Sprawy studenckie

Rok akademicki 2021/2022 rozpoczyna się dnia 01 października 2021 roku, a kończy się dnia 30 września 2022 roku i obejmuje”:

1) dwa semestry:

a) semestr zimowy trwający od dnia 01 października 2021 roku do dnia 13 lutego 2022 roku,

b) semestr letni trwający od dnia 14 lutego 2022 roku do dnia 30 września 2022 roku;

2) dwie sesje egzaminacyjne:

a) zimowa od dnia 31 stycznia 2022 roku do dnia 13 lutego 2022 roku z wyjątkiem:

studentów wojskowych 1. semestru jednolitych studiów magisterskich na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka, dla których sesja zimowa rozpocznie się dnia 24 stycznia 2022 roku i potrwa do dnia 05 lutego 2022 roku,

studentów wojskowych 7. semestru studiów inżynierskich, dla których sesja zimowa rozpocznie się dnia 24 stycznia 2022 roku i potrwa do dnia 05 lutego 2022 roku,

studentów wojskowych 2. semestru studiów magisterskich kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka oraz kierunku Logistyka, dla których sesja zimowa rozpocznie się dnia 24 stycznia 2022 roku i potrwa do dnia 29 stycznia 2022 roku,

studentów wojskowych 2. semestru studiów magisterskich kierunku Nawigacja, dla których sesja zimowa rozpocznie się dnia 31 stycznia 2022 roku i potrwa do dnia 05 lutego 2022 roku;

b) letnia od dnia 13 czerwca 2022 roku do dnia 25 września 2022 roku, z wyłączeniem lipca i sierpnia, z wyjątkiem:

studentów wojskowych 2. semestru jednolitych studiów magisterskich kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka (w specjalnościach wojskowych: pilot samolotu odrzutowego, pilot śmigłowca – grupa 1122 oraz pilot samolotu transportowego), dla których sesja letnia rozpocznie się dnia 06 czerwca 2022 roku,

studentów wojskowych 2. semestru jednolitych studiów magisterskich kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka (w specjalności wojskowej: pilot śmigłowca – grupa 1121), dla których sesja letnia rozpocznie się dnia 30 maja 2022 roku,

studentów wojskowych 2. semestru jednolitych studiów magisterskich kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka (w specjalności wojskowej: pilot-operator BSP), dla których sesja letnia rozpocznie się dnia 20 czerwca 2022 roku,

studentów wojskowych 1. semestru studiów magisterskich kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka, dla których sesja letnia rozpocznie się dnia 11 kwietnia 2022 roku,

studentów wojskowych 3. semestru studiów magisterskich na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka (w specjalnościach wojskowych: pilot samolotu odrzutowego, pilot śmigłowca oraz pilot-operator BSP), dla których sesja letnia rozpocznie się dnia 07 marca 2022 roku,

studentów wojskowych 3. semestru studiów magisterskich na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka (w specjalności wojskowej pilot samolotu transportowego), dla których sesja letnia rozpocznie się dnia 14 marca 2022 roku,

studentów wojskowych 3. semestru studiów magisterskich na kierunku Nawigacja, dla których sesja letnia rozpocznie się dnia 04 kwietnia 2022 roku”;

3) inauguracja roku akademickiego 04 października 2021 roku;

4) rozpoczęcie roku akademickiego na studiach niestacjonarnych 09 października 2021 roku.

 

Semestr zimowy – zajęcia realizowane są od dnia 01 października 2021 roku do dnia 30 stycznia 2022 roku:

1) przerwa świąteczna zimowa dla studentów cywilnych i wojskowych od dnia 23 grudnia 2021 roku do dnia 02 stycznia 2022 roku;

2) dzień rektorski w semestrze zimowym 29 listopada 2021 roku (Dzień Podchorążego).

 

Semestr letni – zajęcia realizowane są od dnia 14 lutego 2022 roku do dnia 25 września 2022 roku z wyjątkiem zajęć dla:

a) studentów wojskowych 1. semestru studiów magisterskich, dla których zajęcia rozpoczną się dnia 17 lutego 2022 roku,

b) studentów cywilnych 1. semestru studiów magisterskich, dla których zajęcia rozpoczną się dnia 07 marca 2022 roku,

c) studentów wojskowych 3. semestru studiów magisterskich kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka oraz Logistyka, dla których zajęcia rozpoczną się dnia 31 stycznia 2022 roku,

d) studentów wojskowych 3. semestru studiów magisterskich kierunku Nawigacja, dla których zajęcia rozpoczną się dnia 07 lutego 2022 roku.

1) przerwa świąteczna wiosenna dla studentów wojskowych i cywilnych od dnia 15 do 19 kwietnia 2022 roku;

2) dzień rektorski w semestrze letnim 02 maja 2022 roku.

 

Szczegółową organizację roku akademickiego dla kandydatów na żołnierzy zawodowych zawiera harmonogram kształcenia i szkolenia praktycznego podchorążych w roku akademickim 2021/2022.

 

Terminy składania wniosków:

1) o usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie lub zaliczeniu w terminie 3 dni roboczych od ustania przyczyny nieobecności;

2) o przedłużenie terminu uzyskiwania zaliczeń:

a) w semestrze zimowym do dnia 28 lutego 2022 roku,

b) w semestrze letnim do dnia 25 września 2022 roku;

3) o wpis warunkowy w terminie 3 dni roboczych od zakończenia sesji egzaminacyjnej;

4) o powtórzenie semestru (dotyczy tylko studentów cywilnych), w terminie 3 dni roboczych od zakończenia sesji egzaminacyjnej.

 

Termin wpisu na kolejny semestr:

1) na semestr letni – 15 marca 2022 roku;

2) na semestr zimowy – 15 października 2022 roku.