Studia cywilne II stopnia

II. TURA REKRUTACJI NA STUDIA CYWILNE DRUGIEGO STOPNIA

ROZPOCZYNAMY II. TURĘ REKRUTACJI
NA STUDIA CYWILNE DRUGIEGO STOPNIA
NA KIERUNKI STUDIÓW:

 

Kierunek studiów

Liczba miejsc

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

Lotnictwo i kosmonautyka

49

Logistyka

14

Nawigacja

10

 

HARMONOGRAM II. TURY REKRUTACJI
DLA STUDENTÓW CYWILNYCH DRUGIEGO STOPNIA
SEMESTR LETNI ROK AKADEMICKI 2022/2023

 

II. TURA REKRUTACJI ROZPOCZYNA SIĘ W DNIU 2 MARCA 2023 R. 

1)     rejestrowanie się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK), wprowadzanie ocen z dyplomów ukończenia studiów do systemu, wniesienie opłaty rekrutacyjnej

do dnia 6 marca 2023 r.;

2)     zawiadomienie kandydatów poprzez system IRK o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia

do dnia 7 marca 2023 r.;

3)     przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w godzinach pełnienia dyżurów przez Komisję Rekrutacyjną 

od dnia 8 marca do dnia 9 marca 2023 r.;

4)     powiadomienie kandydatów poprzez indywidualne konta rejestracyjne w systemie IRK o przyjęciu bądź nieprzyjęciu na studia 

do dnia 10 marca 2023 r.;

5)     wydawanie decyzji administracyjnych o nieprzyjęciu na studia

do dnia 24 marca 2023 r.;

 

PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW  PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ:

w dniach  8-9 marca 2023 r. w godzinach 12.00-15.00,
w Biurze Rekrutacji, budynek BIBLIOTEKI LAW, pokój nr 105 (I piętro);

 

Na teren Uczelni kandydaci będą mogli wejść o godzinie 12.00 i 14.00.

Osoby, które przekazują dokumenty w imieniu kandydatów na studia cywilne, proszone są o posiadanie niezbędnego pełnomocnictwa.

Dopuszcza się przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych na studia drogą pocztową lub kurierem, przy czym dokumenty muszą zostać dostarczone do Komisji Rekrutacyjnej najpóźniej do dnia 09.03.2023 r. na adres:

 

Komisja Rekrutacyjna

Lotnicza Akademia Wojskowa

ul. Dywizjonu 303 nr 35

08-521 Dęblin

 

Dokumenty dostarczone do Komisji Rekrutacyjnej drogą pocztową
lub kurierem po 09.03.2023 r. nie będą rozpatrywane.