Instytut Nawigacji

Instytut Nawigacji jest jednostką organizacyjną LAW. Jej główne zadanie to kształcenie studentów wojskowych i cywilnych w zakresie szeroko pojętej nawigacji lotniczej, zarządzania ruchem lotniczym, meteorologii, systemów informacji geograficznej oraz prowadzenie działalności naukowo-badawczej w obszarze nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport, a także działania zmierzające do ciągłego doskonalenia bazy badawczo-dydaktycznej.
 
Instytut Nawigacji kontynuuje tradycje jednostek organizacyjnych, w szczególności Katedry nawigacji Lotniczej, które w ponad dziewięćdziesięcioletniej historii dęblińskiej Szkoły Orląt prowadziły nauczanie w zakresie nawigacji, prawa i przepisów ruchu lotniczego, meteorologii i geoinformacji.
 
W zakresie działalności dydaktycznej Instytut Nawigacji prowadzi studia I i II stopnia na kierunku Nawigacja. Kształcenie odbywa się w następujących specjalnościach: zarządzanie ruchem lotniczym, eksploatacja infrastruktury nawigacyjnej, systemy GNSS, nawigacja taktyczna. Ponadto nauczyciele akademiccy Instytutu prowadzą zajęcia na kierunku Lotnictwo kosmonautyka, na studiach podyplomowych oraz różnego rodzaju kursach doskonalenia zawodowego przeznaczonych dla słuchaczy wojskowych i cywilnych.
Działalność naukowo-badawcza Instytutu obejmuje obszary związane z geodezją satelitarną, systemami informacji geograficznej, nawigacją lotniczą w szczególności satelitarną, zarządzaniem ruchem lotniczym. Zakres tematyczny wykonanych i realizowanych prac badawczych jest bardzo szeroki, a główne kierunki badań związane są z problematyką zastosowania nowoczesnej techniki satelitarnej w nawigacji lotniczej.
Instytut Nawigacji współpracuje z krajowymi i zagranicznymi uczelniami, instytucjami
takimi jak: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Politechnika Warszawska, Wojskowa Akademia Techniczna, Akademia Marynarki Wojennej, Uniwersytet Techniczny w Koszycach, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Instytut Lotnictwa, Szefostwa Wojskowej Służby Ruchu Lotniczego. Współpraca polega w szczególności na wymianie doświadczeń, realizacji wspólnych projektów oraz doskonaleniu programów studiów.
 
Dyrektorem Instytutu jest  dr hab. inż. Janusz ĆWIKLAK, prof. LAW
tel.  +48 261 517 412
fax. +48 261 517 417 
e-mail: j.cwiklak@law.mil.pl

RADA INSTYTUTU

 • Regulamin
 • Skład osobowy

  SKŁAD RADY INSTYTUTU NAWIGACJI

  1. dr hab. inż. Janusz Ćwiklak - Przewodniczący Rady Instytutu

  2. mgr inż. Marta Lalak - Z-ca Przewodniczącego Rady Instytutu

  3. prof. dr hab. inż. Stanisław Białousz  - członek Rady Instytutu

  4. prof. dr hab. inż. Marek Grzegorzewski - członek Rady Instytutu

  5. prof. dr hab. inż. Adam Łyszkowicz - członek Rady Instytutu

  6. prof. dr hab. inż. Stanisław Oszczak - członek Rady Instytutu

  7. prof. dr hab. inż. Stepan Savchuk - członek Rady Instytutu

  8. dr hab. inż. Mieczysław Bakuła - członek Rady Instytutu

  9. dr Małgorzata Kirschenstein - członek Rady Instytutu

  10. dr inż. Kamil Krasuski - członek Rady Instytutu

  11. dr inż. Bartłomiej Oszczak - członek Rady Instytutu

  12. ppłk mgr Tomasz Opolski - członek Rady Instytutu

  13. pchor. Maria Linde - członek Rady Instytutu

  14. pchor. Mateusz Stępniewski - członek Rady Instytutu

ZESPÓŁ ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

 • Procedury
  Załącznik do Decyzji Dyrektora Instytutu Nawigacji Lotniczej Akademii Wojskowej z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie wdrożenia w Instytucie Nawigacji Lotniczej Akademii Wojskowej Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.
   
 • Skład osobowy

  Skład osobowy Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia

   

  Lp.

  Imię i nazwisko

  Funkcja

  1.   

  mgr inż. Marta Lalak   

  Przewodniczący ZZJK

  2.

  dr inż. Adam Bondaruk  

  Członek ZZJK

  3.

  dr inż. Kamil Krasuski

  Członek ZZJK

  4.

  dr inż. Bartłomiej Oszczak          

  Członek ZZJK

 • Sprawozdania

PUBLIKACJE

 • 2020

  Artykuły opublikowane w czasopismach z listy MNiSW


  1. Kirschenstein M., Krasuski K., Kozuba J., Kelemen M., Assessment of the Variability of Many Years of Thunderstorm Activity in the Aspect of Potential Threats to Aircraft at Selected Airports in Poland. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020, 17, 144, https://doi.org/10.3390/ijerph17010144. (70 pkt.)
  2. Wierzbicki D., Krasuski K., Determining the Elements of Exterior Orientation in Aerial Triangulation Processing Using UAV Technology. Communications - Scientific Letters of the University of Zilina, 22(1), 15-24, 2020. (70 pkt.)
  3. Wierzbicki D., Krasuski K., Methods of Predicting the Heading, Pitch and Roll Angles for an Unmanned Aerial Vehicle. Communications - Scientific Letters of the University of Zilina, 22(2), 52-59, 2020. https://doi.org/10.26552/com.C.2020.2.52-59. (70 pkt.)
  4. Krasuski K., Savchuk S., Accuracy Assessment of Aircraft Positioning Using the Dual-Frequency GPS Code Observations in Aviation. Communications - Scientific Letters of the University of Zilina, 22(2), 23-30, 2020. https://doi.org/10.26552/com.C.2020.2.23-30. (70 pkt.)
  5. Krasuski K., Wierzbicki D., Monitoring Aircraft Position Using EGNOS Data for the SBAS APV Approach to the Landing Procedure. Sensors, 2020, 20, 1945, https://doi.org/10.3390/s20071945. (100 pkt.)

  6. Ożgo M., Urbańska M., Hoos P., Imhof H. K., Kirschenstein M., Mayr J., Michl F., Tobiasz R., von Wesendonk M., Zimmermann S., Geist J., Invasive zebra mussel (Dreissena polymorpha) threatens an exceptionally large population of the depressed river mussel (Pseudanodonta complanata) in a postglacial lake. Ecology and Evolution, 2020;00:1–10. https://doi.org/10.1002/ece3.6243. (100 pkt.)
  7. Ciećko A., Bakuła M., Grunwald G., Ćwiklak J., Examination of Multi-Receiver GPS/EGNOS Positioning with Kalman Filtering and Validation Based on CORS Stations. Sensors 2020, 20, 2732.
  8. Krasuski K., Ćwiklak J., Accuracy Analysis of Aircraft Position at Departure Phase using DGPS Method, Acta Mechanica et Automatica, 2020, vol. 14, no. 1, pp. 36-43, DOI 10.2478/ama-2020-0006. (40 pkt.)
  9. Krasuski K., Goś A., Ciećko A., THE RESEARCH INTO THE INTEGRITY PARAMETER
  IN AIR TRANSPORT USING GLONASS DATA, Journal of Konbin, 2020, 50(2), pp. 231-242, DOI: 10.2478/jok-2020-0037. (20 pkt.)
  10. Kustra M., Nowakowski H., COUNTERACTING UNMANNED AERIAL SYSTEMS
  IN THE OPERATIONAL AREA OF AIRPORTS, Journal of Konbin, 2020, 50(2), pp. 285-294, DOI: 10.2478/jok-2020-0040. (20 pkt.)
  11. Ćwiklak J., Grzegorzewski M., Krasuski K., Influence of the Ionospheric Delay on Designation of an Aircraft Position. Communications - Scientific Letters of the University of Zilina, 2020, 22(3), 3-10. https://doi.org/10.26552/com.C.2020.3.3-1. (70 pkt.)
  12. Krasuski K., Savchuk S., Determination of the Precise Coordinates of the GPS Reference Station in of a GBAS System in the Air Transport. Communications - Scientific Letters of the University of Zilina, 2020, 22(3), 11-18. https://doi.org/10.26552/com.C.2020.3.11-1. (70 pkt.)
  13. Kirschenstein M., Krasuski K., Goś A., Designating the error of vertical coordinate of aircraft position in the GPS system, Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport. 2020, 108, 85-94, DOI: https://doi.org/10.20858/sjsutst.2020.108.8. (20 pkt.)
  14. Krasuski K., Ciećko A., Grunwald G., Wierzbicki D., Assessment of velocity accuracy of aircraft in the dynamic tests using GNSS sensors, Facta Universitatis, series: Mechanical Engineering, 18(2), 301-313, 2020, DOI: 10.22190/FUME200302027K. (100 pkt.)
  15. Paziewski J., Kurpinski G., Wielgosz P., Stolecki L., Sieradzki R., Seta M., Oszczak S., Castillo M., Martin-Porqueras F., Towards Galileo + GPS seismology: Validation of high-rate GNSS-based system for seismic events characterisation, Measurement, vol. 166, pp. 1-13, 2020, (200 pkt.)
  16. Krasuski K., Ćwiklak J., Aircraft positioning using DGNSS technique for GPS and GLONASS data, Sensor Review, 2020, Vol. ahead-of-print No. (70 pkt.)
  17. Krasuski K., Ciećko A., Bakuła M., Wierzbicki D., New Strategy for Improving the Accuracy of Aircraft Positioning Based on GPS SPP Solution. Sensors 2020, 20, 4921. (100 pkt.)


  Książki i Monografie naukowe

  1. Ćwiklak J., Wybrane aspekty zabezpieczenia nawigacji lotniczej Część 2, SERIA WYDAWNICZA: WSPÓŁCZESNA NAWIGACJA, TOM II, Lotnicza Akademia Wojskowa, Dęblin, 2020, ISBN 978-83-66514-09-6, str. 314. (80 pkt.)


