Ważne informacje dla kursantów

Wszyscy słuchacze mają obowiązek zalogowania się na konta oraz ich aktywację.
 
Przykład logowania dla słuchacza: Jan Kowalski, PESEL 89102905678
Login: jkowalski678@law.edu.pl (pierwsza litera imienia – nazwisko – trzy ostatnie cyfry pesel - @law.edu.pl)
Hasło: St89102905678 (Numer PESEL poprzedzony literami „St” duże S, małe t)
Hasła w postaci „StPESEL” są hasłami startowymi, które należy zmienić po pierwszym logowaniu.
 
Kontakt w przypadku problemów z logowaniem:
Kursanci w godzinach planowych zajęć zobowiązani są do zalogowania się na platformie Systemu Obsługi Toku Studiów (dziakanat.law.mil.pl). Na karcie przedmiotu umieszczone będą informacje od wykładowców, gdzie można znaleźć materiały do zajęć (odnośnik do wideokonferencji lub do kursu na platformie edukacyjnej IKAR).
 
Szczegółowa instrukcja znajduje się poniżej w załacznikach.