Studia cywilne I stopnia

II tura rekrutacji na studia pierwszego stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego w roku akademickim 2020/2021 na kierunki:

 • Lotnictwo i kosmonautyka;
 • Nawigacja;
 • Logistyka;
 • Bezpieczeństwo narodowe;

Liczba miejsc w II turze

 • STUDIA STACJONARNE
 • Lotnictwo i kosmonautyka 27
 • Nawigacja 18
 • Logistyka 52
 • Bezpieczeństwo narodowe 64

 • STUDIA NIESTACJONARNE
 • Logistyka 15
 • Bezpieczeństwo narodowe 36

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM

 • rejestracja w systemie rekrutacji elektronicznej, wprowadzanie wyników matury do systemu, wniesienie opłaty rekrutacyjnej – od dnia 8 września – do dnia 18 września 2020 r.;
 • ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia na stronie internetowej Uczelni i w systemie rekrutacji elektronicznej – do dnia 21 września 2020 r.;
 • przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – od dnia 22 września do dnia 25 września 2020 r.w godzinach pełnienia dyżurów przez Komisję Rekrutacyjną;
 • ogłoszenie wyników rekrutacji, w tym listy osób przyjętych i nieprzyjętych na studia – do dnia 28 września 2020 r.;
 • wydawanie decyzji o nieprzyjęciu na studia– do dnia 15 października 2020 r.

Przyjmowanie dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną:

 • 22.09.2020 r. – godz. 9-12, budynek BIBLIOTEKI, sala nr 105;
 • 23.09.2020 r. – godz. 9-12, budynek BIBLIOTEKI, sala nr 105;
 • 24.09.2020 r. – godz. 9-12, budynek BIBLIOTEKI, sala nr 105;
 • 25.09.2020 r. – godz. 9-12, budynek BIBLIOTEKI, sala nr 105;

 

Na teren Uczelni kandydaci będą mogli wejść o pełnych godzinach.

Dopuszcza się przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych na studia drogą pocztową, przy czym dokumenty muszą zostać dostarczone do Komisji Rekrutacyjnej do dnia 25.09.2020 r. na adres:

 

Komisja Rekrutacyjna Lotnicza Akademia Wojskowa

ul. Dywizjonu 303 nr 35

08-521 Dęblin

tel. 261 517 435

tel. 261 517 733

tel. 261 518 811