Erasmus+

Erasmus+


Uczelniany Koordynator programu Erasmus+

mgr Ilona SKOCZEWSKA
Rektorat, piętro, pokój nr 9
e-mail: erasmus.plus@law.mil.pl
e-mail: i.skoczewska@law.mil.pl
tel. +48 261 517 128

Koordynatorzy Kierunkowi Erasmus+

Wydział Lotnictwa
dr Justyna TOMASZEWSKA
Budynek F, pokój nr F5
e-mail: j.tomaszewska@law.mil.pl
tel.+48 606 449 964

Wydział Bezpieczeństwa Lotniczego
dr Małgorzata ŻMIGRODZKA
Budynek F, pokój nr F207
e-mail: m.zmigrodzka@law.mil.pl
tel.+48 667 694 221

Instytut Nawigacji
kpt. Artur GOŚ
Budynek E, pokój nr E204 lub nr E205
e-mail: a.gos@law.mil.pl
tel. +48 261 517 771

Katedra Logistyki
dr Andrzej KATTENBACH
Budynek A, pokój nr A-258
e-mail: a.kattenbach@law.mil.pl
tel. +48 261 517 964

Adres:
Lotnicza Akademia Wojskowa
Biuro Współpracy Międzynarodowej
ul. Dywizjonu 303 nr 35
08 - 521 Dęblin
Polska