  Rozdział w Monografii naukowej


  1. Oszczak S., ESA GNSS on-going scientific activities, Wybrane aspekty zabezpieczenia nawigacji lotniczej Część 2, SERIA WYDAWNICZA: WSPÓŁCZESNA NAWIGACJA, TOM II, Lotnicza Akademia Wojskowa, Dęblin, 2020, ISBN 978-83-66514-09-6, str. 15-19. (20 pkt.)
  2. Krasuski K., Ćwiklak J., Mrozik M., Określenie jakości pozycjonowania GALILEO w zastosowaniach lotniczych, Wybrane aspekty zabezpieczenia nawigacji lotniczej Część 2, SERIA WYDAWNICZA: WSPÓŁCZESNA NAWIGACJA, TOM II, Lotnicza Akademia Wojskowa, Dęblin, 2020, ISBN 978-83-66514-09-6, str. 21-31. (20 pkt.)
  3. Kalwat M., Gaweł S., Wpływ parametrów systemów nawigacyjnych na osiąganie przewagi na współczesnym polu walki, Wybrane aspekty zabezpieczenia nawigacji lotniczej Część 2, SERIA WYDAWNICZA: WSPÓŁCZESNA NAWIGACJA, TOM II, Lotnicza Akademia Wojskowa, Dęblin, 2020, ISBN 978-83-66514-09-6, str. 33-44. (20 pkt.)
  4. Goś A., Krasuski K., Porównanie precyzyjnego podejścia realizowanego systemami PAR i ILS, Wybrane aspekty zabezpieczenia nawigacji lotniczej Część 2, SERIA WYDAWNICZA: WSPÓŁCZESNA NAWIGACJA, TOM II, Lotnicza Akademia Wojskowa, Dęblin, 2020, ISBN 978-83-66514-09-6, str. 57-65. (20 pkt.)
  5. Ciećko A., Grunwald G., Krasuski K., Możliwości zastosowania współczesnych systemów satelitarnych GNSS w nawigacji lotniczej, Wybrane aspekty zabezpieczenia nawigacji lotniczej Część 2, SERIA WYDAWNICZA: WSPÓŁCZESNA NAWIGACJA, TOM II, Lotnicza Akademia Wojskowa, Dęblin, 2020, ISBN 978-83-66514-09-6, str. 85-93. (20 pkt.)
  6. Savchuk S., Tadyeyev O., Method for monitoring of modern reference systems in their relationship with geodynamics, Wybrane aspekty zabezpieczenia nawigacji lotniczej Część 2, SERIA WYDAWNICZA: WSPÓŁCZESNA NAWIGACJA, TOM II, Lotnicza Akademia Wojskowa, Dęblin, 2020, ISBN 978-83-66514-09-6, str. 111-127. (20 pkt.)
  7. Łyszkowicz A. , Krasuski K., Analiza szeregów czasowych GPS stacji permanentnej w Dęblinie, Wybrane aspekty zabezpieczenia nawigacji lotniczej Część 2, SERIA WYDAWNICZA: WSPÓŁCZESNA NAWIGACJA, TOM II, Lotnicza Akademia Wojskowa, Dęblin, 2020, ISBN 978-83-66514-09-6, str. 149-158. (20 pkt.)
  8. Savchuk S., Khoptar A., Sosonka I., Processing of a regional network of GNSS stations by the PPP method, Wybrane aspekty zabezpieczenia nawigacji lotniczej Część 2, SERIA WYDAWNICZA: WSPÓŁCZESNA NAWIGACJA, TOM II, Lotnicza Akademia Wojskowa, Dęblin, 2020, ISBN 978-83-66514-09-6, str. 159-171. (20 pkt.)
  9. Gaweł S., Pomiary aerologiczne w dolnej warstwie atmosfery w aspekcie bezpieczeństwa nawigacji, Wybrane aspekty zabezpieczenia nawigacji lotniczej Część 2, SERIA WYDAWNICZA: WSPÓŁCZESNA NAWIGACJA, TOM II, Lotnicza Akademia Wojskowa, Dęblin, 2020, ISBN 978-83-66514-09-6, str. 189-198. (20 pkt.)
  10. Gaweł S., Korcz G., Lotnicze rozpoznanie meteorologiczne w dolnej warstwie atmosfery w ujęciu historycznym w aspekcie bezpieczeństwa nawigacji, Wybrane aspekty zabezpieczenia nawigacji lotniczej Część 2, SERIA WYDAWNICZA: WSPÓŁCZESNA NAWIGACJA, TOM II, Lotnicza Akademia Wojskowa, Dęblin, 2020, ISBN 978-83-66514-09-6, str. 199-209. (20 pkt.)
  11. Gaweł S., Odzimek A., Uderzenia piorunów w rejonie Dęblina w aspekcie bezpieczeństwa nawigacji, Wybrane aspekty zabezpieczenia nawigacji lotniczej Część 2, SERIA WYDAWNICZA: WSPÓŁCZESNA NAWIGACJA, TOM II, Lotnicza Akademia Wojskowa, Dęblin, 2020, ISBN 978-83-66514-09-6, str. 211-217. (20 pkt.)
  12. Gaweł S., Hałaczkiewicz Z., Sahajdak D., Noworycki R., Aspekty mobilnego meteorologicznego zabezpieczenia realizowanego z wykorzystaniem polowej stacji meteorologicznej PSM-15, Wybrane aspekty zabezpieczenia nawigacji lotniczej Część 2, SERIA WYDAWNICZA: WSPÓŁCZESNA NAWIGACJA, TOM II, Lotnicza Akademia Wojskowa, Dęblin, 2020, ISBN 978-83-66514-09-6, str. 219-226. (20 pkt.)
  13. Yankiv-Vitkovska L., Dzhuman B., Savchuk S., Restoration of the spatial-temporal state of the ionosphere by tomography, Wybrane aspekty zabezpieczenia nawigacji lotniczej Część 2, SERIA WYDAWNICZA: WSPÓŁCZESNA NAWIGACJA, TOM II, Lotnicza Akademia Wojskowa, Dęblin, 2020, ISBN 978-83-66514-09-6, str. 235-241. (20 pkt.)
  14. Mrozik M., Jafernik H., Krasuski K., Metody ograniczenia negatywnych skutków emisji spalin w rejonie portów lotniczych, Wybrane aspekty zabezpieczenia nawigacji lotniczej Część 2, SERIA WYDAWNICZA: WSPÓŁCZESNA NAWIGACJA, TOM II, Lotnicza Akademia Wojskowa, Dęblin, 2020, ISBN 978-83-66514-09-6, str. 271-282. (20 pkt.)
  15. Osiak B., Gaweł S., Wybrane przypadki monitoringu rozprzestrzeniania się skażeń radiologicznych w powietrzu w rejonie przykładowych lotnisk Polski w aspekcie warunków atmosferycznych, Wybrane aspekty zabezpieczenia nawigacji lotniczej Część 2, SERIA WYDAWNICZA: WSPÓŁCZESNA NAWIGACJA, TOM II, Lotnicza Akademia Wojskowa, Dęblin, 2020, ISBN 978-83-66514-09-6, str. 283-290. (20 pkt.)
  16. Gaweł S., Michalski M., Dziedzic R., Przyczyny i skutki występowania przykładowych
  zwierząt w rejonie lotnisk w rożnych porach roku w aspekcie bezpieczeństwa nawigacji, Wybrane aspekty zabezpieczenia nawigacji lotniczej Część 2, SERIA WYDAWNICZA: WSPÓŁCZESNA NAWIGACJA, TOM II, Lotnicza Akademia Wojskowa, Dęblin, 2020, ISBN 978-83-66514-09-6, str. 293-304. (20 pkt.)

   

   

  Referaty/Postery/Materiały konferencyjne

  1. Ćwiklak J., Symulacje numeryczne zderzeń ptaków ze statkiem powietrznym z wykorzystaniem różnych równań stan, XLVIII ZIMOWA SZKOŁA NIEZAWODNOŚCI 2020 NIEZAWODNOŚĆ SYSTEMÓW TECHNICZNYCH, Szczyrk, 6 – 11 stycznia 2020 roku.

   

  Pozostałe publikacje

  1. Jafernik H., Ćwiklak J., Krasuski K., Tests of the EGNOS system for recovery of aircraft position in civil aircraft transport, Revista Europea de Derecho de la Navegación Marítima y Aeronáutica, no. 36, pp. 17-38, 2020
  2. Nowakowski H., Kustra M., SIMULATORS AS A SUPPORTING TOOL IN THE TRAINING PROCESS FOR NEW SPECIALIZED PERSONNEL, Acta Avionica, vol. 22, no. 1, pp. 54-60, 2020, DOI: 10.35116/aa.2020.0007.

 • 2019

  Artykuły opublikowane w czasopismach z listy MNiSW
  1. Krasuski K., Kirschenstein M., Designation of meteorological parameters using GPS satellite technique in a flight experiment at the Dęblin military aerodrome. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport, 2019, 103, 69-79. ISSN: 0209-3324. DOI: https://doi.org/10.20858/sjsutst.2019.103.6. (20 pkt.)
  2. Urbańska M., Kirschenstein M., Obolewski K., Ożgo M., Silent invasion: Sinanodonta woodiana successfully reproduces and possibly endangers native mussels in the north of its invasive range in Europe, International Review of Hydrobiology, 2019, pp. 1-10, DOI: 10.1002/iroh.201801971. (100 pkt.)

  3. Kuźma K., Grzesik N., Ćwiklak J., Zieja M., Analysis of a possibility of using fuzzy logic to assess the reliability of aircraft on-board systems, Journal of KONBiN, 2019, Volume 49, Issue 2, pp. 183-198, DOI: 10.2478/jok-2019-0031. (20 pkt.)
  4. Łyszkowicz A., Bernatowicz A., Geocentric Baltic Sea level changes along the southern coastline, Advances in Space Research, 2019, vol. 64, issue 9, pp. 1807-1815, doi: https://doi.org/10.1016/j.asr.2019.07.040. (70 pkt.)
  5. Krasuski K., Application the single difference technique in aircraft positioning using the GLONASS system in the air transport, Communications - Scientific Letters of the University of Žilina, 2019, 21(4), 51-58. (70 pkt.)
  6. Krasuski K., Goś A., The numerical simulation of impact of atmosphere delays on radar measurement in aviation, Communications - Scientific Letters of the University of Žilina, 2019, 21(4), 19-26. (70 pkt.)
  7. Krasuski K., Kobiałka E., Grzegorzewski M., The research of the accuracy of aircraft position using the GPS and EGNOS systems in air transport, Communications - Scientific Letters of the University of Žilina, 2019, 21(4), 27-34. (70 pkt.)
  8. Krasuski K., Kobiałka E., Ćwiklak J., Grzegorzewski M., The positioning of the aircraft using GPS/GLONASS data, Journal of KONBiN, vol. 49, issue 3, 2019, 65-96, doi: https://doi.org/10.2478/jok-2019-0051. (20 pkt.)
  9. Kirschenstein M., Krasuski K., Integration the meteorological data for monitoring the troposphere condition over the military aerodrome in Dęblin, Journal of KONBiN, vol. 49, issue 3, 2019, 115-135, doi: https://doi.org/10.2478/jok-2019-0053. (20 pkt.)
  10. Kirschenstein M., Krasuski K., Designation of the troposphere radio refractivity for the area of the military aerodrome in Dęblin, Journal of KONBiN, vol. 49, issue 3, 2019, 137-158, doi: https://doi.org/10.2478/jok-2019-0054. (20 pkt.)
  11. Lalak M., Analysis of Accuracy of the generous orthophotomap on the basis of digital aerial photos collected for the airport Dęblin, Journal of KONBiN, vol. 49, issue 3, 2019, 471-496, doi: https://doi.org/10.2478/jok-2019-0068. (20 pkt.)
  12. Krasuski K., Kobiałka E., Ćwiklak J., Grzegorzewski M., Ciećko A., Research into the integrity of Galileo positioning at Dęblin aerodrome, Journal of KONBiN, vol. 49, issue 4, 2019, in print. (20 pkt.)
  13. Krasuski K., Ćwiklak J., Grzegorzewski, M., Aircraft positioning using GPS/GLONASS code observations, Aircraft Engineering and Aerospace Technology, 2019, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/AEAT-01-2019-0018. (70 pkt.)
  14. Krasuski K., Savchuk S., The Impact of Troposphere Correction for Designation of the Ellipsoidal Height of Aircraft at Approach to Landing Procedure, Acta Mechanica et Automatica, vol. 13, no. 4, pp. 233-237, DOI 10.2478/ama-2019-0031. (40 pkt.)

