EMILYO w LAW

Lotnicza Akademia Wojskowa przystąpiła do projektu Emilyo tzw. Military Erasmus w 2008 roku, a od 2016 r. jest aktywnie zaangażowana w międzynarodową wymianę studentów wojskowych, którzy biorą udział w krótkoterminowych kursach, szkoleniach i innych inicjatywach. Międzynarodowa wymiana studentów wojskowych, poprzez szereg aktywności takich jak wykłady, sport oraz wymiana kulturowa, ma na celu zharmonizowanie podstaw edukacji przyszłych oficerów Unii Europejskiej oraz promowanie wspólnej kultury bezpieczeństwa i obronności, a tym samym wzmacnianie interoperacyjności europejskich sił zbrojnych. Każdego roku pracownicy LAW biorą udział w, zorganizowanych przez zarząd programu oraz partnerskie akademie, spotkaniach implementacyjnej grupy roboczej (IG meetings), by wymienić się doświadczeniami, wziąć udział w spotkaniach dotyczących różnych linii rozwoju programu (LoD) oraz by wdrażać nowe ustalenia w uczelni.

 

Wykaz uczelni partnerskich LAW:

  • Theresan Military Academy, AUSTRIA
  • Royal Military Academy, BELGIA
  • Vasil Levski National Military University, BUŁGARIA
  • Croatian Defence Academy, CHORWACJA
  • Hellenic Air Force Academy, GRECJA
  • Italian Air Force Academy,  WŁOCHY
  • Latvian National Defence Academy, ŁOTWA
  • “Henri Coanda” Air Force Academy, RUMUNIA
  • Spanish Air Force Academy, HISZPANIA
  • Swedish Defence University, SZWECJA