Studium Języków Obcych

 
UWAGA WSZYSCY ZAINTERESOWANI
Ze względu na zagrożenie epidemiczne Studium Języków Obcych LAW zawiesza organizację egzaminów eksternistycznych do odwołania. 
 
 
 • Pearson Test of English (PTE)
  Egzaminy PTE sprawdzają autentyczną i komunikatywną znajomość języka angielskiego obejmując wszystkie cztery umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie. Są oparte na codziennych sytuacjach, a przygotowanie do nich można oprzeć na większości podręczników do komunikatywnej nauki języka angielskiego. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik, otrzymują certyfikat od największej instytucji organizującej egzaminy w Zjednoczonym Królestwie, Edexcel, Pearson Company. PTE składają się z dwóch części: pisemnej (obejmującej czytanie, słuchanie i pisanie) oraz ustnej. PTE mogą być zdawane na sześciu poziomach według standardów Common European Framework of References for Languages (Ujednolicone Standardy Europejskie dla Języków): A1, A2, B1, B2, C1, C2.
  Certyfikaty nie tracą ważności w upływie danego czasu, jak w przypadku innych egzaminów.
  Przygotowanie do egzaminów nie wymaga pracy ze specjalistycznymi podręcznikami ani zapisania się na specjalny przygotowujący do nich kurs. Zdający są w dużym stopniu w stanie sami przygotować się do egzaminu.
   
  POZIOMY EGZAMINÓW PTE
  Pearson Test of EnglishCEF* Communication Level Exam Time Level
  A1 Foundation 1 hour 15 minutes A1
  A2 Elementary 1 hour 30 minutes 1
  B1 Intermediate 1 hour 35 minutes 2
  B2 Upper Intermediate 2 hours 3* najbardziej zalecany
  C1 Advanced 2 hours 30 minutes 4
  C2 Proficient 2 hours 55 minutes 5
   *Common European Framework
  Uznawalność w wielu krajach na całym świecie przez:
   
  • uznawany i punktowany w zależności od poziomu przy rekrutacji do programu Erasmus+
  • Uniwersytety (lista na pearsonpte.com),
  • Pracodawców,
  • Ministerstwa Edukacji,
  • Przez wiele organizacji zawodowych w Polsce
  • Egzaminy są honorowane przez Departament Służby Cywilnej w Polsce na poziomach 3 - 5 - jako dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego
  • zwalniają z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego – Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22.09.2011r. (Dz.U. 204, poz. 1200)
  • są uznawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.04.2012 roku
  • są uznawane przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2009r. (Dz.U. 218, poz. 1695)
   
  Do kogo skierowana jest oferta?
  • studenci wojskowi
  • studenci cywilni (!! podstawa do zwolnienia z zajęć z języka angielskiego)
  • pracownicy cywilni i naukowi
  • osoby cywilne

  Oprócz szczegółowych informacji zamieszczonych na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń przed sekretariatem Studium Języków Obcych LAW (ul. Dywizjonu 303 nr 12;08 − 521 Dęblin; budynek Wydziału Lotnictwa 2 piętro), każdy zdający zostanie indywidualnie poinformowany o dokładnym terminie, godzinie oraz miejscu zdawania egzaminów dla danego poziomu e-mailem przynajmniej 2 tygodnie przed egzaminem.

  OPŁATA ZA EGZAMIN

  Termin dokonywania wpłat na egzamin upływa sześć tygodni przed datą danego egzaminu.

  Opłat za egzamin z imieniem, nazwiskiem, adresem KANDYDATA (a nie osoby wpłacającej) oraz dopiskiem EGZAMIN PTE wraz z poziomem (np. "Egzamin PTE – level 3") należy dokonywać na następujące konto bankowe:

  Lotnicza Akademia Wojskowa (LAW)

  ul. Dywizjonu 303 nr 35
  08 − 521 Dęblin
  Nr konta Bank PKO BP: 12 1020 3147 0000 8402 0085 9934

   
  lub po uprzednim pobraniu zlecenia ze Studium Języków Obcych bezpośrednio w kasie w KWESTURZE Lotniczej Akademii Wojskowej ul. Dywizjonu 303 nr 35; 08 − 521 Dęblin.
  DOWÓD WPŁATY oraz FORMULARZ OSOBOWY należy JAK NAJSZYBCIEJ (nie później niż 6 tyg. przed terminem egzaminu) zostawić w Sekretariacie Studium Języków Obcych LAW, ul. Dywizjonu 303 nr 12; 08 − 521 Dęblin; budynek Wydziału Lotnictwa 2 piętro, w godzinach 8.30 do 15.30. DOWÓD WPŁATY można zeskanować i przesłać e-mailem na s.filipczuk@law.mil.pl lub faksem +48 261 517 784.
  Skuteczne dostarczenie dowodu wpłaty jest WARUNKIEM REJESTRACJI KANDYDATA NA EGZAMIN.
  UWAGA!
  • Po dokonaniu wpłaty i rejestracji nie ma możliwości zwrotu opłaty egzaminacyjnej.
  • Wpłaty nie mogą być przenoszone z jednej osoby na drugą, ani na inny poziom egzaminu PTE.
  • Osobom nieobecnym na egzaminie nie przysługuje zwrot opłaty egzaminacyjnej.
  • Na egzamin należy stawić się 30 minut wcześniej z dowodem wpłaty oraz dokumentem tożsamości ZE ZDJĘCIEM.
  KONTAKT:
  Sekretariat: Studium Języków Obcych
  Egzaminator PTE:
  mgr Sylwia FILIPCZUK, Studium Języków Obcych, pokój 204, drugie piętro. tel. kom. 605-172-940. e-mail: s.filipczuk@law.mil.pl