  Książki i Monografie naukowe
  1. Krasuski K., Badanie dokładności pozycjonowania statku powietrznego z użyciem metody kodowej SPP, Rozprawa doktorska, Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, Warszawa, 2019, str. 1-106.
  2. Pielacha R., Grzegorzewski M., Ambroziak R., Ćwiklak J., Wydział Lotnictwa dęblińskiej Szkoły Orląt w stuleciu lotnictwa wojskowego, Wydawnictwo Lotniczej Akademii Wojskowej, ISBN: 978-83-64636-95-0, str. 1-240, Wydział Lotnictwa LAW, Dęblin, 2019. (80 pkt.)
  3. Ćwiklak J., Wybrane aspekty zabezpieczenia nawigacji lotniczej, Seria wydawnicza: „Problemy współczesnej nawigacji”, Wydawnictwo Lotniczej Akademii Wojskowej, 2019, monografia zaakceptowana do druku, w trakcie korekcji redakcyjnej. (80 pkt.)

  Rozdział w Monografii naukowej
  1. Grzesik N., Ćwiklak J., Zieja M., Kozłowski G., Fuzzy inference systems aircraft systems efficiency evaluation, 2019 Conference of the International Fuzzy Systems Association and the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT 2019), 9-13 September Prague, Czech Republic, Atlantis Press, ISBN: 978-94-6252-770-6, pp. 37-43. (20 pkt.)
  2. Kuczyńska-Siehień J., Łyszkowicz A., Sideris M. G., Evaluation of Altimetry Data in the Baltic Sea Region for Computation of New Quasigeoid Models over Poland, International Association of Geodesy Symposia, Volume 149, 2019, pp. 51-60, Joint Scientific Assembly of the International Association of Geodesy and International Association of Seismology and Physics of the Earth’s Interior, IAG-IASPEI 2017; Kobe; Japan; 30 July 2017 through 4 August 2017. (20 pkt.)
  3. Wrona A., Gaweł S., Przysowa R., Wpływ przemieszczania się hipotetycznej chmury pyłu wulkanicznego w aspekcie planowania i wykonywania lotów w Polsce, Wybrane aspekty zabezpieczenia nawigacji lotniczej, Seria wydawnicza: „Problemy współczesnej nawigacji”, Wydawnictwo Lotniczej Akademii Wojskowej, 2019, rozdział w monografii zaakceptowany do druku. (20 pkt.)
  4. Michulec K., Gaweł S., Analiza wpływu wybranych elementów meteorologicznych na wykonywanie lotów ratowniczych na śmigłowcach MI-14 PŁ/R I W-3 RM „ANAKONDA” przy wykorzystaniu nawigacyjnych systemów satelitarnych, Wybrane aspekty zabezpieczenia nawigacji lotniczej, Seria wydawnicza: „Problemy współczesnej nawigacji”, Wydawnictwo Lotniczej Akademii Wojskowej, 2019, rozdział w monografii zaakceptowany do druku. (20 pkt.)
  5. Krasuski K., Kirschenstein M., Ambroziak R., Określenie zawartości pary wodnej IPWV z użyciem techniki satelitarnej GPS w eksperymencie lotniczym, Wybrane aspekty zabezpieczenia nawigacji lotniczej, Seria wydawnicza: „Problemy współczesnej nawigacji”, Wydawnictwo Lotniczej Akademii Wojskowej, 2019, rozdział w monografii zaakceptowany do druku. (20 pkt.)
  6. Krasuski K., Kirschenstein M., Ambroziak R., Określenie parametru ZTD z użyciem empirycznych modeli opóźnienia troposferycznego w pomiarach satelitarnych GPS, Wybrane aspekty zabezpieczenia nawigacji lotniczej, Seria wydawnicza: „Problemy współczesnej nawigacji”, Wydawnictwo Lotniczej Akademii Wojskowej, 2019, rozdział w monografii zaakceptowany do druku. (20 pkt.)
  7. Krasuski K., Kirschenstein M., Ambroziak R., Określenie profilu pionowego refrakcji troposferycznej z użyciem empirycznych danych meteorologicznych, Wybrane aspekty zabezpieczenia nawigacji lotniczej, Seria wydawnicza: „Problemy współczesnej nawigacji”, Wydawnictwo Lotniczej Akademii Wojskowej, 2019, rozdział w monografii zaakceptowany do druku. (20 pkt.)
  8. Krasuski K., Ćwiklak J., Cur K., Wyznaczenie precyzyjnej trajektorii lotu statku powietrznego w eksperymentach lotniczych w Polsce, Wybrane aspekty zabezpieczenia nawigacji lotniczej, Seria wydawnicza: „Problemy współczesnej nawigacji”, Wydawnictwo Lotniczej Akademii Wojskowej, 2019, rozdział w monografii zaakceptowany do druku. (20 pkt.)
  9. Kobiałka E., Analiza trasy przelotu statku powietrznego w oparciu o system monitorowania ruchu statków powietrznych, Wybrane aspekty zabezpieczenia nawigacji lotniczej, Seria wydawnicza: „Problemy współczesnej nawigacji”, Wydawnictwo Lotniczej Akademii Wojskowej, 2019, rozdział w monografii zaakceptowany do druku. (20 pkt.)
  10. Kobiałka E., Grzegorzewski M., Krasuski K., Dzierżanowska K., Zastosowanie systemu monitorowania ruchu statków powietrznych dla potrzeb kontroli planu lotu, Wybrane aspekty zabezpieczenia nawigacji lotniczej, Seria wydawnicza: „Problemy współczesnej nawigacji”, Wydawnictwo Lotniczej Akademii Wojskowej, 2019, rozdział w monografii zaakceptowany do druku. (20 pkt.)
  11. Krasuski K., Grzegorzewski M., Wykorzystanie systemu EGNOS w precyzyjnym pozycjonowaniu statku powietrznego w lotnictwie, Wybrane aspekty zabezpieczenia nawigacji lotniczej, Seria wydawnicza: „Problemy współczesnej nawigacji”, Wydawnictwo Lotniczej Akademii Wojskowej, 2019, rozdział w monografii zaakceptowany do druku. (20 pkt.)
  12. Goś A., Krasuski K., Modelowanie wpływu opóźnienia jonosferycznego i troposferycznego w pomiarach radarowych, Wybrane aspekty zabezpieczenia nawigacji lotniczej, Seria wydawnicza: „Problemy współczesnej nawigacji”, Wydawnictwo Lotniczej Akademii Wojskowej, 2019, rozdział w monografii zaakceptowany do druku. (20 pkt.)
  13. Goś A., Charakterystyka porównawcza radarów AVIA i GCA2000, Wybrane aspekty zabezpieczenia nawigacji lotniczej, Seria wydawnicza: „Problemy współczesnej nawigacji”, Wydawnictwo Lotniczej Akademii Wojskowej, 2019, rozdział w monografii zaakceptowany do druku. (20 pkt.)
  14. Wierzbicki D., Krasuski K., Zastosowanie techniki satelitarnej GNSS w technologii bezzałogowych statków powietrznych, Wybrane aspekty zabezpieczenia nawigacji lotniczej, Seria wydawnicza: „Problemy współczesnej nawigacji”, Wydawnictwo Lotniczej Akademii Wojskowej, 2019, rozdział w monografii zaakceptowany do druku. (20 pkt.)
  15. Jafernik H., Chrzanowski T., Krasuski K., Projekt opancerzonego naziemnego pojazdu bezzałogowego, Wybrane aspekty zabezpieczenia nawigacji lotniczej, Seria wydawnicza: „Problemy współczesnej nawigacji”, Wydawnictwo Lotniczej Akademii Wojskowej, 2019, rozdział w monografii zaakceptowany do druku. (20 pkt.)
  16. Krasuski K., Goś A., Wyznaczenie błędu zegara odbiornika GNSS w metodzie PPP z użyciem obserwacji GPS, Wybrane aspekty zabezpieczenia nawigacji lotniczej, Seria wydawnicza: „Problemy współczesnej nawigacji”, Wydawnictwo Lotniczej Akademii Wojskowej, 2019, rozdział w monografii zaakceptowany do druku. (20 pkt.)
  17. Krasuski K., Ćwiklak J., Components of local ionosphere model over Ryki district area, Wybrane aspekty zabezpieczenia nawigacji lotniczej, Seria wydawnicza: „Problemy współczesnej nawigacji”, Wydawnictwo Lotniczej Akademii Wojskowej, 2019, rozdział w monografii zaakceptowany do druku. (20 pkt.)
  18. Savchuk S., Doskich S., Comparison the strategy realization of reference frame ETRF2000 in Ukraine and Poland, Wybrane aspekty zabezpieczenia nawigacji lotniczej, Seria wydawnicza: „Problemy współczesnej nawigacji”, Wydawnictwo Lotniczej Akademii Wojskowej, 2019, rozdział w monografii zaakceptowany do druku. (20 pkt.)
  19. Savchuk S., Ćwiklak J., The problem of reliability of the ETRS89 reference system realization at national local level, Wybrane aspekty zabezpieczenia nawigacji lotniczej, Seria wydawnicza: „Problemy współczesnej nawigacji”, Wydawnictwo Lotniczej Akademii Wojskowej, 2019, rozdział w monografii zaakceptowany do druku. (20 pkt.)
  20. Łyszkowicz A., Globalny geodezyjny układ odniesienia GGRF – stan obecny i perspektywy, Wybrane aspekty zabezpieczenia nawigacji lotniczej, Seria wydawnicza: „Problemy współczesnej nawigacji”, Wydawnictwo Lotniczej Akademii Wojskowej, 2019, rozdział w monografii zaakceptowany do druku. (20 pkt.)
  21. Łyszkowicz A., Problemy definicji i realizacji globalnego systemu i układu wysokościowego – stan obecny i perspektywy, Wybrane aspekty zabezpieczenia nawigacji lotniczej, Seria wydawnicza: „Problemy współczesnej nawigacji”, Wydawnictwo Lotniczej Akademii Wojskowej, 2019, rozdział w monografii zaakceptowany do druku. (20 pkt.)
  22. Lalak M., Analiza dokładności Numerycznego Modelu Terenu pozyskanego z wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych, Wybrane aspekty zabezpieczenia nawigacji lotniczej, Seria wydawnicza: „Problemy współczesnej nawigacji”, Wydawnictwo Lotniczej Akademii Wojskowej, 2019, rozdział w monografii zaakceptowany do druku. (20 pkt.)
  23. Kobiałka E., Krasuski K., Kur N., Charakterystyka satelitarnego systemu nawigacyjnego Galileo, Wybrane aspekty zabezpieczenia nawigacji lotniczej, Seria wydawnicza: „Problemy współczesnej nawigacji”, Wydawnictwo Lotniczej Akademii Wojskowej, 2019, rozdział w monografii zaakceptowany do druku. (20 pkt.)
  24. Kobiałka E., Krasuski K., Dokładność pozycjonowania statycznego z użyciem systemu nawigacyjnego Galileo, Wybrane aspekty zabezpieczenia nawigacji lotniczej, Seria wydawnicza: „Problemy współczesnej nawigacji”, Wydawnictwo Lotniczej Akademii Wojskowej, 2019, rozdział w monografii zaakceptowany do druku. (20 pkt.)
  25. Schillak S., Lejba P., Michałek P., Wyznaczanie współrzędnych stacji laserowej w Borowcu za okres 2015-2018, Wybrane aspekty zabezpieczenia nawigacji lotniczej, Seria wydawnicza: „Problemy współczesnej nawigacji”, Wydawnictwo Lotniczej Akademii Wojskowej, 2019, rozdział w monografii zaakceptowany do druku. (20 pkt.)
  26. Bakuła M., Pozycjonowanie RTK oparte na wyrównaniu metodą parametryczną z warunkami geometrycznymi, Wybrane aspekty zabezpieczenia nawigacji lotniczej, Seria wydawnicza: „Problemy współczesnej nawigacji”, Wydawnictwo Lotniczej Akademii Wojskowej, 2019, rozdział w monografii zaakceptowany do druku. (20 pkt.)
  27. Kwartnik P., Oszczak B., Analiza dokładności odbiornika Ashtech GG-24 dla sygnałów GPS i GLONASS z wykorzystaniem symulatora sygnałów GNSS SPIRENT 6300M, Wybrane aspekty zabezpieczenia nawigacji lotniczej, Seria wydawnicza: „Problemy współczesnej nawigacji”, Wydawnictwo Lotniczej Akademii Wojskowej, 2019, rozdział w monografii zaakceptowany do druku. (20 pkt.)
  28. Gaweł S., Jaruszewski W. K., Pabich T., Bezpieczeństwo systemów GIS w lotnictwie w dobie ataków terrorystycznych, Wybrane aspekty zabezpieczenia nawigacji lotniczej, Seria wydawnicza: „Problemy współczesnej nawigacji”, Wydawnictwo Lotniczej Akademii Wojskowej, 2019, rozdział w monografii zaakceptowany do druku. (20 pkt.)
  29. Ciećko A., Grunwald G., Kowalski K., Tanajewski D., Dobek M., Analysis of the accuracy and usefulness of MEMS chipsets embedded in popular mobile phones in inertial navigation, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 221, conference 1, 2019, pp. 1-8, doi:10.1088/1755-1315/221/1/012070. (20 pkt.)
  30. Pielacha R., Wybrane aspekty wykorzystania lotnictwa w misjach pokojowych ONZ, rozdział w monografii Wybrane aspekty zastosowania bojowego lotnictwa, tom III, red. naukowa A. Wetoszka, A. Truskowski, T. Kulik, Wydawnictwo LAW, 2019. (20 pkt.)

