Infrastruktura studencka

Działalność Klubu stanowi jeden z elementów życia kulturalno-oświatowego podchorążych i studentów cywilnych Lotniczej Akademii Wojskowej. Realizuje zadania instruktorsko-metodyczne i społeczno-wychowawcze, mieszcząc się w Wydziale Wychowawczym. Klub Uczelniany jest otwarty na współpracę z innymi ośrodkami kultury oraz środowiskami twórczymi. Dysponuje nowoczesną bazą do organizacji imprez kulturalno-oświatowych oraz uroczystości związanych z ceremoniałem wojskowym.

 

Podstawowa aktywność Klubu to:

 • udział w konkursach i przeglądach twórczości amatorskiej
 • organizacja spotkań autorskich
 • organizacja wystaw fotograficznych oraz wernisaży malarskich
 • organizacja projekcji filmowych
 • organizacja występów muzycznych i koncertów estradowych
 • współudział w organizacji imprez okolicznościowych i wojskowych
 • obecność w portalach społecznościowych

Cykliczne przedsięwzięcia to:

 • udział w festiwalach piosenki żołnierskiej i patriotycznej
 • udział w konkursach fotograficznych
 • akcje krwiodawstwa
 • spotkania autorskie
 • wieczory muzyczne
 • rozgrywki szachowe
 • prezentacje wystaw
 • wyjazdy do teatrów
 • podróże historyczno - wojskowe

W tygodniowym planie zajęć ujęte są:

 • spotkania szachowe
 • spotkania taneczne
 • zajęcia aerobiku
 • wieczory filmowe
 • spotkania członków chóru
 • spotkania członków koła fotograficznego
 • gra na instrumentach: indywidualna i zespołowa
 • spotkania miłośników komputerowych gier zespołowych

Na bazie Klubu odbywają się:

 • szkolenia jednostek osobowych z garnizonu Dęblin
 • zajęcia programowe podchorążych i studentów cywilnych
 • uroczystości wojskowe i ogólnouczelniane
 • spotkania statutowe stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP
 • edukacyjne spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży z Dęblina i okolic

Klub Uczelniany Lotniczej Akademii Wojskowej jest nowoczesnym ośrodkiem kultury. Jest jedną z wizytówek „Szkoły Orląt”. Wyremontowany kompleks budynków pozwala na  poszerzenie nie tylko oferty kulturalnej. Zwiększyła się możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych, organizowania kursów i szkoleń, konferencji, uroczystych akademii, apelów, nominacji i promocji. Piękna estetyka, również wokół budynku zdecydowanie poprawia komfort pracy i nauki. Zmodernizowany, wielofunkcyjny i nowoczesny obiekt zapewnia studentom miejsce, w którym będą mogli spędzać wspólnie czas po zajęciach.