr E204 lub nr E205
e-mail: 
a.gos@law.mil.pl
tel. +48 261 517 771

Katedra Logistyki
dr Andrzej KATTENBACH
Budynek A, pokój nr A-258
e-mail: 
a.kattenbach@law.mil.pl
tel. +48 261 517 964

 

Adres

Lotnicza Akademia Wojskowa

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej

ul. Dywizjonu 303 nr 35

08 - 521 Dęblin