  Referaty/Postery/Materiały konferencyjne
  1. Łyszkowicz A., Realization of the International Height Reference System – State of Art, XXIV International Scientific and Technical Conference Geoforum 2019, April 10-12, Lviv, Ukraine.
  2. Savchuk S., Khoptar A., Analysis of the tropospheric delay estimates in software package – GIPSYX based on Multi-GNSS observations, XXIV International Scientific and Technical Conference Geoforum 2019, April 10-12, Lviv, Ukraine.
  3. Savchuk S., On the possibility of determining the vertical movements of the Earth's surface, XXIV International Scientific and Technical Conference Geoforum 2019, 10 -12 April 2019, Lviv, Ukraine.
  4. Kirschenstein M., Kształcenie i szkolenie w zakresie meteorologii w Lotniczej Akademii Wojskowej, Warsztaty metodyczne Szefostwa Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych RP, kwiecień 2019, Jurata, Polska.
  5. Grzesik N., Ćwiklak J., Zieja M., Kozłowski G., Fuzzy inference systems aircraft systems efficiency evaluation, 2019 Conference of the International Fuzzy Systems Association and the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT 2019), 9-13 September Prague, Czech Republic, Atlantis Press, ISBN: 978-94-6252-770-6, pp. 37-43.
  6. Ćwiklak J., Grzegorzewski M., Krasuski K., The application of the BSSD Iono-Free linear combination method in the processing of aircraft positioning, 45th International Scientific Congress on Powertrain and Transport Means European KONES 2019, 8-11 September, Jastrzębia Góra, Poland.
  7. Grzegorzewski M., Pielacha R., 25 lat Wydziału Lotnictwa Dęblińskiej Szkoły Orląt, Konferencja Naukowa „Polska Kosmiczna – Satelitarne Pozycjonowanie – Precyzyjna Nawigacja – Mobilny Monitoring”, 4-5 wrzesień, Dęblin 2019.
  8. Schillak S., Wyznaczanie współrzędnych stacji laserowych z wyników obserwacji satelity LARES, Konferencja Naukowa „Polska Kosmiczna – Satelitarne Pozycjonowanie – Precyzyjna Nawigacja – Mobilny Monitoring”, 4-5 wrzesień, Dęblin 2019.
  9. Savchuk S., Tadyeyev O., Badania nowoczesnych układów odniesienia w ich wzajemnym powiązaniu z geodynamiką, Konferencja Naukowa „Polska Kosmiczna – Satelitarne Pozycjonowanie – Precyzyjna Nawigacja – Mobilny Monitoring”, 4-5 wrzesień, Dęblin 2019.
  10. Łyszkowicz A., Krasuski K., Analiza szeregów czasowych GPS stacji permanentnej w Dęblinie, Konferencja Naukowa „Polska Kosmiczna – Satelitarne Pozycjonowanie – Precyzyjna Nawigacja – Mobilny Monitoring”, 4-5 wrzesień, Dęblin 2019.
  11. Savchuk S., Khoptar A., Sosonka I., Opracowania pomiarów satelitarnych regionalnej sieci stacji GNSS metodą PPP, Konferencja Naukowa „Polska Kosmiczna – Satelitarne Pozycjonowanie – Precyzyjna Nawigacja – Mobilny Monitoring”, 4-5 wrzesień, Dęblin 2019.
  12. Oszczak B., Analiza danych generatora sygnałów Spirent 6300Mi GNSS, Konferencja Naukowa „Polska Kosmiczna – Satelitarne Pozycjonowanie – Precyzyjna Nawigacja – Mobilny Monitoring”, 4-5 wrzesień, Dęblin 2019.
  13. Goś A., Porównanie precyzyjnego podejścia realizowanego systemem PAR i ILS, Konferencja Naukowa „Polska Kosmiczna – Satelitarne Pozycjonowanie – Precyzyjna Nawigacja – Mobilny Monitoring”, 4-5 wrzesień, Dęblin 2019.
  14. Yankiv-Vitkovska L., Dzhuman B., Savchuk S., Restoration of the spatial-temporal state of the ionosphere by tomography, Konferencja Naukowa „Polska Kosmiczna – Satelitarne Pozycjonowanie – Precyzyjna Nawigacja – Mobilny Monitoring”, 4-5 wrzesień, Dęblin 2019.
  15. Mrozik M., Jafernik H., Krasuski K., Metody ograniczenia negatywnych skutków emisji spalin w rejonie portów lotniczych, Konferencja Naukowa „Polska Kosmiczna – Satelitarne Pozycjonowanie – Precyzyjna Nawigacja – Mobilny Monitoring”, 4-5 wrzesień, Dęblin 2019.
  16. Ćwiklak J., Influence of a bird model shape on bird impact parameters, II Kongres Lotniczy i Kosmonautyczny - KLiK 2019, 18 - 20 września 2019 r., Cedzyna k/Kielc, Polska.
  17. Pielacha R., Udział oficerów w misjach obserwatorów wojskowych ONZ, Konferencja Naukowa "Tradycje i współczesność Wojska Polskiego w 80. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej", 20-22 wrzesień, Puławy 2019.

  Pozostałe publikacje
  1. Białousz S., Podział Ziemi Obiecanej, GEODETA Magazyn Geoinformacyjny, 2019, nr 6 (289), str. 51-53. (5 pkt.)
  2. Ćwiklak J., Grzegorzewski M., Krasuski K., Reliability test of a GNSS onboard receiver in the kinematic mode, Annual of Navigation, 2019, no 26, pp. 106-113, DOI: 10.1515/aon-2019-0011. (5 pkt.)
  3. Łyszkowicz A., Realization of the International Height Reference System – state of art, Modern achievements of geodesic science and industry, 2019, vol. I (37), pp. 51-56. (5 pkt.)
  4. Savchuk S., Khoptar A., Analysis of the tropospheric delay estimates in software package – GIPSYX based on Multi-GNSS observations, Modern achievements of geodesic science and industry, 2019, vol. I (37), pp. 57-63. (5 pkt.)
  5. Ćwiklak J., Grzegorzewski M., Krasuski K., The application of the BSSD Iono-Free linear combination method in the processing of aircraft positioning, Journal of KONES, 2019, vol. 3, pp. 15-22, DOI: 10.2478/kones-2019-0052. (5 pkt.)

   

 • 2018

  Artykuły opublikowane w czasopismach z listy A
  1. Lejba P., Suchodolski T., Michałek P., Bartoszak J., Schillak S., Zapaśnik S., First laser measurements to space debris in Poland, Advances in Space Research, Volume 61, Issue 10, 15 May 2018, Pages 2609-2616, doi: https://doi.org/10.1016/j.asr.2018.02.033. (20 pkt.)
  2. Krasuski K., Wierzbicki D., Jafernik H., Utilization PPP method in aircraft positioning in post-processing mode, Aircraft Engineering and Aerospace Technology, Vol. 90 No. 1, 2018, pp. 202-209. https://doi.org/10.1108/AEAT-05-2016-0078. (20 pkt.)
  3. Krasuski K., Ćwiklak J., Jafernik H., Aircraft positioning using PPP method in GLONASS system, Aircraft Engineering and Aerospace Technology, Vol. 90 No. 9, 2018, pp. 1413-1420. https://doi.org/10.1108/AEAT-06-2017-0147. (20 pkt.)
  4. Krasuski K., Aircraft positioning using SPP method in GPS system, Aircraft Engineering and Aerospace Technology, Vol. 90 No. 8, pp. 1213-1220, 2018, https://doi.org/10.1108/AEAT-03-2017-0087. (20 pkt.)

