Studia cywilne I stopnia

Rekrutacja na studia rozpocznie się w dniu 30 czerwca 2021 r.
Szczegółowy harmonogram rekrutacji:
 
1) rejestracja w systemie internetowej rejestracji kandydatów (IRK), wprowadzanie wyników matury do systemu, wniesienie opłaty rekrutacyjnej – do dnia 7 lipca 2021 r.;
2) ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia na stronie internetowej Uczelni i w systemie IRK – do dnia 9 lipca 2021 r.;
3) przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w okresie – od dnia 12 lipca – do dnia 16 lipca 2021 r. w godzinach pełnienia dyżurów przez Komisję Rekrutacyjną;
4) ogłoszenie wyników rekrutacji, w tym listy przyjętych i nieprzyjętych na studia – do dnia 23 lipca 2021 r.;
5) wydawanie decyzji o nieprzyjęciu na studia – do dnia 6 sierpnia 2021 r.
 
 
Po zakończeniu pierwszej tury rekrutacji, w przypadku niewyczerpania limitu miejsc, zostanie ogłoszona druga tura rekrutacji.