side image
Internetowa Rejestracja Kandydatów
Internetowa Rejestracja Kandydatów na studia
zobacz więcej

Biuro Rekrutacji

Rekrutacja wojskowa: tel. 261 517 733 lub 603 988 451 

Rekrutacja cywilna: tel. 261 517 435

Najczęściej zadawane pytania

 • Czy do Lotniczej Akademii Wojskowej są egzaminy wstępne?
  Na studia cywilne rekrutacja odbywa się jedynie na podstawie wyników egzaminu maturalnego wpisanych na świadectwie dojrzałości. Na studia wojskowe – oprócz wyników egzaminu maturalnego – kwalifikacja obejmuje: badania lekarskie i badania psychologiczne mające na celu stwierdzenie zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej, sprawdzian sprawności fizycznej oraz rozmowę kwalifikacyjną – mającą na celu poznanie motywacji do pełnienia zawodowej służby wojskowej. Kandydaci na studia wojskowe, którzy na świadectwie dojrzałości nie maja wyniku z języka angielskiego, będą mieli w Uczelni test znajomości tego języka.
 • Czy za studia w LAW trzeba płacić?
  Studia stacjonarne w LAW są bezpłatne – tak jak w każdej uczelni publicznej. Na studiach niestacjonarnych pobierane są opłaty czesnego w wysokości określanej co roku w zarządzeniu rektora LAW. Na studiach wojskowych studenci-podchorążowie otrzymują na koszt MON: zakwaterowanie, wyżywienie i umundurowanie oraz co miesiąc uposażenie finansowe.
 • Czym różnią się studia wojskowe od cywilnych?
  Student studiów wojskowych jest powoływany do służby kandydackiej i tym samym – od pierwszego dnia studiów w LAW – staje się żołnierzem w czynnej służbie wojskowej. Dlatego jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego studenci wojskowi przechodzą podstawowe szkolenie wojskowe, zakończone uroczystą przysięgą.
  Kształcenie wojskowe przygotowuje podchorążego do zawodu oficera – dlatego zajęć jest więcej, a w czasie wakacji zaledwie miesiąc urlopu (ale za to płatnego!).
  Studia wojskowe mają też dodatkowe korzyści: studenci mają zapewnione bezpłatne zakwaterowanie w akademikach, całodzienne wyżywienie i umundurowanie, a co miesiąc wynagrodzenie – na pierwszym roku jest to ok. 1200 zł i wzrasta w każdym roku studiów.
  Studia wojskowe kończą się egzaminem inżynierskim i egzaminem na oficera (z przedmiotów wojskowych). Absolwenci otrzymują więc dwa dyplomy: tytuł inżyniera oraz patent oficerski i mianowanie na stopień podporucznika. Mają też zapewnioną pracę jako żołnierze zawodowi.
  Student studiów cywilnych realizuje jedynie program uczelni, ponosi koszty zakwaterowania i wyżywienia, a po zakończeniu studiów otrzymuje tytuł inżyniera/licencjata (I stopień) lub magistra inżyniera/magistra (II stopień).