  Artykuły opublikowane w czasopismach z listy B
  1. Krasuski K., Ćwiklak J., Application of the DGPS method for the precise positioning of an aircraft in air transport. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport. 2018, 98, 65-79. ISSN: 0209-3324. DOI: https://doi.org/10.20858/sjsutst.2018.98.7. (8 pkt.)
  2. Jafernik H., Krasuski K., Ćwiklak J., Wykorzystanie programu gLAB w precyzyjnym pozycjonowaniu statku powietrznego w transporcie lotniczym - testy lotnicze w Dęblinie i Mielcu, Przegląd Komunikacyjny, 2018, R. 73, nr 1, 19-23. (8 pkt.)
  3. Krasuski K., Ćwiklak J., Grzesik N., Accuracy Assessment of Aircraft Positioning by Using the DGLONASS Method in the GBAS System, Journal of KONBiN, 2018, No. 45, 97-124, DOI 10.1515/jok-2018-0006. (8 pkt.)
  4. Ćwiklak J., Grzesik N., Numerical simulations of a bird strike against a helicopter windshield, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 23, No. 3 2016, 85-92, DOI: 10.5604/12314005.1216437. (14 pkt.)
  5. Ćwiklak J., Krasuski K., Implementation the GLONASS system in aeronautical application, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 25, No. 3 2018, 121-128, DOI:10.5604/01.3001.0012.4322. (14 pkt.)
  6. Krasuski K., Wpływ precyzyjnych produktów IGS w pozycjonowaniu statku powietrznego w nawigacji lotniczej, Pomiary Automatyka Robotyka, R. 22, Nr 2/2018, 61–66, DOI: 10.14313/PAR_228/61. (8 pkt.)
  7. Krasuski K., Test niezawodności zastosowania metody PPP w pozycjonowaniu statku powietrznego w nawigacji lotniczej, Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, 2018, T. 23, nr 2, 69-76. (10 pkt.)
  8. Białousz S., Jaroszewicz J., Chmiel J., Różycki S., Analizy przestrzenne lokalizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego RP „Solidarność”, ROCZNIKI GEOMATYKI, 2018, Tom XVI, Zeszyt 3(82): 175–198. (10 pkt.)
  9. Ćwiklak J., Savchuk S., Doskich S., Removing the Influence of Network Effect on Local Position Solution, Annual of Navigation, 25(1), 155-164, DOI: https://doi.org/10.1515/aon-2018-0011. (13 pkt.)
  10. Savchuk S., Khoptar A., Estimation of Slant Tropospheric Delays from GNSS Observations with Using Precise Point Positioning Method, Annual of Navigation, 25(1), 253-266, DOI: https://doi.org/10.1515/aon-2018-0017. (13 pkt.)

  Książki i Monografie naukowe
  1. Andoga R., Gašpar V., Lazar T., Madarász L., Estimation process analysis of identification effectiveness of small turbojet engine with intelligent control, [scientific edition Marek Grzegorzewski; translation Maciej Maciejowski], Polish Air Force University Dęblin, Polish Air Force University Press, 2018, 133 pages. (80 pkt.)

  Referaty/Postery/Materiały konferencyjne
  1. Zieliński J., Wielgosz A., High Precision GNSS—Prospects for Science and Applications, In: Cefalo R., Zieliński J., Barbarella M. (eds) New Advanced GNSS and 3D Spatial Techniques. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography. Springer, Cham, 2018, 5-13, ISBN: 978-3-319-56217-9, doi: https://doi.org/10.1007/978-3-319-56218-6_1.
  2. Łyszkowicz A., Bernatowicz A., Geocentric Changes of the Mean Sea Level of the Baltic Sea from Altimeter and Tide Gauge Data, Published in: 2018 Baltic Geodetic Congress (BGC Geomatics), 21-23 June 2018, Olsztyn, 202-206, DOI: 10.1109/BGC-Geomatics.2018.00044.
  3. Ciećko A., Rotmański P., Grunwald G., Dobek M., Tanajewski D., Field survey with the use of Mobile Mapper 50 receiver for efficient creation of Deblin airport map, 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, 02-08 July, 2018 Bulgaria, vol. 18, ISBN: 978-619-7408-41-6, 369-376, doi: 10.5593/sgem2018/2.3/S11.047.
  4. Lalak M., Dobek M., Ciećko A., The analysis of the accuracy of DigitaL Terrain Model (DTM) obtained from high resolution GEOEYE-1 satellite imagery, 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, 02-08 July, 2018 Bulgaria, vol. 18, ISBN: 978-619-7408-41-6, 191-198, doi: 10.5593/sgem2018/2.3/S10.025.
  5. Mleczko M., Mróz M., Dobek M., O’Mullony-Pena I., Land cover mapping in the vicinity of Dęblin aerodrome using ESA’S SENTINEL-1A/B satellite imagery, 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, 02-08 July, 2018 Bulgaria, vol. 18, ISBN: 978-619-7408-41-6, 145-152, doi: 10.5593/sgem2018/2.3/S10.019.
  6. Kirschenstein M., Ambroziak R., Tyburek P., Assessment of climate conditions at the Rzeszow-Jasionka airport and their influence on the security of air operations, 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, 02-08 July, 2018 Bulgaria, vol. 18, ISBN: 978-619-7408-45-4, 321-328, doi: 10.5593/sgem2018/4.2/S19.042.
  7. Kirschenstein M., Ambroziak R., Lukas P., Influence of selected meteorological elements on the safety of flight operations in the aspect of variability of long-term data, 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, 02-08 July, 2018 Bulgaria, vol. 18, ISBN: 978-619-7408-45-4, 491-498, doi: 10.5593/sgem2018/4.2/S19.064.
  8. Oszczak B., Wiśnioch W. M., Evaluation SPIRENT 6300M and NOVATEL FLEXPAK6 data and navigational formats compatibility, 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, 02-08 July, 2018 Bulgaria, vol. 18, ISBN: 978-619-7408-40-9, 773-780, doi: 10.5593/sgem2018/2.2/S09.098.
  9. Oszczak B., Wiśnioch W. M., Accuracy analysis on the basis of SPIRENT 6300M signal generator and NOVATEL FLEXPAK6, 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, 02-08 July, 2018 Bulgaria, vol. 18, ISBN: 978-619-7408-40-9, 567-574, doi: 10.5593/sgem2018/2.2/S09.071.
  10. Segura S. C., Oszczak B., Analysis of indoor positioning scenario using MATLAB environment, 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, 02-08 July, 2018 Bulgaria, vol. 18, ISBN: 978-619-7408-40-9, 591-598, doi: 10.5593/sgem2018/2.2/S09.074.
  11. Savchuk S., Yankiv-Vitkovska, L., Dzhuman B., Construction of the spatial-temporal model of the ionospheric parameter using the spherical functions, 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, 02-08 July, 2018 Bulgaria, vol. 18, ISBN: 978-619-7408-40-9, 661-668, doi: 10.5593/sgem2018/2.2/S09.083.
  12. Kirschenstein M., Chlost I., Variation in the frequency of storm phenomena in north-western Poland, 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, 02-08 July, 2018 Bulgaria, vol. 18, ISBN: 978-619-7408-45-4, 719-726, doi: 10.5593/sgem2018/4.2/S19.092.
  13. Owczarek M., Kirschenstein M., Variability of biometeorological conditions in the north-western part of Poland, 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, 02-08 July, 2018 Bulgaria, vol. 18, ISBN: 978-619-7408-45-4, 711-718, doi: 10.5593/sgem2018/4.2/S19.091.
  14. Kirschenstein M., Owczarek M., Thermal anomalies in north-western Poland, 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, 02-08 July, 2018 Bulgaria, vol. 18, ISBN: 978-619-7408-45-4, 679-686, doi: 10.5593/sgem2018/4.2/S19.087.
  15. Chlost I., Owczarek M., Kirschenstein M., Thermal and humidity conditions of raised bogs of the Slowinski National Park (northern Poland) and their influence on the fluctuations of groundwater levels, 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, 02-08 July, 2018 Bulgaria, vol. 18, ISBN: 978-619-7408-42-3, 767-774, doi: 10.5593/sgem2018/3.1/S12.100.
  16. Ćwiklak J., Kozuba J., Krasuski, K., Jafernik H., The assessment of aircraft positioning accuracy using GPS data in RTK-OTF technique, 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, 02-08 July, 2018 Bulgaria, vol. 18, ISBN: 978-619-7408-40-9, 459-466, doi: 10.5593/sgem2018/2.2/S08.058.
  17. Ćwiklak J., Kozuba J., Krasuski, K., Jafernik H., Determination of the aircraft position in PPP method in an in-flight test - case study, 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, 02-08 July, 2018 Bulgaria, vol. 18, ISBN: 978-619-7408-40-9, 133-140, doi: 10.5593/sgem2018/2.2/S08.018.
  18. Kirschenstein M., Cur K., Krasuski K., Methods for determination of air temperature with the use of meteorological data from station DEBLIN-IRENA, 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM2018, 3 - 6 December, 2018, Bulgaria, vol. 18, ISBN: 978-619-7408-70-6, 323-330, doi: 10.5593/sgem2018V/4.3/S06.038.
  19. Kirschenstein M., Cur K., Krasuski K., The vertical profile of troposphere parameters above the airport in Deblin, 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM2018, 3 - 6 December, 2018, Bulgaria, vol. 18, ISBN: 978-619-7408-70-6, 425-432, doi: 10.5593/sgem2018V/4.3/S06.050.
  20. Kozuba J., Krasuski K., Ćwiklak J., Jafernik H., Aircraft position determination in SBAS system in air transport, 17th International Scientific Conference Engineering for Rural Development, 23-25.05.2018 Jelgava, Latvia, ISSN 1691-5976, pp. 788-794.
  21. Kirschenstein M., Krasuski K., Ćwiklak J., Designation of integrated perceptible water vapour for local rural region using GPS satellite technique, 17th International Scientific Conference Engineering for Rural Development, 23-25.05.2018 Jelgava, Latvia, ISSN 1691-5976, pp. 1107-1114.
  22. Kozuba J., Krasuski K., Aircraft Velocity Determination Using GLONASS Data, PROCEEDINGS OF THE 22nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Transport Means 2018, ISSN 1822-296 X, pp. 472-477, 3-5.10.2018, Lithuania.
  23. Kozuba J., Krasuski K., Utilization of the PPP Method for Precise Positioning of the Aircraft in Air Navigation, PROCEEDINGS OF THE 22nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Transport Means 2018, ISSN 1822-296 X, pp. 16-21, 3-5.10.2018, Lithuania.
  24. Kirschenstein M., Ambroziak R., Tyburek P., Practical use of Approach Systems for Landing at Rzeszów-Jasionka Airport, PROCEEDINGS OF THE 22nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Transport Means 2018, ISSN 1822-296 X, pp. 883-888, 3-5.10.2018, Lithuania.
  25. Kirschenstein M., Ambroziak R., Lukas P., The impact of meteorological conditions on the limitations of approach systems at the Lech Walesa airport in Gdansk, PROCEEDINGS OF THE 22nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Transport Means 2018, ISSN 1822-296 X, pp. 909-913.
  26. Savchuk S., Ćwiklak J., The sustainability of the ETRS89 realizations at national level, Conference Geoforum 2018, Ukraine.
  27. Schillak S., Paweł Lejba P., Michałek P., Determination of the coordinates of SLR stations from the LARES satellite, 21st International Workshop on Laser Ranging, Canberra 5-9 November 2018, Australia.
  28. Schillak S., Paweł Lejba P., Michałek P., Coordinates of the Borowiec SLR station in 2015-2018, 21st International Workshop on Laser Ranging, Canberra 5-9 November 2018, Australia.
  29. Łyszkowicz A., Berrnatowicz A., Geocentric sea level changes at tide gauge station in Władysławowo, FIG 2018 Proceedings, ISBN 978-87-92853-78-3, 2018.
  30. Łyszkowicz A., The ancient maps of the salt mine in Wieliczka, FIG 2018 Proceedings, ISBN 978-87-92853-78-3, 2018.
  31. Lalak M., Korycińska A., Mleczko M., Dobek M., Aerodrome Obstacle Chart updating with ALS/ISOK/DSM, Conference NACSUP 2018, Gdynia.
  32. Ćwiklak J., Savchuk S., Doskich S., Removing the influence of network effect on local position solution, Conference NACSUP 2018, Gdynia.
  33. Łyszkowicz A., Rola układu odniesienia w dynamicznie zmieniającym się świecie, Konferencja „SATELITARNE POZYCJONOWANIE – PRECYZYJNA NAWIGACJA – MOBILNY MONITORING”, Dęblin 2018.
  34. Schillak S., Wyznaczanie współrzędnych stacji laserowej w Borowcu za okres 2015-2018, Konferencja „SATELITARNE POZYCJONOWANIE – PRECYZYJNA NAWIGACJA – MOBILNY MONITORING”, Dęblin 2018.
  35. Zieliński J. B., Wykorzystanie systemów nawigacji satelitarnej w badaniach naukowych, Konferencja „SATELITARNE POZYCJONOWANIE – PRECYZYJNA NAWIGACJA – MOBILNY MONITORING”, Dęblin 2018.
  36. Białousz S., Różycki S., Dęblin na archiwalnych zdjęciach lotniczych, Konferencja „SATELITARNE POZYCJONOWANIE – PRECYZYJNA NAWIGACJA – MOBILNY MONITORING”, Dęblin 2018.
  37. Mróz M., Próba oceny przydatności ortofotomapy i ALS w procesie aktualizacji mapy przeszkodowej typu B na przykładzie lotniska Dęblin, Konferencja „SATELITARNE POZYCJONOWANIE – PRECYZYJNA NAWIGACJA – MOBILNY MONITORING”, Dęblin 2018.
  38. Oszczak S., Aktualne i planowane eksperymenty naukowe z wykorzystaniem systemu Galileo, Konferencja „SATELITARNE POZYCJONOWANIE – PRECYZYJNA NAWIGACJA – MOBILNY MONITORING”, Dęblin 2018.
  39. Oszczak B., Pozycjonowanie z przy użyciu modelu matematycznego teorii n-wskaźników, Konferencja „SATELITARNE POZYCJONOWANIE – PRECYZYJNA NAWIGACJA – MOBILNY MONITORING”, Dęblin 2018.
  40. Kobiałka E., Analysis of the plane route on the basis of the aircrafts monitoring system, 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, 02-08 July, 2018 Bulgaria, vol. 18, ISBN: 978-619-7408-40-9, 607-614, doi: 10.5593/sgem2018/2.2/S09.076.
  41. Kirschenstein M., Ambroziak R., Kut K., Long-term variability of meteorological elements and their influence on the safety of carrying out the flight operations in the Szczecin Goleniow airport, 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, 3-6 December, 2018 Bulgaria, vol. 18, ISBN: 978-619-7408-70-6, 315-322, doi: 10.5593/sgem2018V/4.3/S06.037.

