Studia cywilne II stopnia

Harmonogram rekrutacji na studia ll stopnia rozpoczynające się od semestru letniego w roku akademickim 2020/2021
Rekrutacja rozpoczyna się dnia 1 lutego 2021 r.

 

1)    rejestracja w systemie rekrutacji elektronicznej, wprowadzanie ocen z dyplomu ukończenia studiów wyższych do systemu, wniesienie opłaty rekrutacyjnej w terminie – do dnia 23 lutego 2021 r.;

2)    ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia na stronie internetowej Uczelni i w systemie rekrutacji elektronicznej – do dnia 25 lutego 2021 r.;

3)    przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – w okresie od dnia 26 lutego do dnia 27 lutego 2021 r. do godziny 15.00;

4)    ogłoszenie wyników rekrutacji, w tym listy osób przyjętych i nieprzyjętych na studia – do dnia 1 marca 2021 r.;

5)    wydawanie decyzji o nieprzyjęciu na studia do dnia 12 marca 2021 r.;