Studia cywilne II stopnia

Rekrutacja na studia realizowane od semestru zimowego rozpocznie się w dniu 30 czerwca 2021 r.
Szczegółowy harmonogram rekrutacji:
 

1) rejestracja w systemie internetowej rejestracji kandydatów (IRK), wprowadzanie wyników matury do systemu, wniesienie opłaty rekrutacyjnej – do dnia 7 lipca 2021 r.;

2) ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia na stronie internetowej Uczelni i w systemie IRK – do dnia 9 lipca 2021 r.;

3) przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w okresie – od dnia 12 lipca – do dnia 16 lipca 2021 r. w godzinach pełnienia dyżurów przez Komisję Rekrutacyjną;

4) ogłoszenie wyników rekrutacji, w tym listy przyjętych i nieprzyjętych na studia – do dnia 23 lipca 2021 r.;

5) wydawanie decyzji o nieprzyjęciu na studia – do dnia 6 sierpnia 2021 r.

 

Po zakończeniu pierwszej tury rekrutacji, w przypadku niewyczerpania limitu miejsc, zostanie ogłoszona druga tura rekrutacji.

 

Rekrutacja na studia realizowane od semestru letniego rozpocznie się w dniu 1 lutego 2022 r.