  Pozostale publikacje
  1. Łyszkowicz A., Bernatowicz A., Absolute sea level changes at the tide gauge station in Władysławowo using different time series software packages, ISTCGCAP, 2018; Volume 88, 2018, Number 88 , pp. 13-23, doi: https://doi.org/10.23939/istcgcap2018.02.013.

   

 • 2017

  Artykuły opublikowane w czasopismach z listy A
  1. Przestrzelski P., Bakuła M., Galas R., The integrated use of GPS/GLONASS observations in network code differential positioning, GPS Solutions, 2017, 21(2), 627-638, doi: https://doi.org/10.1007/s10291-016-0552-y. (35 pkt.)

  Artykuły opublikowane w czasopismach z listy B
  1. Łyszkowicz A., Bernatowicz A., Current state of art of satellite altimetry, Geodesy and Cartography, 2017, 66(2), 259-270, DOI: 10.1515/geocart-2017-0016. (13 pkt.)
  2. Jafernik H., Ćwiklak J., Krasuski K., Kozuba J., Application of IGS Products for Air Navigation, Annual of Navigation, 24(1), 2017, 285-300, DOI: 10.1515/aon-2017-0021. (13 pkt.)
  3. Krasuski K., Ćwiklak J., Application of the GLONASS code observations for the designation of coordinates of an aircraft in flight test mode: a case study, Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport. 2017, 97, 69-80. ISSN: 0209-3324. (8 pkt.)
  4. Łyszkowicz A., Bernatowicz A., Current state of art of satellite altimetry, Annual of Navigation, 2017, 24(1), 31-47, DOI: https://doi.org/10.1515/aon-2017-0003. (13 pkt.)
  5. Schillak S., Bartoszak J., Lejba P., Michałek P., Suchodolski T., Zapaśnik S., Nowa odsłona stacji laserowej Borowiec, Zeszyty Naukowe, 32(1), 2017, 191-201. (4 pkt.)
  6. Krasuski K., Ćwiklak J., Jafernik H., Verification of the precise position of the aircraft in air navigation based on the solution of the RTK-OTF technique, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 24, No. 4 2017, 117-124, DOI: 10.5604/01.3001.0010.3126. (14 pkt.)
  7. Zieliński J. B., Znaczenie układów inercjalnych w nawigacji, Zeszyty Naukowe, 32(1), 2017, 175-188. (4 pkt.)
  8. Ćwiklak J., Numerical analysis of collision of the multi-material bird model with helicopter windshield, Journal of KONBiN, 42(1), 2017, 5-24, DOI: https://doi.org/10.1515/jok-2017-0015. (8 pkt.)
  9. Zieliński J. B., Możliwości wykorzystania dla lotnictwa w Polsce systemów Galileo i EGNOS, Zeszyty Naukowe, 33(2), 2017, 211-220. (4 pkt.)
  10. Schillak S., Wyznaczanie pozycji i prędkości stacji laserowych działających w latach 1983–2012, Zeszyty Naukowe, 33(2), 2017, 185-193. (4 pkt.)
  11. Schillak S., Pełne zestawienie wyników obserwacji laserowych wykonanych w ciągu 30 lat (1983–2012), Zeszyty Naukowe, 33(2), 2017, 195-210. (4 pkt.)

  Referaty/Postery/Materiały konferencyjne
  1. Krasuski K., Ćwiklak J., Application of GPS sensor for recovery of precise position of aircraft in air transport, 16th International Scientific Conference Engineering for Rural Development, vol. 16, pp. 222-229, DOI: 10.22616/ERDev2017.16.N042, ISSN 1691-5976, 24-26.05.2017 Jelgava, Latvia.
  2. Ćwiklak J., Krasuski K., Jafernik H., Designation the velocity of Cessna 172 aircraft based on GPS data in flight test, 23rd International Conference Engineering Mechanics 2017, ISBN 978-80-214-5497-2, ISSN 1805-8248, pp. 262-265, Svratka, Czech Republic, 15 – 18 May 2017.
  3. Ciećko A., Grunwald G., Templin T., Dobek M., Aeronautical surveys of Olsztyn airfield and surroundings in order to develop RNAV GNSS flight procedure, 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, SGEM2017 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-02-7 / ISSN 1314-2704, 29 June - 5 July, 2017, Vol. 17, Issue 22, 51-58 pp, DOI: 10.5593/sgem2017/22/S09.007.
  4. Oszczak B., Wiśniach W., Ćwiklak J., Sitnik E., Analysis of the accuracy of the position of the dual-mode satellite receiver Ashtech GG24 using the simulator SPIRENT 6300M, 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, SGEM2017 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-02-7 / ISSN 1314-2704, 29 June - 5 July, 2017, Vol. 17, Issue 22, 107-114 pp, DOI: 10.5593/sgem2017/22/S09.014.
  5. Chrzan R., Oszczak B., Ćwiklak J., Olek K., Bancroft algorithm comparison to the reference point indicator method, 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, SGEM2017 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-02-7 / ISSN 1314-2704, 29 June - 5 July, 2017, Vol. 17, Issue 22, 177-186 pp, DOI: 10.5593/sgem2017/22/S09.022.
  6. Oszczak B., Matuszak J., Ćwiklak J., Decoding of GPS data for single point positioning computation by using Python programming language, 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, SGEM2017 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-02-7 / ISSN 1314-2704, 29 June - 5 July, 2017, Vol. 17, Issue 22, 193-202 pp, DOI: 10.5593/sgem2017/22/S09.024.
  7. Savchuk S., Doskich S., Densification ITRF08 into Ukraine area, International scientific methodical conference "Baltic Surveying", International Scientific Journal Baltic Surveying, Vol. 6, 2017. 32-37, 10 – 12 of May, 2017.
  8. Krasuski K., Ćwiklak J., Determination of a Trajectory of a Moving Car Vehicle Based on the GNSS Satellite Technology, 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, SGEM2017 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-02-7 / ISSN 1314-2704, 29 June - 5 July, 2017, Vol. 17, Issue 22, 219-228 pp, DOI: 10.5593/sgem2017/22/S09.027.
  9. Ciećko A., Grunwald G., Kaźmierczak R., Dobek M., Gołąbek P., Examination of the Accuracy and Usefulness of Garmin and Suunto GNSS Devices during Navigation of the TS-11 “Iskra” Jet Aircraft, “Environmental Engineering” 10th International Conference, eISSN 2029-7092 / eISBN 978-609-476-044-0, Vilnius Gediminas Technical University Lithuania, 27–28 April 2017, pages 8, DOI: https://doi.org/10.3846/enviro.2017.181.
  10. Ćwiklak J., Influence of a Bird Model Shape on the Thickness of a Helicopter Windshield During a Bird Strike Numerical Analysis, 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, SGEM2017 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-01-0 / ISSN 1314-2704, 29 June - 5 July, 2017, Vol. 17, Issue 21, 367-376 pp, DOI: 10.5593/sgem2017/21/S07.047.
  11. Dobek M., Mróz M., Ciećko A., Updating of the navigation charts with remote sensing techniques, 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, SGEM2017 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-03-4 / ISSN 1314-2704, 29 June - 5 July, 2017, Vol. 17, Issue 23, 829-836 pp, DOI: 10.5593/sgem2017/23/S11.104.
  12. Kirschenstein M., Chlost I., The Characteristics of Temperature Changes in North-Western Poland from 1951 to 2015 and Their Relation to North Atlantic Oscillation, 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, SGEM2017 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-03-4 / ISSN 1314-2704, 29 June - 5 July, 2017, Vol. 17, Issue 41, 597-604 pp, DOI: 10.5593/sgem2017/41/S19.076.
  13. Krajnik Ł., Ambroziak R., The use of network protocols for steganographical purposes, 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, SGEM2017 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-01-0 / ISSN 1314-2704, 29 June - 5 July, 2017, Vol. 17, Issue 21, 695-702 pp, DOI: 10.5593/sgem2017/21/S07.089.
  14. Bernatowicz A., Łyszkowicz A., Present State of Lake Studies from Satellite Altimetry – a Case Study in Poland, “Environmental Engineering” 10th International Conference, eISSN 2029-7092 / eISBN 978-609-476-044-0, Vilnius Gediminas Technical University Lithuania, 27–28 April 2017, pages 8, DOI: https://doi.org/10.3846/enviro.2017.164.
  15. Kuczynska-Siehien J., Łyszkowicz A., Evaluation of the altimetry data in the Baltic Sea region and computation of the new Quasigeoid models for Poland, IAG-IASPEI Joint Scientific Assembly 2017, July 30 -August 4, Kobe, Japan.

