Katedra Logistyki

Katedra Logistyki jest jednostką organizacyjną Lotniczej Akademii Wojskowej. Utworzona została wraz z utworzeniem Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki w 2010 roku. Zespół Katedry rozwijał się dynamicznie od momentu powstania wzbogacając o kolejnych nauczycieli akademickich.
W zakresie działalności dydaktycznej, w Katedrze Logistyki prowadzone są zajęcia zarówno z podchorążymi studiującymi na kierunku: Logistyka, jak również ze studentami kierunków: Logistyka, Bezpieczeństwo narodowe, Lotnictwo i kosmonautyka, nawigacja, a także ze słuchaczami różnego rodzaju kursów specjalistycznych. Ponadto w Katedrze wykonywanych jest wiele prac dyplomowych przez studentów cywilnych i wojskowych.