Sprawy studenckie

Harmonogram roku akademickiego
 • Rok akademicki 2020/2021 rozpoczyna się w dniu 01 października 2020 r. a kończy się dnia 30 września 2021 r. i obejmuje: 
 
dwa semestry:
 • zimowy - od dnia 01 października 2020 r. do dnia 14 lutego 2021 r.
 • letni - od dnia 15 lutego 2021 r. do dnia 30 września 2021 r.
 
dwie sesje egzaminacyjne:
 
 • zimową - od dnia 01 lutego 2021 r. do dnia 14 lutego 2021 r.
 • letnią - od dnia 15 czerwca 2021 r. do dnia 25 września 2021 r. (z wyłączeniem lipca i sierpnia)
 
inaugurację roku akademickiego w dniu 6 października 2020 r.
 
Rozpoczęcie roku akademickiego na studiach niestacjonarnych w dniu 10 października 2020 r.
 
 • semestr zimowy – zajęcia realizowane są od dnia 01 października 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.:
 • przerwa świąteczna zimowa dla studentów cywilnych i wojskowych od dnia 23 grudnia 2020 r. do dnia 03 stycznia 2021 r.;
 • dzień rektorski w semestrze zimowym w dniu 02 listopada 2020 r.
 • semestr letni – zajęcia realizowane są od dnia 15 lutego 2021 r. do dnia 25 września 2021 r.
 • przerwa świąteczna wiosenna dla studentów cywilnych i wojskowych od dnia 02 do dnia 06 kwietnia 2021 r.;
 • dzień rektorski w semestrze letnim w dniu 4 czerwca 2021 r.
 
Dzień podchorążego w dniu 29 listopada 2020 r.