  16. Kozuba J., Ćwiklak J., Krasuski K., Jafernik H., Application of precision IGS service products for aircraft position determination in air transport, Proceedings of 21st International Scientific Conference Transport Means 2017, Part I, pp. 302-307, ISSN 1822-296 X (print), ISSN 2351-7034 (on-line), September 20 – 22, 2017, Juodkrante, Lithuania.

  Pozostałe publikacje
  1. Jafernik H., Krasuski K., Ćwiklak J., Application the PPP method in aircraft positioning in air navigation, Revista Europea de Derecho de la Navegación Marítima y Aeronáutica, no. 34, pp. 1-10, 2017. (5 pkt. )

   

Wydawnictwa

 • Wybrane aspekty zabezpieczenia nawigacji lotniczej tom II seria wydawnicza „Nawigacja współczesna"

  Wybrane aspekty zabezpieczenia nawigacji lotniczej tom II seria wydawnicza „Nawigacja współczesna”
  Redakcja naukowa: Janusz ĆWIKLAK
  Dęblin 2020
  ISBN 978-83-66514-09-6

  Czytaj książkę

   

  seria2

  Kontynuacja monografii Wybrane aspekty zabezpieczenia nawigacji lotniczej jest efektem pracy naukowców z rożnych ośrodków badawczych, których głównym celem było przedstawienie aktualnej tematyki badawczej, w szczególności w dyscyplinie naukowej inżynieria lądowa i transport oraz dyscyplinach pokrewnych. Monografia stanowi doskonałe kompendium wiedzy z obszaru nawigacji, geodezji satelitarnej, geoinformacji, fotogrametrii, meteorologii, geofizyki oraz bezpieczeństwa. Interdyscyplinarny przegląd badań naukowych jest cennym źródłem wiedzy teoretycznej i praktycznej dla potencjalnych czytelników, w tym również dla studentów. Publikacja przedstawia więc najnowsze trendy badań naukowych prowadzonych w Polsce, jak i poza jej granicami. Prezentowany zakres tematyczny monografii pozwoli na jej szerszy odbiór w nauce oraz zwiększy grono odbiorców.


  Całość pracy została podzielona na pięć części:
  − wybrane aspekty badań naukowych w nawigacji;
  − wybrane aspekty badań naukowych w geodezji satelitarnej;
  − wybrane aspekty badań naukowych w geoinformacji;
  − wybrane aspekty badań naukowych w fizyce atmosfery;
  − wybrane aspekty badań w bezpieczeństwie…..


  Przedstawiona monografia naukowa jest przeznaczona dla wysoko wykwalifikowanych specjalistów zarówno cywilnych, jak i wojskowych z branży lotniczej. Ponadto monografia stanowi pokaźny materiał naukowy dla studentów cywilnych i podchorążych Lotniczej Akademii Wojskowej oraz innych uczelni akademickich w Polsce. Opublikowane wyniki badań mogą zostać wykorzystane przez nauczycieli akademickich w procesie kształcenia i szkolenia młodych kadr lotnictwa polskiego. Mamy nadzieję, że treści naukowe prezentowane w niniejszej monografii będą wykorzystywane przez szerokie grono czytelników.

 • Wybrane aspekty zabezpieczenia nawigacji lotniczej tom I seria wydawnicza „Nawigacja współczesna”

  Wybrane aspekty zabezpieczenia nawigacji lotniczej tom I seria wydawnicza „Nawigacja współczesna”

  Redakcja naukowa: Janusz ĆWIKLAK

  Dęblin 2019

  ISBN 978-83-66514-04-1

  Czytaj książkę

   

   wydaw2019

   

  Monografia Wybrane aspekty zabezpieczenia nawigacji lotniczej jest efektem pracy autorów z rożnych ośrodków badawczych, których głównym celem było przedstawienie aktualnej tematyki badawczej w ramach nowo powstałej dyscypliny naukowej – inżynieria lądowa i transport. W dobie rozwoju przemysłowego oraz gospodarczego naszego Kraju, możliwość przedstawienia i wymiany poglądów naukowych w obszarze tej dyscypliny naukowej jest niezwykle cenna i istotna. Pokazanie wieloaspektowości badań naukowych stanowi podstawę i fundament do prowadzenia wspólnych przedsięwzięć projektowych oraz konsolidacji ośrodków badawczych w Polsce. Zebrane w monografii publikacje naukowe odzwierciedlają szeroki zakres tematyki badawczej oraz podkreślają interdyscyplinarność prowadzonych badań przez autorów. Czytelnicy znajdą w monografii aspekty badań naukowych z obszaru meteorologii, nawigacji i geodezji satelitarnej, bezpieczeństwa w lotnictwie oraz przestrzeni kosmicznej. Całość publikacji została podzielona na cztery części:
  − wybrane aspekty badań naukowych w meteorologii;
  − wybrane aspekty badań naukowych w nawigacji;
  − wybrane aspekty badań naukowych w geodezji satelitarnej;
  − wybrane aspekty badań naukowych w zakresie bezpieczeństwa w lotnictwie
  i przestrzeni kosmicznej……
  Przedstawiona monografia naukowa jest skierowana głownie do szerokiego grona wykwalifikowanych specjalistów zarówno cywilnych, jak i wojskowych. Ponadto, monografia stanowi pokaźny materiał naukowy dla studentów cywilnych i podchorążych Lotniczej Akademii Wojskowej oraz innych uczelni akademickich w Polsce. Opublikowane wyniki badań mogą zostać wykorzystane przez nauczycieli akademickich w procesie kształcenia i szkolenia młodych kadr lotnictwa polskiego. Autorzy niniejszej publikacji mają nadzieję, że wiele przedstawionych przez nich zagadnień naukowych zostanie wykorzystane przez czytelnika w celu poszerzenia swojej wiedzy praktycznej i teoretycznej w procesie rozwiązywania problemów badawczych.

 • Wydział Lotnictwa dęblińskiej Szkoły Orląt w stuleciu lotnictwa wojskowego

  Wydział Lotnictwa dęblińskiej Szkoły Orląt w stuleciu lotnictwa wojskowego

  Autorzy: Remigiusz PIELACHA, Marek GRZEGORZEWSKI, Robert AMBROZIAK, Janusz ĆWIKLAK

  Dęblin 2019

  ISBN: 978-83-64636-95-0

   

  in 25latwl

   

  Niniejsza publikacja jest próbą uchwycenia 25 minionych lat z życia Wydziału Lotnictwa dęblińskiej Szkoły Orląt w różnych płaszczyznach i aspektach. Zbierając materiały odkrywałem jak wiele danych, wydarzeń z historii Wydziału, zwłaszcza dotyczących ludzi te historię tworzących, jak dotychczas nieopublikowanych oraz jak trudno jest po latach odtworzyć precyzyjnie ich udział i wkład w ćwierćwieczu kształcenia lotniczego. Wynika to stąd, że kształcenie jest procesem ciągłym, zmiennym i dynamicznym, którego podmiot stanowią tysiące nauczycieli akademickich i innych pracowników oraz dziesiątki tysięcy studentów.

  Monografia powstała w stosunkowo krótkim czasie, dlatego tez może się zdarzyć, że pomimo dużego wysiłku autora zawarte w publikacji treści mogą okazać się niekompletne lub zawierać pewne nieścisłości, bądź braki w opisach wydarzeń lub danych osobowych pracowników Wydziału, w odniesieniu do posiadanych w danym czasie stopni wojskowych, tytułów zawodowych i naukowych, za co z góry przepraszam….
  Żywię nadzieję, że niniejsza monografia dostarczy czytelnikowi informacji o 25 latach Wydziału Lotnictwa, jednym odświeży pamięć, innych zmobilizuje do refleksji na temat historii kształcenia lotniczego. A może uzmysłowi także ogromny wysiłek nauczycieli akademickich Szkoły Orląt, pilotów-instruktorów i innych specjalistów pracujących w jej strukturach, jak również realizujących szkolenie lotnicze w bazach lotniczych 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w kształceniu kadr dla lotnictwa wojskowego, a od wielu już lat, także cywilnych specjalistów lotniczych dla różnych branży lotniczych i organów zarządzania ruchem lotniczym.

 • Badanie dokładności pozycjonowania statku powietrznego z użyciem metody kodowej SPP

  Badanie dokładności pozycjonowania statku powietrznego z użyciem metody kodowej SPP

  Autor: Kamil KRASUSKI

  Dęblin 2019

  Rozprawa doktorska 

   

  in rozprawa

   

  Rozprawa doktorska dotyczy pozycjonowania statku powietrznego z użyciem systemu nawigacyjnego GPS (ang. Global Positioning System). W pracy skupiono się na problematyce
  określenia dokładności pozycjonowania statku powietrznego z wykorzystaniem metody kodowej SPP (ang. Single Point Positioning). Do tej pory w wielu pracach naukowych prowadzonych na świecie można było zauważyć problem niskiej dokładności pozycjonowania kodowego SPP z zastosowaniem danych nawigacyjnych GPS. Problem ten dotyczył również pozycjonowania satelitarnego GPS w nawigacji lotniczej. Tym bardziej próba rozwiązania tego problemu, w szczególności w aspekcie pozycjonowania statku powietrznego jest innowacyjnym podejściem. W związku z tym w pracy jako główny cel badań naukowych przyjęto opracowanie i zastosowanie algorytmu metody kodowej SPP z wykorzystaniem poprawek EGNOS (ang. European Geostationary Navigation Overlay Service) oraz produktów IGS (ang. International GNSS Service) do podwyższenia dokładności pozycjonowania statku powietrznego.
  Cel pracy został osiągnięty poprzez modyfikację algorytmu obliczenia pozycji statku powietrznego z metody kodowej SPP. W ramach nowatorskiego rozwiązania pozycji statku powietrznego z wykorzystaniem metody SPP zaproponowano: rozwiązanie IGS z użyciem danych nawigacyjnych GPS z efemerydy pokładowej, oraz rozwiązanie EGNOS z użyciem danych nawigacyjnych GPS z efemerydy pokładowej. W celu określenia parametru dokładności, uzyskane współrzędne statku powietrznego z metody absolutnej SPP zostały porównane z pozycją odniesienia, obliczoną z techniki pomiarowej PPP (ang. Precise Point Positioning).
  Na podstawie uzyskanych wyników badań można stwierdzić, że zastosowanie poprawek EGNOS poprawiło dokładność pozycjonowania statku powietrznego w czasie rzeczywistym od 50% do 78% dla współrzędnych elipsoidalnych BLh. Analogiczne rozwiązanie poprawiło dokładność pozycjonowania statku powietrznego w trybie post-processingu od 50% do 88% dla współrzędnych elipsoidalnych BLh. Ponadto zastosowanie produktów IGS w obliczeniach
  nawigacyjnych poprawiło dokładność pozycjonowania statku powietrznego w trybie post-processingu od 58% do 83% dla współrzędnych elipsoidalnych BLh.
  W związku z tym uzyskane wyniki badań naukowych potwierdzają słuszność postawionej tezy, że zastosowanie poprawek EGNOS oraz produktów IGS znacząco podwyższa dokładność pozycjonowania statku powietrznego z użyciem metody kodowej SPP.

