Studia cywilne I stopnia

HARMONOGRAM NABORU DLA STUDENTÓW CYWILNYCH NA ROK AKAD. 2022/2023

III TURA

Kierunek studiów

Liczba miejsc

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

Lotnictwo i kosmonautyka

52

Nawigacja

1

Bezpieczeństwo narodowe

65

Logistyka

40

Transport

24

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

Bezpieczeństwo narodowe

42

Logistyka

12

 

III TURA ROZPOCZNIE SIĘ W DNIU 17 sierpnia 2022 R.

1)     rejestracja w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK), wprowadzanie wyników matury do systemu, wniesienie opłaty rekrutacyjnej

od 17 sierpnia do 14 września 2022 r.;

2)     zawiadomienie kandydatów poprzez system IRK o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia

do dnia 16 września 2022 r.;

3)     przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

od dnia 19 września do 21 września 2022  r.;

4)     powiadomienie kandydatów poprzez system IRK o przyjęciu bądź nieprzyjęciu na studia 
do dnia 23 września 2022 r.;

5)     wydawanie decyzji administracyjnych o nieprzyjęciu na studia

do dnia 7 października 2022 r.

 

PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW  PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ:

od 19.09.2022 r. do 21.09.2022 r. w godzinach 900-1400, budynek BIBLIOTEKI LAW;

Na teren Uczelni kandydaci będą mogli wejść o pełnych godzinach.

 

Osoby, które przekazują dokumenty za kandydatów na studia cywilne proszone są o posiadanie niezbędnego pełnomocnictwa.

Dopuszcza się przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych na studia drogą pocztową lub kurierem, przy czym dokumenty muszą zostać dostarczone do Komisji Rekrutacyjnej do dnia 21.09.2022 r. na adres:

Komisja Rekrutacyjna

Lotnicza Akademia Wojskowa

ul. Dywizjonu 303 nr 35

08-521 Dęblin

 

Dokumenty dostarczone do komisji rekrutacyjne drogą pocztową
lub kurierem po 21.09.2022 r. nie będą rozpatrywane.