Studia cywilne II stopnia

HARMONOGRAM NABORU DLA STUDENTÓW CYWILNYCH NA ROK AKAD. 2022/2023

 

Kierunek studiów

Liczba miejsc

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

Bezpieczeństwo narodowe

40

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

Bezpieczeństwo narodowe

50

 

REKRUTACJA NA STUDIA ROZPOCZNIE SIĘ W DNIU 17 CZERWCA 2022 R. 

 

1)    rejestracja w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK), wprowadzanie wyników matury do systemu, wniesienie opłaty rekrutacyjnej

do dnia 11 lipca 2022 r.;

2)    zawiadomienie kandydatów poprzez system IRK o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia

do dnia 13 lipca 2022 r.;

3)    przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

od dnia 14 lipca do dnia 21 lipca 2022  r.;

4)    powiadomienie kandydatów poprzez system IRK o przyjęciu bądź nieprzyjęciu na studia 
do dnia 25 lipca 2022 r.;

5)    wydawanie decyzji administracyjnych o nieprzyjęciu na studia

do dnia 8 sierpnia 2022 r.

 

PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW  PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ:

od 14.07.2022 r. do 21.07.2022 r. w godzinach 900-1400, budynek BIBLIOTEKI LAW;

Na teren Uczelni kandydaci będą mogli wejść o pełnych godzinach.

 

Osoby, które przekazują dokumenty za kandydatów na studia cywilne proszone są o posiadanie niezbędnego pełnomocnictwa.

Dopuszcza się przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych na studia drogą pocztową lub kurierem, przy czym dokumenty muszą zostać dostarczone do Komisji Rekrutacyjnej do dnia 21.07.2022 r. na adres:

Komisja Rekrutacyjna

Lotnicza Akademia Wojskowa

ul. Dywizjonu 303 nr 35

08-521 Dęblin

 

Dokumenty dostarczone do komisji rekrutacyjne drogą pocztową
lub kurierem po 21.07.2022 r. nie będą rozpatrywane.