 • System monitorowania ruchu statków powietrznych i pojazdów użytkowanych przez służby porządku publicznego z wykorzystaniem GNSS

  System monitorowania ruchu statków powietrznych i pojazdów użytkowanych przez służby porządku publicznego z wykorzystaniem GNSS

  Autorzy: Janusz ĆWIKLAK, Henryk JAFERNIK, Jarosław KOZUBA, Cezary KOLAK

  Dęblin 2012

  ISBN: 978-83-910495-1-8

   

  in system monitorowania

   

  Na progu XXI wieku transport lotniczy stał się jednym z najbardziej rozwijających się środków transportu. W wielu krajach prowadzone są testy lotnicze automatycznego systemu nadzorowania ADS-B (ang. Automatic Dependent Surveillance-Broadcast).
  Pokładowy odbiornik GPS jest wykorzystywany jako podstawowe źródło informacji o pozycji i czasie w tym systemie. Sieć ADS-B została utworzona i testowana w Europie Północnej w ramach projektu NEAN (ang. Northern European ADS-B Network). Zgodnie z planami krajów objętych siecią ADS-B, system ten w niedalekiej przyszłości częściowo zastąpi tradycyjny radar w kontroli ruchu lotniczego. Istotnym elemenetem w tego typu systemach jest Globalny System Nawigacyjny – GNSS (ang. Global Navigation Satellite system).
  Ponadto rozwój lotnictwa sprzyja zastosowaniu statków powietrznych w innych dziedzinach życia społecznego związanych miedzy innymi z bezpieczeństwem państwa. Przykładem takiego zastosowania jest lotnictwo służb porządku publicznego. Specyfika zadań tego lotnictwa to wykonywanie większości lotów na malej wysokości, co obecnie skutkuje brakiem możliwości śledzenia takiego lotu….
  Celem systemu jest monitorowanie zdarzeń, koordynacja działań służb (policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego i innych) oraz śledzenie na mapie w czasie rzeczywistym pojazdów, samolotów oraz innych mobilnych obiektów. System umożliwia także komunikację miedzy nimi za pomocą wiadomości tekstowych….

 • Studium zderzeń statków powietrznych z ptakami analizy numeryczne

  Studium zderzeń statków powietrznych z ptakami analizy numeryczne

  Autor: Janusz ĆWIKLAK

  Dęblin 2016

  ISBN: 978-83-7789-414-9

   

  knl studium zdarzen

   

  Monografia dotyczy istotnej problematyki związanej z bezpieczeństwem eksploatacji statków powietrznych odnoszącej się do kolizji statków powietrznych z ptakami. Część zasadniczą monografii stanowią wyniki autorskich analiz numerycznych, kolizji ptaków z oszkleniem śmigłowca, które uzupełniono zastosowaną metodyką badań, oraz analizą stosowanych technik modelowania numerycznego zderzeń statków powietrznych z ptakami. Ponadto opracowanie zawiera analizę statystyki zderzeń statków powietrznych z ptakami zaistniałych w lotnictwie zarówno cywilnym, jak i wojskowym w zależności od różnych uwarunkowań.


  Głównym problemem rozwiązanym w monografii jest opracowanie unikatowego wielomateriałowego modelu ptaka oraz przeprowadzenie badań numerycznych zderzeń z wykorzystaniem opracowanego modelu z szybą śmigłowca. Uzyskane wyniki analizy wy-dają się bardziej oddawać rzeczywiste warunki zderzenia. Zaprezentowany sposób modelowania ptaka jest unikatowy. Wyniki analiz numerycznych oparte są o wyniki własnych doświadczeń autora, jako pilota wojskowego i instruktora.


  Wyniki analiz numerycznych odnoszące się do zderzeń statków powietrznych z ptakami zaprezentowanych w monografii mogą być wykorzystane do innych śmigłowców oraz samolotów, w szczególności do tych statków powietrznych, dla których nie są określone wymagania certyfikacyjne w tym zakresie. Ponadto w oparciu o badania numeryczne można określić minimalną bezpieczną grubość szyby kokpitu dla bezpiecznej eksploatacji statków powietrznych eksploatowanych w obszarach o dużym zagęszczeniu ptaków i małych wysokościach lotu.

 • Wykonywanie lotów według IFR

  Autor: Janusz Ćwiklak, Andrzej FELLNER, Henryk JAFERNIK, Krzysztof KUSEK, Radosław FELLNER

  Dęblin 2014

  ISBN: 978-83-7880-214-4

   

  knl wyk lotow wg ifr

   

  Opracowanie stanowi kompendium wiedzy lotniczej związanej z wykonywaniem lotów według wskazań przyrządów w przestrzeni sklasyfikowanej. Głównym celem opracowania jest przedstawienie wiadomości pozwalających na zrozumienie problematyki lotów IFR.
  W książce poświecono wiele uwagi dokumentom związanym z wykonywaniem lotów w przestrzeni sklasyfikowanej. Ponadto zaprezentowano charakterystykę systemu GNSS w aspekcie zastosowań lotniczych oraz kryteria budowy procedur lotu ze szczególnym uwzględnieniem procedur podejścia do lądowania i odlotu z lotniska. Główną uwagę skupiono na problematyce radionawigacji, która jest podstawą wykonywania lotów według wskazań przyrządów oraz mapom lotniczym wykorzystywanym w lotach IFR. Książka przeznaczona jest dla studentów kierunku Lotnictwo i kosmonautyka oraz Nawigacja, w szczególności dla specjalności pilotaż statku powietrznego.
 • Informacja przestrzenna dla samorządów terytorialnych

  Informacja przestrzenna dla samorządów terytorialnych
  Autor: Stanisław BIAŁOUSZ (red.)

  Warszawa 2013

  ISBN: 978-83-7814-163-1

   

  knl informacja przest


  Celem publikacji, pod redakcją profesora BIAŁOUSZA, było uzyskanie odpowiedzi na pytanie: jak korzystać z istniejącej informacji nie wykluczając przy zaawansowanych rozwiązaniach, tworzenia SIP o charakterze całkowicie otwartym. Możliwości stają się coraz większe, bo korzystaniu z informacji przestrzennej będzie sprzyjał postęp w zamianie analogowego (papierowego) zasobu map na postać cyfrową, wykonanie Bazy Danych Obiektów Topograficznych dla całej Polski oraz jednolita postać cyfrowa miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studiów gminnych. Projekty gminnych, powiatowych i wojewódzkich węzłów infrastruktury informacji przestrzennej oraz tematyczne (branżowe) geoportale stworzą nową jakość dostępu do informacji przestrzennej.

 • Matematyczny model nawigacji statku powietrznego z użyciem wektora położenia i prędkości oraz jego zastosowanie w odbiorniku GPS do predykcji pozycji w trójwymiarowym układzie współrzędnych

  Matematyczny model nawigacji statku powietrznego z użyciem wektora położenia i prędkości oraz jego zastosowanie w odbiorniku GPS do predykcji pozycji w trójwymiarowym układzie współrzędnych

  Autor: Marek GRZEGORZEWSKI

  Dęblin 2011

  ISBN: 978 83-60908-65-5

   

  knl matem model nawi

   

  Publikacja zawiera m.in.; Model matematyczny wyznaczania wektora położenia i wektora prędkości. Opracowanie programu komputerowego wykorzystując przygotowany model matematyczny (program pozwoli na predykcję położenia statku powietrznego dla t+1) i jego aplikacja w odbiorniku GNSS. Opracowanie monitoringu samolotów biorących odział w lotach testowych, w tym opracowanie oprogramowania umożliwiającego wizualizację sytuacji powietrznej. Sprawozdanie i testy działania systemu. Przeprowadzenie prób w locie bez aplikacji opracowanego programu komputerowego do odbiornika GPS celem utworzenia bazy danych dla porównania z danymi uzyskanymi po aplikacji oprogramowania do odbiornika. Przeprowadzenie właściwych badań w locie - wykonanie lotów testowych z wykorzystaniem predykcji pozycji samolotu w chwili braku informacji z segmentu kosmicznego.

 • Zagrożenia i metody ochrony statków powietrznych przed zderzeniami z ptakami w aspekcie sytuacji ornitologicznej lotnictwa wojskowego w Dęblinie

  Zagrożenia i metody ochrony statków powietrznych przed zderzeniami z ptakami w aspekcie sytuacji ornitologicznej lotnictwa wojskowego w Dęblinie

  Autor: Janusz ĆWIKLAK

  Dęblin 2010

  ISBN: 978 83-60908-88-4

   

   knl zagro i metody ochrony

   

  Problem bezpieczeństwa lotów jest niezmiernie istotną kwestią funkcjonowania lotnictwa. Jak wskazują wnioski z przeprowadzonych analiz jednym z czynników, który wpływa negatywnie na bezpieczeństwo lotów, jest potencjalna możliwość kolizji statków powietrznych z ptakami, szczególnie na lotnisku i w jego pobliżu. Pomimo stosowania różnorodnych metod, mających na celu minimalizowanie możliwości kolizji statków powietrznych z ptakami, okazuje się, że oferowane sposoby nie dają oczekiwanych rezultatów. Przykładem tego jest z pewnością ostatni wypadek zderzenia samolotu pasażerskiego Airbus ze stadem bernikli kanadyjskich (Branta canadensis) i na szczęście pomyślnego lądowania na rzece Hudson. Dlatego rozważany problem w dalszym ciągu jest otwarty i wymaga kontynuacji badań. Publikacja zawiera wyniki badań przeprowadzonych na lotnisku w Dęblinie dotyczących niniejszej problematyki.

  Publikacja zawiera m. in.: Charakterystykę ptaków stanowiących zagrożenie dla lotnictwa. Wypadki lotnicze spowodowane kolizjami statków powietrznych z ptakami w Polsce i na Świecie. Sytuację ornitologiczną lotniska w Dęblinie. Działania profilaktyczne mające na celu zminimalizowanie ryzyka kolizji statków powietrznych z ptakami na lotnisku w Dęblinie. Podstawy systemu zarządzania ryzykiem kolizji statków powietrznych z ptakami w Dęblinie. Podstawy systemu zarządzania ryzykiem kolizji statków powietrznych z ptakami.